Ocena spożycia akrylamidu i świadomości jego wpływu na zdrowie wśród studentów krakowskich uczelni

master
dc.abstract.enIntroduction: Acrylamide is a highly carcinogenic substance. It is formed in the Maillard reaction and is responsible for the specific appearance and taste of dishes. In larger amounts, it causes negative health effects. It is often found in processed food, made in the processes of frying or grilling, which is undoubtedly often used by young people.Aim of the research: The aim of the study was to assess the consumption of acrylamide and the awareness of its impact on health among students of Krakow universities.Material and methods: The study was conducted among 219 students of Krakow universities. The research tool was an authorial questionnaire, which included questions checking the knowledge about acrylamide and determining the frequency of consumption of acrylamide-rich products, and additionally open-ended questions about the portion size of consuming these products. Information on the acrylamide content in individual products was taken from the data available in the literature. The survey collection period was carried out in 3 consecutive months (January, February, March) in 2022.Results: In terms of the analyzed food products, bread, coffee and cereals were the most popular among students and they were the ones most often chose by students. However, the largest amounts of acrylamide were taken from products such as: baked potatoes (average 237,61 ± 124,17 µg), potato fries (177,13 ± 87,64 µg), potato chips (101,76 ± 59,47 µg). Additionally, it was shown that men consumed more acrylamide-containing products (such as: wheat-rye bread, potato chips, potato fries) compared to women. As many as 41,6% of the surveyed students answered "I do not know" as to the question about the possible harmfulness of acrylamide to the human body. An affirmative answer was more often declared by women than men (p<0,0001) and students of biological and natural sciences and medicine (p<0,0001). The carcinogenicity of this compound was determined to a greater extent by women than men (p<0,0001) and students of medicine and biological and natural sciences (p<0,0001).Conclusions: Potatoes processed at high temperature were the main sources of acrylamide in the diets of students of Krakow universities. Due to the fact that young people often reach for highly processed products that may contain significant amounts of acrylamide, the results of this study could prompt to the popularization of healthy eating and making students aware of the harmfulness of this compound. Particular attention should be paid to the group of men and students of fields of study other than medicine and biological and natural sciences, who seem to be the group most oriented towards the unfavourable effects of acrylamide.pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Akrylamid należy do silnie rakotwórczych substancji. Powstaje on w reakcji Maillarda i odpowiedzialny jest za specyficzny wygląd i smak potraw. W większych ilościach powoduje on negatywne skutki dla zdrowia. Często spotykany jest w żywności przetworzonej, powstałej w procesach smażenia czy grillowania, po którą bez wątpienia często sięgają młodzi ludzie.Cel badań: Celem pracy była ocena spożycia akrylamidu i świadomości jego wpływu na zdrowie wśród studentów krakowskich uczelni.Materiał i metodyka: Badanie zostało przeprowadzone wśród 219 studentów krakowskich uczelni. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz, w którym znajdowały się m.in. pytania sprawdzające wiedzę na temat akrylamidu oraz określające częstość spożycia produktów bogatych w akrylamid, a dodatkowo pytania otwarte na temat wielkości porcji spożycia tychże produktów. Informacje na temat zawartości akrylamidu w poszczególnych produktach zostały zaczerpnięte z danych dostępnych w literaturze. Okres zbierania ankiet przypadł na 3 kolejne miesiące (styczeń, luty, marzec) 2022 roku.Wyniki: Pod względem analizowanych produktów spożywczych, to pieczywo, kawa oraz zbożowe płatki śniadaniowe cieszyły się największą popularnością wśród studentów i to po nie najczęściej sięgali. Natomiast największe ilości akrylamidu były przyjmowane z produktów, takich jak: pieczone ziemniaki (średnio 237,61 ± 124,17 µg), frytki ziemniaczane (177,13 ± 87,64 µg), chipsy ziemniaczane (101,76 ± 59,47 µg). Dodatkowo wykazano, iż mężczyźni spożywali więcej produktów