Rola przeciwutleniaczy w produktach kosmetycznych.

master
dc.abstract.enAging is an irreversible biological process that cannot be avoided. It is difficult to give an unambiguous cause, but over the years people began to learn about the mechanisms that determine this phenomenon and look for ways to extend and improve the quality of life. The skin as an external organ is particularly exposed to the manifestation of changes on its surface, such as wrinkles or a change in the oval. These symptoms get worse over time. One mechanism is cellular aging, the role of which changes with age. Cells lose their ability to divide, but retain their metabolic activity. The resulting changes are believed to accumulate with age. Abnormalities in the structure of cells result in the dysfunction of systems important for the functioning of the body. The process of cellular aging is not, however, unequivocally negative, because in young people it plays an important role in the process of tissue regeneration. One of the key mechanisms explaining the aging process is the free radical theory of aging. Free radicals and reactive oxygen species, the source of which may be exogenous or endogenous processes, contribute to the generation of oxidative stress. Of the exogenous factors, ultraviolet radiation has the greatest influence on the generation of these forms. Free radicals have a toxic effect both on the skin and induce toxic systemic changes. Oxidative stress is the result of an imbalance between oxidants and antioxidants. It is a negative phenomenon leading to the acceleration of the aging process and is conducive to the development of many diseases of old age. The menopause is one of the causes of skin aging in women. This is when particularly visible changes occur, both in the functioning of the body and the appearance of the skin. The purpose of properly selected cosmetics is to protect the skin against free radicals, UV radiation and air pollution, and to stimulate its reconstruction. Natural, semi-synthetic and synthetic antioxidants, including vitamins, polyphenols and substances of plant origin, play an important role in preventing the skin aging process.pl
dc.abstract.plStarzenie jest nieodwracalnym biologicznym procesem, którego nie da się uniknąć. Trudno podać jego jednoznaczną przyczynę, jednak z biegiem lat zaczęto poznawać mechanizmy determinujące to zjawisko i szukać sposobów na wydłużenie i poprawę jakości życia. Skóra jako zewnętrzny narząd jest szczególnie narażona na manifestowanie się na jej powierzchni zmian takich jak zmarszczki czy zmiana owalu. Objawy te nasilają się wraz z upływem czasu. Jednym z mechanizmów jest starzenie komórkowe, którego rola zmienia się wraz z wiekiem. Komórki tracą zdolność podziałów, jednakże zachowują aktywność metaboliczną. Uważa się, że powstałe zmiany z wiekiem ulegają kumulacji. Nieprawidłowości w budowie komórek skutkują dysfunkcją układów ważnych dla funkcjonowania organizmu. Proces starzenia komórkowego nie jest jednak jednoznacznie negatywny, ponieważ u osób młodych odgrywa istotną rolę w procesie regeneracji tkanek. Jednym z kluczowych mechanizmem tłumaczących proces starzenia jest wolnorodnikowa teoria starzenia. Wolne rodniki i reaktywne formy tlenu, których źródłem mogą być egzogenne lub endogenne procesy, przyczyniają się do wytworzenia stresu oksydacyjnego. Z czynników egzogennych największy wpływ na generowanie tych form niewątpliwie promieniowanie ultrafioletowe. Wolne rodniki wykazują działanie toksyczne zarówno na skórę jak i wywoływać toksyczne zmiany ogólnoustrojowe. Stres oksydacyjny jest skutkiem braku równowagi pomiędzy utleniaczami, a przeciwutleniaczami. Jest on zjawiskiem negatywnym prowadzącym do przyspieszenia procesu starzenia i sprzyja rozwojowi wielu chorób wieku podeszłego. Okres menopauzy jest jedną z przyczyn starzenia skóry u kobiet. To wówczas dochodzi do szczególnie widocznych zmian, zarówno w funkcjonowaniu organizmu jak i wyglądu skóry. Celem właściwie dobranych kosmetyków jest ochrona skóry przed wolnymi rodnikami, promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami powietrza oraz pobudzanie jej do przebudowy. Istotną rolę w zapobieganiu procesowi starzenia skóry odgrywają przeciwutleniacze naturalne, półsyntetyczne i syntetyczne w tym witaminy, polifenole i substancje pochodzenia roślinnego.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMoniczewski, Andrzej - 131021 pl
dc.contributor.authorGrodecka, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerMoniczewski, Andrzej - 131021 pl
dc.contributor.reviewerWalczak, Mariapl
dc.date.accessioned2022-10-21T21:34:45Z
dc.date.available2022-10-21T21:34:45Z
dc.date.submitted2022-10-21pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-155464-220095pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302298
dc.languagepolpl
dc.subject.enfree radicals, aging, oxidative stress, antioxidantspl
dc.subject.plwolne rodniki, starzenie, stres oksydacyjny, przeciwutleniaczepl
dc.titleRola przeciwutleniaczy w produktach kosmetycznych.pl
dc.title.alternativeThe role of antioxidants in cosmetic products.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Aging is an irreversible biological process that cannot be avoided. It is difficult to give an unambiguous cause, but over the years people began to learn about the mechanisms that determine this phenomenon and look for ways to extend and improve the quality of life. The skin as an external organ is particularly exposed to the manifestation of changes on its surface, such as wrinkles or a change in the oval. These symptoms get worse over time. One mechanism is cellular aging, the role of which changes with age. Cells lose their ability to divide, but retain their metabolic activity. The resulting changes are believed to accumulate with age. Abnormalities in the structure of cells result in the dysfunction of systems important for the functioning of the body. The process of cellular aging is not, however, unequivocally negative, because in young people it plays an important role in the process of tissue regeneration. One of the key mechanisms explaining the aging process is the free radical theory of aging. Free radicals and reactive oxygen species, the source of which may be exogenous or endogenous processes, contribute to the generation of oxidative stress. Of the exogenous factors, ultraviolet radiation has the greatest influence on the generation of these forms. Free radicals have a toxic effect both on the skin and induce toxic systemic changes. Oxidative stress is the result of an imbalance between oxidants and antioxidants. It is a negative phenomenon leading to the acceleration of the aging process and is conducive to the development of many diseases of old age. The menopause is one of the causes of skin aging in women. This is when particularly visible changes occur, both in the functioning of the body and the appearance of the skin. The purpose of properly selected cosmetics is to protect the skin against free radicals, UV radiation and air pollution, and to stimulate its reconstruction. Natural, semi-synthetic and synthetic antioxidants, including vitamins, polyphenols and substances of plant origin, play an important role in preventing the skin aging process.
dc.abstract.plpl
Starzenie jest nieodwracalnym biologicznym procesem, którego nie da się uniknąć. Trudno podać jego jednoznaczną przyczynę, jednak z biegiem lat zaczęto poznawać mechanizmy determinujące to zjawisko i szukać sposobów na wydłużenie i poprawę jakości życia. Skóra jako zewnętrzny narząd jest szczególnie narażona na manifestowanie się na jej powierzchni zmian takich jak zmarszczki czy zmiana owalu. Objawy te nasilają się wraz z upływem czasu. Jednym z mechanizmów jest starzenie komórkowe, którego rola zmienia się wraz z wiekiem. Komórki tracą zdolność podziałów, jednakże zachowują aktywność metaboliczną. Uważa się, że powstałe zmiany z wiekiem ulegają kumulacji. Nieprawidłowości w budowie komórek skutkują dysfunkcją układów ważnych dla funkcjonowania organizmu. Proces starzenia komórkowego nie jest jednak jednoznacznie negatywny, ponieważ u osób młodych odgrywa istotną rolę w procesie regeneracji tkanek. Jednym z kluczowych mechanizmem tłumaczących proces starzenia jest wolnorodnikowa teoria starzenia. Wolne rodniki i reaktywne formy tlenu, których źródłem mogą być egzogenne lub endogenne procesy, przyczyniają się do wytworzenia stresu oksydacyjnego. Z czynników egzogennych największy wpływ na generowanie tych form niewątpliwie promieniowanie ultrafioletowe. Wolne rodniki wykazują działanie toksyczne zarówno na skórę jak i wywoływać toksyczne zmiany ogólnoustrojowe. Stres oksydacyjny jest skutkiem braku równowagi pomiędzy utleniaczami, a przeciwutleniaczami. Jest on zjawiskiem negatywnym prowadzącym do przyspieszenia procesu starzenia i sprzyja rozwojowi wielu chorób wieku podeszłego. Okres menopauzy jest jedną z przyczyn starzenia skóry u kobiet. To wówczas dochodzi do szczególnie widocznych zmian, zarówno w funkcjonowaniu organizmu jak i wyglądu skóry. Celem właściwie dobranych kosmetyków jest ochrona skóry przed wolnymi rodnikami, promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami powietrza oraz pobudzanie jej do przebudowy. Istotną rolę w zapobieganiu procesowi starzenia skóry odgrywają przeciwutleniacze naturalne, półsyntetyczne i syntetyczne w tym witaminy, polifenole i substancje pochodzenia roślinnego.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Moniczewski, Andrzej - 131021
dc.contributor.authorpl
Grodecka, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Moniczewski, Andrzej - 131021
dc.contributor.reviewerpl
Walczak, Maria
dc.date.accessioned
2022-10-21T21:34:45Z
dc.date.available
2022-10-21T21:34:45Z
dc.date.submittedpl
2022-10-21
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-155464-220095
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302298
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
free radicals, aging, oxidative stress, antioxidants
dc.subject.plpl
wolne rodniki, starzenie, stres oksydacyjny, przeciwutleniacze
dc.titlepl
Rola przeciwutleniaczy w produktach kosmetycznych.
dc.title.alternativepl
The role of antioxidants in cosmetic products.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
43
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Katowice
4
Płońsk
4
Gdynia
3
Wroclaw
3
Krakow
2
Szczecin
2
Człuchów
1
Gdansk
1
Kalisz
1

No access

No Thumbnail Available
Collections