Las funciones del code-switching (español-quechua) en «Los ríos profundos» de José María Arguedas

master
dc.abstract.enThe topic of the study is the analysis of the code-switching in the Spanish-Quechua in the work of José María Arguedas "Los Ríos Profundos". In the first chapter we present the historical panorama beginning with the time of the conquest of the New World and we provide statistical data on Quechua in Peru. In the second chapter we present the theoretical framework related to Spanish in Peru, highlighting its division and describing its respective characteristics. In chapter three we focus on the phenomena resulting from contact between languages, focusing on the theoretical basis of code-switching, its motivations and functions. In the last part of the work, we carry out an investigation based on the novel by the author, with the aim of analysing the functions performed by the Spanish-Quechua code-switching uses presented in the book.pl
dc.abstract.otherEl estudio trata el tema del cambio de código español-quechua en la obra de José María Arguedas “Los Ríos Profundos”. En el primer capítulo presentamos el panorama histórico empezando por la época de la conquista del Nuevo Mundo y aportamos los datos estadísticos del quechua en el Perú. En el segundo capítulo exponemos el marco teórico relacionado con el español en el Perú, destacando su división y describiendo sus respectivas características. En el capítulo tres nos centramos en los fenómenos resultantes por el contacto entre las lenguas, enfocándonos en la base teórica del code-switching, sus motivaciones y funciones. En la última parte del trabajo, llevamos a cabo una investigación basada en la novela de dicho autor, con el objetivo de analizar las funciones que desempeñan los usos de cambio de código español-quechua presentados en el libro.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest code-switching hiszpański-keczua w dziele José María Arguedas „Los Ríos Profundos”. W pierwszym rozdziale przedstawiamy historyczną panoramę począwszy od czasu podboju Nowego Świata oraz podajemy dane statystyczne dotyczące języka keczua w Peru. W drugim rozdziale przedstawiamy ramy teoretyczne dotyczące języka hiszpańskiego w Peru, podkreślając jego podział i opisując poszczególne jego cechy. W rozdziale trzecim skupimy się na zjawiskach wynikających z kontaktu między językami, skupiając się na teoretycznych podstawach przełączania kodów, jego motywacjach i funkcjach. W ostatniej części pracy przeprowadzamy analizę na podstawie powieści wspomnianego autora, mając na celu badanie funkcji, jakie pełnią przedstawione w książce zastosowania code-switching hiszpański-keczua.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZieliński, Andrzej - 145323 pl
dc.contributor.authorMasłowska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKomorowska, Agata - 129056 pl
dc.contributor.reviewerZieliński, Andrzej - 145323 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T20:03:28Z
dc.date.available2020-10-20T20:03:28Z
dc.date.submitted2020-09-25pl
dc.fieldofstudyfilologia hiszpańskapl
dc.identifier.apddiploma-144047-249597pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249516
dc.languagespapl
dc.subject.encode-switching, functions, spanish, quechuapl
dc.subject.othercambio de código, funciones, español, quechuapl
dc.subject.plcode-switching, funkcje, hiszpański, keczuapl
dc.titleLas funciones del code-switching (español-quechua) en «Los ríos profundos» de José María Arguedaspl
dc.title.alternativeFunkcje code-switching (hiszpański-keczua) w powieści «Głębokie rzeki» José María Arguedaspl
dc.title.alternativeThe functions of code-switching (spanish-quechua) in «Deep Rivers» by José María Arguedaspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of the study is the analysis of the code-switching in the Spanish-Quechua in the work of José María Arguedas "Los Ríos Profundos". In the first chapter we present the historical panorama beginning with the time of the conquest of the New World and we provide statistical data on Quechua in Peru. In the second chapter we present the theoretical framework related to Spanish in Peru, highlighting its division and describing its respective characteristics. In chapter three we focus on the phenomena resulting from contact between languages, focusing on the theoretical basis of code-switching, its motivations and functions. In the last part of the work, we carry out an investigation based on the novel by the author, with the aim of analysing the functions performed by the Spanish-Quechua code-switching uses presented in the book.
dc.abstract.otherpl
El estudio trata el tema del cambio de código español-quechua en la obra de José María Arguedas “Los Ríos Profundos”. En el primer capítulo presentamos el panorama histórico empezando por la época de la conquista del Nuevo Mundo y aportamos los datos estadísticos del quechua en el Perú. En el segundo capítulo exponemos el marco teórico relacionado con el español en el Perú, destacando su división y describiendo sus respectivas características. En el capítulo tres nos centramos en los fenómenos resultantes por el contacto entre las lenguas, enfocándonos en la base teórica del code-switching, sus motivaciones y funciones. En la última parte del trabajo, llevamos a cabo una investigación basada en la novela de dicho autor, con el objetivo de analizar las funciones que desempeñan los usos de cambio de código español-quechua presentados en el libro.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest code-switching hiszpański-keczua w dziele José María Arguedas „Los Ríos Profundos”. W pierwszym rozdziale przedstawiamy historyczną panoramę począwszy od czasu podboju Nowego Świata oraz podajemy dane statystyczne dotyczące języka keczua w Peru. W drugim rozdziale przedstawiamy ramy teoretyczne dotyczące języka hiszpańskiego w Peru, podkreślając jego podział i opisując poszczególne jego cechy. W rozdziale trzecim skupimy się na zjawiskach wynikających z kontaktu między językami, skupiając się na teoretycznych podstawach przełączania kodów, jego motywacjach i funkcjach. W ostatniej części pracy przeprowadzamy analizę na podstawie powieści wspomnianego autora, mając na celu badanie funkcji, jakie pełnią przedstawione w książce zastosowania code-switching hiszpański-keczua.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Zieliński, Andrzej - 145323
dc.contributor.authorpl
Masłowska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Komorowska, Agata - 129056
dc.contributor.reviewerpl
Zieliński, Andrzej - 145323
dc.date.accessioned
2020-10-20T20:03:28Z
dc.date.available
2020-10-20T20:03:28Z
dc.date.submittedpl
2020-09-25
dc.fieldofstudypl
filologia hiszpańska
dc.identifier.apdpl
diploma-144047-249597
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249516
dc.languagepl
spa
dc.subject.enpl
code-switching, functions, spanish, quechua
dc.subject.otherpl
cambio de código, funciones, español, quechua
dc.subject.plpl
code-switching, funkcje, hiszpański, keczua
dc.titlepl
Las funciones del code-switching (español-quechua) en «Los ríos profundos» de José María Arguedas
dc.title.alternativepl
Funkcje code-switching (hiszpański-keczua) w powieści «Głębokie rzeki» José María Arguedas
dc.title.alternativepl
The functions of code-switching (spanish-quechua) in «Deep Rivers» by José María Arguedas
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Czarna Woda
6
Pullach im Isartal
6
Lima
4
Coeur d'Alene
3
Ottawa
3
Dublin
2
Irvine
2
The Bronx
2
Wroclaw
2
Heidelberg
1

No access

No Thumbnail Available