zawierających akrylamid (takich jak: pieczywo pszenno-żytnie, chipsy ziemniaczane, frytki ziemniaczane) w porównaniu do kobiet. Aż 41,6% badanych studentów odpowiedziało „nie wiem”, co do pytania o możliwej szkodliwości akrylamidu na organizm człowieka. Odpowiedź twierdzącą częściej deklarowały kobiety w porównaniu do mężczyzn (p<0,0001) oraz studenci kierunków biologiczno-przyrodniczych i medycznych (p<0,0001). O rakotwórczości tego związku w większym stopniu zdecydowane były kobiety niż mężczyźni (p<0,0001) oraz studenci kierunków medycznych i biologiczno-przyrodniczych (p<0,0001).Wnioski: Głównymi źródłami akrylamidu w diecie studentów krakowskich uczelni były przetworzone w wysokiej temperaturze ziemniaki. Z racji tego, iż młodzi ludzie często sięgają po produkty wysokoprzetworzone, które mogą zawierać znaczne ilości akrylamidu, to mogłoby to skłaniać do popularyzowania tematyki zdrowego odżywiania i uświadamiania studentów, co do szkodliwości tego związku. Szczególną uwagę należałoby tutaj zwrócić na grupę mężczyzn oraz studentów innych kierunków niż kierunki medyczne i biologiczno-przyrodnicze, którzy wydają się być grupą najbardziej zorientowaną na niekorzystne działanie akrylamdu.pl
dc.affiliationWydział Lekarskipl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorHelbin, Jadwiga - 129704 pl
dc.contributor.authorKanownik, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WLpl
dc.contributor.reviewerHelbin, Jadwiga - 129704 pl
dc.contributor.reviewerMyszkowska, Dorotapl
dc.date.accessioned2022-07-08T22:08:13Z
dc.date.available2022-07-08T22:08:13Z
dc.date.submitted2022-07-08pl
dc.fieldofstudydietetykapl
dc.identifier.apddiploma-159876-252846pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295767
dc.languagepolpl
dc.subject.enacrylamide, glycidamide, Maillard reaction, carcinogenicity, neurotoxicitypl
dc.subject.plakrylamid, glicydamid, reakcja Maillarda, rakotwórczość, neurotoksycznośćpl
dc.titleOcena spożycia akrylamidu i świadomości jego wpływu na zdrowie wśród studentów krakowskich uczelnipl
dc.title.alternativeAssessment of acrylamide consumption and awareness of its impact on health among students of Krakow universitiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Acrylamide is a highly carcinogenic substance. It is formed in the Maillard reaction and is responsible for the specific appearance and taste of dishes. In larger amounts, it causes negative health effects. It is often found in processed food, made in the processes of frying or grilling, which is undoubtedly often used by young people.Aim of the research: The aim of the study was to assess the consumption of acrylamide and the awareness of its impact on health among students of Krakow universities.Material and methods: The study was conducted among 219 students of Krakow universities. The research tool was an authorial questionnaire, which included questions checking the knowledge about acrylamide and determining the frequency of consumption of acrylamide-rich products, and additionally open-ended questions about the portion size of consuming these products. Information on the acrylamide content in individual products was taken from the data available in the literature. The survey collection period was carried out in 3 consecutive months (January, February, March) in 2022.Results: In terms of the analyzed food products, bread, coffee and cereals were the most popular among students and they were the ones most often chose by students. However, the largest amounts of acrylamide were taken from products such as: baked potatoes (average 237,61 ± 124,17 µg), potato fries (177,13 ± 87,64 µg), potato chips (101,76 ± 59,47 µg). Additionally, it was shown that men consumed more acrylamide-containing products (such as: wheat-rye bread, potato chips, potato fries) compared to women. As many as 41,6% of the surveyed students answered "I do not know" as to the question about the possible harmfulness of acrylamide to the human body. An affirmative answer was more often declared by women than men (p<0,0001) and students of biological and natural sciences and medicine (p<0,0001). The carcinogenicity of this compound was determined to a greater extent by women than men (p<0,0001) and students of medicine and biological and natural sciences (p<0,0001).Conclusions: Potatoes processed at high temperature were the main sources of acrylamide in the diets of students of Krakow universities. Due to the fact that young people often reach for highly processed products that may contain significant amounts of acrylamide, the results of this study could prompt to the popularization of healthy eating and making students aware of the harmfulness of this compound. Particular attention should be paid to the group of men and students of fields of study other than medicine and biological and natural sciences, who seem to be the group most oriented towards the unfavourable effects of acrylamide.