Zarządzanie relacjami z klientem w czasie kryzysu na przykładzie branży fitness

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the paperwork is to analyze the operation of Polish fitness clubs in the area of customer relationship management during the crisis related to the epidemiological situation that occurred in Poland and worldwide at the beginning of 2020. The paperwork consists of four chapters. The first chapter is devoted to the topic of customer relationship management. The second chapter deals with issues related to the phenomenon of crisis in the organization. The next chapter is the methodological part which is an introduction to the survey. The last chapter presents an analysis of a questionnaire survey, the aim of which was to analyse the operation of Polish fitness clubs in terms of customer relationship management during the coronavirus epidemic. The own conclusions finished the paperwork.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza działania polskich klubów fitness w obszarze zarządzania relacjami z klientami w czasie kryzysu związanego z sytuacją epidemiologiczną, jaka miała miejsce w Polsce i na świecie na początku 2020 r. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony został tematyce zarządzania relacjami z klientem w ujęciu definicyjnym, natomiast drugi rozdział porusza problematykę związaną ze zjawiskiem kryzysu w organizacji. Kolejny rozdział to część metodologiczna będąca wprowadzeniem do badania ankietowego. W ostatnim rozdziale przedstawiono analizę badania ankietowego, którego celem była analiza działania polskich klubów fitness w zakresie zarządzania relacjami z klientem w czasie epidemii koronawirusa. Pracę zakończyły wnioski własne.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorTrzop, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T18:33:45Z
dc.date.available2020-10-20T18:33:45Z
dc.date.submitted2020-09-18pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-132008-226043pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248646
dc.languagepolpl
dc.subject.encrisis management- customer- customer loyalty- polish fitness industryrelationship managementpl
dc.subject.plklient- lojalność klienta- marketing relacji- polska branża fitness zarządzanie kryzysowepl
dc.titleZarządzanie relacjami z klientem w czasie kryzysu na przykładzie branży fitnesspl
dc.title.alternativeCustomer relationship management during a crisis in the example of the fitness industrypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the paperwork is to analyze the operation of Polish fitness clubs in the area of customer relationship management during the crisis related to the epidemiological situation that occurred in Poland and worldwide at the beginning of 2020. The paperwork consists of four chapters. The first chapter is devoted to the topic of customer relationship management. The second chapter deals with issues related to the phenomenon of crisis in the organization. The next chapter is the methodological part which is an introduction to the survey. The last chapter presents an analysis of a questionnaire survey, the aim of which was to analyse the operation of Polish fitness clubs in terms of customer relationship management during the coronavirus epidemic. The own conclusions finished the paperwork.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza działania polskich klubów fitness w obszarze zarządzania relacjami z klientami w czasie kryzysu związanego z sytuacją epidemiologiczną, jaka miała miejsce w Polsce i na świecie na początku 2020 r. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony został tematyce zarządzania relacjami z klientem w ujęciu definicyjnym, natomiast drugi rozdział porusza problematykę związaną ze zjawiskiem kryzysu w organizacji. Kolejny rozdział to część metodologiczna będąca wprowadzeniem do badania ankietowego. W ostatnim rozdziale przedstawiono analizę badania ankietowego, którego celem była analiza działania polskich klubów fitness w zakresie zarządzania relacjami z klientem w czasie epidemii koronawirusa. Pracę zakończyły wnioski własne.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Trzop, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-10-20T18:33:45Z
dc.date.available
2020-10-20T18:33:45Z
dc.date.submittedpl
2020-09-18
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-132008-226043
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248646
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
crisis management- customer- customer loyalty- polish fitness industryrelationship management
dc.subject.plpl
klient- lojalność klienta- marketing relacji- polska branża fitness zarządzanie kryzysowe
dc.titlepl
Zarządzanie relacjami z klientem w czasie kryzysu na przykładzie branży fitness
dc.title.alternativepl
Customer relationship management during a crisis in the example of the fitness industry
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
44
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Wroclaw
7
Krakow
4
Ronninge
4
Rzeszów
2
Bialystok
1
Chandler
1
Cmielow
1
Dublin
1
Libiaz
1

No access

No Thumbnail Available