Studium przypadku pacjentki z rakiem piersi po mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją i limfadenektomii pachowej

licenciate
dc.abstract.enBreast cancer is currently the most frequently diagnosed malignant tumor among Polish women and the second cause of death after lung cancer. The causes of the disease are complex, in addition to the carrier of the BRCA1 or BRCA2 gene mutations, often not possible to determine. Prevention, diagnosis and treatment of breast cancer have become the biggest challenge in the field of healthcare worldwide.The aim of this work is to carry out a detailed analysis of the patient's case with detected breast cancer qualified for elective surgery to remove axillary nodes after diagnosing breast cancer metastasis to the sentinous lymph node.The work was based on an individual case study method. The following techniques were used: an interview with a patient, an interview with medical staff supervising the patient, analysis of medical records and literature. The patient's nursing problems were presented, based on which a detailed plan of nursing and midwifery intervention was developed.As a result of planned and implemented nursing care, the patient's preparation period for the procedure and the period immediately after the operation went unhampered. Education, reliable information about the disease and necessary medical procedures as well as psychological support positively influenced the patient's anxiety and stress associated with hospitalization and treatment. The increase in the patient's knowledge in terms of her illness influenced conscious, active participation in the treatment process and a sense of responsibility for one's own health.pl
dc.abstract.plRak piersi jest aktualnie najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym wśród Polek i drugą, po raku płuc, przyczyną śmierci. Przyczyny zachorowań są złożone, poza nosicielstwem mutacji genów BRCA1 lub BRCA2, często nie możliwe do jednoznacznego określenia. Profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka piersi stały się jednym z największych wyzwań w dziedzinie opieki zdrowotnej na całym świecie. Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie szczegółowej analizy przypadku pacjentki z wykrytym rakiem piersi, zakwalifikowanej do planowej operacji usunięcia węzłów pachowych po zdiagnozowaniu przerzutów ogniska nowotworu piersi do wartowniczego węzła chłonnego.W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku. Zastosowano następujące techniki: wywiad z pacjentką, wywiad z personelem medycznym sprawującym opiekę nad chorą, analiza dokumentacji medycznej i piśmiennictwa. Przedstawione zostały problemy pielęgnacyjne chorej, na podstawie których opracowano szczegółowy plan interwencji pielęgniarsko- położniczych. Wynikiem zaplanowanych i zrealizowanych działań opieki położniczej okres przygotowania pacjentki do zabiegu oraz okres bezpośrednio po operacji przebiegły bez powikłań. Edukacja, rzetelne udzielanie informacji o chorobie i niezbędnych procedurach medycznych oraz wsparcie psychiczne pozytywnie wpłynęły na obniżenie towarzyszącego pacjentce lęku i stresu związanego z hospitalizacją i leczeniem. U pacjentki podwyższenie poziomu wiedzy w zakresie swojej jednostki chorobowej, wpłynęło na wykształcenie świadomego, aktywnego uczestnictwa w procesie leczenia oraz poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorDziedzic, Małgorzata - 129309 pl
dc.contributor.authorRyszewska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerDziedzic, Małgorzata - 129309 pl
dc.contributor.reviewerMatuszyk, Dorota - 130901 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:04:04Z
dc.date.available2020-07-28T00:04:04Z
dc.date.submitted2019-09-27pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-132783-228057pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235188
dc.languagepolpl
dc.subject.enmalignant breast cancer, lymphadenectomy, mastectomy, nursing process.pl
dc.subject.plnowotwór złośliwy piersi, limfadenektomia, mastektomia, proces pielęgnowania.pl
dc.titleStudium przypadku pacjentki z rakiem piersi po mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją i limfadenektomii pachowejpl
dc.title.alternativeCase study of breast cancer after mastectomy with simultaneous reconstruction and axillary lymphadenectomypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Breast cancer is currently the most frequently diagnosed malignant tumor among Polish women and the second cause of death after lung cancer. The causes of the disease are complex, in addition to the carrier of the BRCA1 or BRCA2 gene mutations, often not possible to determine. Prevention, diagnosis and treatment of breast cancer have become the biggest challenge in the field of healthcare worldwide.The aim of this work is to carry out a detailed analysis of the patient's case with detected breast cancer qualified for elective surgery to remove axillary nodes after diagnosing breast cancer metastasis to the sentinous lymph node.The work was based on an individual case study method. The following techniques were used: an interview with a patient, an interview with medical staff supervising the patient, analysis of medical records and literature. The patient's nursing problems were presented, based on which a detailed plan of nursing and midwifery intervention was developed.As a result of planned and implemented nursing care, the patient's preparation period for the procedure and the period immediately after the operation went unhampered. Education, reliable information about the disease and necessary medical procedures as well as psychological support positively influenced the patient's anxiety and stress associated with hospitalization and treatment. The increase in the patient's knowledge in terms of her illness influenced conscious, active participation in the treatment process and a sense of responsibility for one's own health.
dc.abstract.plpl
Rak piersi jest aktualnie najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym wśród Polek i drugą, po raku płuc, przyczyną śmierci. Przyczyny zachorowań są złożone, poza nosicielstwem mutacji genów BRCA1 lub BRCA2, często nie możliwe do jednoznacznego określenia. Profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka piersi stały się jednym z największych wyzwań w dziedzinie opieki zdrowotnej na całym świecie. Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie szczegółowej analizy przypadku pacjentki z wykrytym rakiem piersi, zakwalifikowanej do planowej operacji usunięcia węzłów pachowych po zdiagnozowaniu przerzutów ogniska nowotworu piersi do wartowniczego węzła chłonnego.W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku. Zastosowano następujące techniki: wywiad z pacjentką, wywiad z personelem medycznym sprawującym opiekę nad chorą, analiza dokumentacji medycznej i piśmiennictwa. Przedstawione zostały problemy pielęgnacyjne chorej, na podstawie których opracowano szczegółowy plan interwencji pielęgniarsko- położniczych. Wynikiem zaplanowanych i zrealizowanych działań opieki położniczej okres przygotowania pacjentki do zabiegu oraz okres bezpośrednio po operacji przebiegły bez powikłań. Edukacja, rzetelne udzielanie informacji o chorobie i niezbędnych procedurach medycznych oraz wsparcie psychiczne pozytywnie wpłynęły na obniżenie towarzyszącego pacjentce lęku i stresu związanego z hospitalizacją i leczeniem. U pacjentki podwyższenie poziomu wiedzy w zakresie swojej jednostki chorobowej, wpłynęło na wykształcenie świadomego, aktywnego uczestnictwa w procesie leczenia oraz poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Dziedzic, Małgorzata - 129309
dc.contributor.authorpl
Ryszewska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Dziedzic, Małgorzata - 129309
dc.contributor.reviewerpl
Matuszyk, Dorota - 130901
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:04:04Z
dc.date.available
2020-07-28T00:04:04Z
dc.date.submittedpl
2019-09-27
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-132783-228057
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235188
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
malignant breast cancer, lymphadenectomy, mastectomy, nursing process.
dc.subject.plpl
nowotwór złośliwy piersi, limfadenektomia, mastektomia, proces pielęgnowania.
dc.titlepl
Studium przypadku pacjentki z rakiem piersi po mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją i limfadenektomii pachowej
dc.title.alternativepl
Case study of breast cancer after mastectomy with simultaneous reconstruction and axillary lymphadenectomy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
979
Views per month
Views per city
Warsaw
121
Krakow
58
Wroclaw
57
Poznan
40
Katowice
23
Lublin
22
Rzeszów
19
Lodz
16
Szczecin
14
Brzeszcze
9

No access

No Thumbnail Available