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Akrylamid należy do silnie rakotwórczych substancji. Powstaje on w reakcji Maillarda i odpowiedzialny jest za specyficzny wygląd i smak potraw. W większych ilościach powoduje on negatywne skutki dla zdrowia. Często spotykany jest w żywności przetworzonej, powstałej w procesach smażenia czy grillowania, po którą bez wątpienia często sięgają młodzi ludzie.Cel badań: Celem pracy była ocena spożycia akrylamidu i świadomości jego wpływu na zdrowie wśród studentów krakowskich uczelni.Materiał i metodyka: Badanie zostało przeprowadzone wśród 219 studentów krakowskich uczelni. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz, w którym znajdowały się m.in. pytania sprawdzające wiedzę na temat akrylamidu oraz określające częstość spożycia produktów bogatych w akrylamid, a dodatkowo pytania otwarte na temat wielkości porcji spożycia tychże produktów. Informacje na temat zawartości akrylamidu w poszczególnych produktach zostały zaczerpnięte z danych dostępnych w literaturze. Okres zbierania ankiet przypadł na 3 kolejne miesiące (styczeń, luty, marzec) 2022 roku.Wyniki: Pod względem analizowanych produktów spożywczych, to pieczywo, kawa oraz zbożowe płatki śniadaniowe cieszyły się największą popularnością wśród studentów i to po nie najczęściej sięgali. Natomiast największe ilości akrylamidu były przyjmowane z produktów, takich jak: pieczone ziemniaki (średnio 237,61 ± 124,17 µg), frytki ziemniaczane (177,13 ± 87,64 µg), chipsy ziemniaczane (101,76 ± 59,47 µg). Dodatkowo wykazano, iż mężczyźni spożywali więcej produktów zawierających akrylamid (takich jak: pieczywo pszenno-żytnie, chipsy ziemniaczane, frytki ziemniaczane) w porównaniu do kobiet. Aż 41,6% badanych studentów odpowiedziało „nie wiem”, co do pytania o możliwej szkodliwości akrylamidu na organizm człowieka. Odpowiedź twierdzącą częściej deklarowały kobiety w porównaniu do mężczyzn (p<0,0001) oraz studenci kierunków biologiczno-przyrodniczych i medycznych (p<0,0001). O rakotwórczości tego związku w większym stopniu zdecydowane były kobiety niż mężczyźni (p<0,0001) oraz studenci kierunków medycznych i biologiczno-przyrodniczych (p<0,0001).Wnioski: Głównymi źródłami akrylamidu w diecie studentów krakowskich uczelni były przetworzone w wysokiej temperaturze ziemniaki. Z racji tego, iż młodzi ludzie często sięgają po produkty wysokoprzetworzone, które mogą zawierać znaczne ilości akrylamidu, to mogłoby to skłaniać do popularyzowania tematyki zdrowego odżywiania i uświadamiania studentów, co do szkodliwości tego związku. Szczególną uwagę należałoby tutaj zwrócić na grupę mężczyzn oraz studentów innych kierunków niż kierunki medyczne i biologiczno-przyrodnicze, którzy wydają się być grupą najbardziej zorientowaną na niekorzystne działanie akrylamdu.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Helbin, Jadwiga - 129704
dc.contributor.authorpl
Kanownik, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WL
dc.contributor.reviewerpl
Helbin, Jadwiga - 129704
dc.contributor.reviewerpl
Myszkowska, Dorota
dc.date.accessioned
2022-07-08T22:08:13Z
dc.date.available
2022-07-08T22:08:13Z
dc.date.submittedpl
2022-07-08
dc.fieldofstudypl
dietetyka
dc.identifier.apdpl
diploma-159876-252846
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295767
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
acrylamide, glycidamide, Maillard reaction, carcinogenicity, neurotoxicity
dc.subject.plpl
akrylamid, glicydamid, reakcja Maillarda, rakotwórczość, neurotoksyczność
dc.titlepl
Ocena spożycia akrylamidu i świadomości jego wpływu na zdrowie wśród studentów krakowskich uczelni
dc.title.alternativepl
Assessment of acrylamide consumption and awareness of its impact on health among students of Krakow universities
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Gdansk
2
Krakow
2
Warsaw
2
Nové Zámky
1
Poznan
1
Przeworsk
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections