Problem niedoboru jodu u kobiet w ciąży, przegląd literatury

licenciate
dc.abstract.enIodine deficiency has been recognized by the WHO as one of the major factors that have a significant impact on the health of the entire population. Iodine deficiency affects around 60 % of the European population, including women in childbearing age and pregnant women.Objective: the aim of the study was to value both the prevalence of iodine deficiency in pregnant women and health consequences, associated with the wrong supply under this micronutrient during pregnancy on the health of mother and child, based on review of the literature. Material and methods: work included six cross-sectional studies, three prospective studies and 1 meta-analysis, which was obtained by searching the following databases: PubMed, Medline, Polish Medical Bibliography, ScienceDirect and Scopus.Results: the survey has revealed that frequency of iodine deficiency in pregnant women was high and ranged from 60-80%. Regular use of dietary supplements containing iodine at 150µg/day was effective in reducing the risk of inadequate thyroid hormone level during pregnancy. The children of women whose urinary iodine concentration was <150µg/l often achieved significantly lower results in neuropsychiatric tests that measure IQ, attention, literacy, communication and visual perception. Under normal physiological function the thyroid hormone determines that proper supply of iodine that pregnant women should be increased by 50% and amount to 250±50 mg/day.Conclusions: iodine deficiency in pregnancy is still common and is a major public health problem, because the effects of inadequate supply of micronutrient affect the health and quality of life of the entire population. Therefore there is a need for education of women and the use of iodine before a planned pregnancy.pl
dc.abstract.plNiedobór jodu został uznany przez WHO jako jeden z ważniejszych czynników, który ma znaczący wpływ na stan zdrowia całej populacji. Na niedobór jodu cierpi około 60% populacji europejskiej, w tym kobiety w okresie rozrodczym, a także same ciężarne.Celem pracy była ocena częstości występowania niedoboru jodu u kobiet w ciąży jak i następstw zdrowotnych wynikających z niewłaściwej podaży tego mikroelementu w ciąży na zdrowie matki i dziecka, na podstawie przeglądu literatury.Materiał i metody: do pracy włączono 6 badań przekrojowych, 3 badania prospektywne i 1 metaanalizę, które pozyskano poprzez przeszukanie następujących baz danych: PubMed, Medline, Polska Bibliografia Lekarska, ScienceDirect oraz Scopus. Wyniki: przeprowadzony przegląd wykazał, że częstość niedoboru jodu u kobiet w ciąży była wysoka i wahała się w granicach od 60-80%. Regularne stosowanie suplementów diety zawierających jod na poziomie 150µg/ na dobę było skuteczne w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia niewłaściwego poziomu hormonów tarczycy podczas ciąży. Dzieci kobiet, których stężenie jodu w moczu wynosiło <150µg/l częściej osiągały znacząco niższe wyniki w testach neuropsychiatrycznych, mierzących iloraz inteligencji, uwagę, umiejętności czytania, komunikowania się oraz percepcji wzrokowej. W warunkach fizjologicznych prawidłową czynność hormonalną tarczycy warunkuje właściwa podaż jodu, która u kobiety ciężarnej powinna być zwiększona o 50% i wynosić 250±50 µg/ dobę. Wnioski: niedobór jodu w ciąży jest nadal częsty i stanowi ważny problem zdrowia publicznego, bowiem skutki niewłaściwej podaży tego mikroelementu wpływają na zdrowie oraz jakość życia całej populacji. Istnieje zatem potrzeba edukacji kobiet i stosowania jodu jeszcze przed planowaną ciążą.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.authorWoźniakiewicz, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.reviewerTopór-Mądry, Roman - 133677 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:57:07Z
dc.date.available2020-07-26T14:57:07Z
dc.date.submitted2015-10-21pl
dc.fieldofstudyinspekcja sanitarnapl
dc.identifier.apddiploma-97961-171642pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205319
dc.languagepolpl
dc.subject.eniodine deficiency in pregnancy, maternal hypothyroidism, iodine prophylaxis, infant neurodevelopment.pl
dc.subject.plniedobór jodu w ciąży, niedoczynność tarczycy, profilaktyka jodowa, rozwój układu nerwowego noworodka.pl
dc.titleProblem niedoboru jodu u kobiet w ciąży, przegląd literaturypl
dc.title.alternativeThe problem of iodine deficiency in pregnant women, literature reviewpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Iodine deficiency has been recognized by the WHO as one of the major factors that have a significant impact on the health of the entire population. Iodine deficiency affects around 60 % of the European population, including women in childbearing age and pregnant women.Objective: the aim of the study was to value both the prevalence of iodine deficiency in pregnant women and health consequences, associated with the wrong supply under this micronutrient during pregnancy on the health of mother and child, based on review of the literature. Material and methods: work included six cross-sectional studies, three prospective studies and 1 meta-analysis, which was obtained by searching the following databases: PubMed, Medline, Polish Medical Bibliography, ScienceDirect and Scopus.Results: the survey has revealed that frequency of iodine deficiency in pregnant women was high and ranged from 60-80%. Regular use of dietary supplements containing iodine at 150µg/day was effective in reducing the risk of inadequate thyroid hormone level during pregnancy. The children of women whose urinary iodine concentration was <150µg/l often achieved significantly lower results in neuropsychiatric tests that measure IQ, attention, literacy, communication and visual perception. Under normal physiological function the thyroid hormone determines that proper supply of iodine that pregnant women should be increased by 50% and amount to 250±50 mg/day.Conclusions: iodine deficiency in pregnancy is still common and is a major public health problem, because the effects of inadequate supply of micronutrient affect the health and quality of life of the entire population. Therefore there is a need for education of women and the use of iodine before a planned pregnancy.
dc.abstract.plpl
Niedobór jodu został uznany przez WHO jako jeden z ważniejszych czynników, który ma znaczący wpływ na stan zdrowia całej populacji. Na niedobór jodu cierpi około 60% populacji europejskiej, w tym kobiety w okresie rozrodczym, a także same ciężarne.Celem pracy była ocena częstości występowania niedoboru jodu u kobiet w ciąży jak i następstw zdrowotnych wynikających z niewłaściwej podaży tego mikroelementu w ciąży na zdrowie matki i dziecka, na podstawie przeglądu literatury.Materiał i metody: do pracy włączono 6 badań przekrojowych, 3 badania prospektywne i 1 metaanalizę, które pozyskano poprzez przeszukanie następujących baz danych: PubMed, Medline, Polska Bibliografia Lekarska, ScienceDirect oraz Scopus. Wyniki: przeprowadzony przegląd wykazał, że częstość niedoboru jodu u kobiet w ciąży była wysoka i wahała się w granicach od 60-80%. Regularne stosowanie suplementów diety zawierających jod na poziomie 150µg/ na dobę było skuteczne w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia niewłaściwego poziomu hormonów tarczycy podczas ciąży. Dzieci kobiet, których stężenie jodu w moczu wynosiło <150µg/l częściej osiągały znacząco niższe wyniki w testach neuropsychiatrycznych, mierzących iloraz inteligencji, uwagę, umiejętności czytania, komunikowania się oraz percepcji wzrokowej. W warunkach fizjologicznych prawidłową czynność hormonalną tarczycy warunkuje właściwa podaż jodu, która u kobiety ciężarnej powinna być zwiększona o 50% i wynosić 250±50 µg/ dobę. Wnioski: niedobór jodu w ciąży jest nadal częsty i stanowi ważny problem zdrowia publicznego, bowiem skutki niewłaściwej podaży tego mikroelementu wpływają na zdrowie oraz jakość życia całej populacji. Istnieje zatem potrzeba edukacji kobiet i stosowania jodu jeszcze przed planowaną ciążą.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.authorpl
Woźniakiewicz, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.reviewerpl
Topór-Mądry, Roman - 133677
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:57:07Z
dc.date.available
2020-07-26T14:57:07Z
dc.date.submittedpl
2015-10-21
dc.fieldofstudypl
inspekcja sanitarna
dc.identifier.apdpl
diploma-97961-171642
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205319
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
iodine deficiency in pregnancy, maternal hypothyroidism, iodine prophylaxis, infant neurodevelopment.
dc.subject.plpl
niedobór jodu w ciąży, niedoczynność tarczycy, profilaktyka jodowa, rozwój układu nerwowego noworodka.
dc.titlepl
Problem niedoboru jodu u kobiet w ciąży, przegląd literatury
dc.title.alternativepl
The problem of iodine deficiency in pregnant women, literature review
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
70
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Wroclaw
6
Krakow
4
Gdansk
3
Poznan
3
Puławy
3
Sieradz
3
Bielawa
2
Franopol
2
Lublin
2

No access

No Thumbnail Available