Status Republiki Somalilandu w świetle prawa międzynarodowego

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to attempt to determine the status of Somaliland under international law - an area that unilaterally declared secession from the Republic of Somalia on 18 May 1991. Since then, it has functioned in practice as an independent entity. Despite sustained efforts, Somaliland is still not recognised by any state in the world. Somaliland itself recognises itself as an independent state, but from the perspective of international law, determining whether this is in fact the case, or whether Somaliland is still part of Somalia or something else is not so simple. The first chapter of the thesis is devoted to the issue of states and other territorial entities in international law. There follows an attempt to define what a state is in the light of international law. The characteristics that an entity must fulfil in order to be called a state are presented. It also addresses the issue of international recognition, which plays a very important role and, according to some doctrine, is even necessary to be able to speak of a state. The second chapter will be devoted to discussing the issue of state formation and collapse. Particular attention is given to the concept of secession, which plays a central role in the study of Somaliland's legal and international situation. Chapter three is entirely devoted to the history of Somaliland and Somali statehood. The major events that have shaped the current situation in the region are presented. The final chapter is a concluding chapter in which events related to Somaliland are subjected to a legal analysis based on previous considerations. Amongst others, the establishment of the Republic of Somalia and the secession of Somaliland are assessed in legal terms. The final element of the thesis is an attempt to define what Somaliland is: an independent state, a de facto regime or perhaps simply part of the Republic of Somalia.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest próba określenia statusu Republiki Somalilandu w świetle prawa międzynarodowego - obszaru, który 18 maja 1991 r. ogłosił jednostronnie secesję od Republiki Somalii. Od tego czasu funkcjonuje on w praktyce jako niezależny byt. Pomimo nieustannych starań Somaliland nie jest nadal uznawany przez żadne państwo świata. Sam Somaliland uznaje się za niepodległe państwo, jednak z perspektywy prawa międzynarodowego ustalenie czy tak jest w istocie, czy może Somaliland jest nadal częścią Somalii lub jeszcze czymś innym nie jest takie proste. Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest problematyce państw oraz innych podmiotów terytorialnych w prawie międzynarodowym. Następuje próba zdefiniowania czym jest państwo w świetle prawa międzynarodowego. Przedstawione zostają cechy, które dany podmiot musi spełniać, aby móc mienić się państwem. Poruszona zostanie również kwestia uznania międzynarodowego, które odgrywa bardzo ważną rolę, a według części doktryny jest nawet konieczne by móc mówić o państwie. Rozdział drugi poświęcony zostanie omówieniu problematyki powstawania i upadku państw. Szczególna uwaga jest poświęcona pojęciu secesji, które odgrywa główną rolę w badaniu sytuacji prawno-międzynarodowej Somalilandu. Rozdział trzeci w całości jest poświęcony historii państwowości Somalilandu i Somalii. Przedstawione są najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na kształt obecnej sytuacji w regionie. Ostatni rozdział jest rozdziałem podsumowującym, w którym zdarzenia związane z Somalilandem poddane zostają analizie prawnej opartej o wcześniejsze rozważania. Ocenie prawnej poddane zostały m.in. powstanie Republiki Somalii i secesja Somalilandu. Ostatnim elementem pracy jest próba określenia czym Somaliland jest: niepodległym państwem, reżimem de facto czy może po prostu częścią Republiki Somalii.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKwiecień, Romanpl
dc.contributor.authorRyncarz, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKwiecień, Romanpl
dc.contributor.reviewerKowalski, Michał - 129312 pl
dc.date.accessioned2023-10-19T21:51:05Z
dc.date.available2023-10-19T21:51:05Z
dc.date.submitted2023-10-17pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-169666-247478pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321544
dc.languagepolpl
dc.subject.enAfrica, Somalia, Somaliland, recognition, state, secession, constitutive theory, declaratory theory, de facto regime, colonialism, unification of statespl
dc.subject.plAfryka, Somalia, Somaliland, uznanie, państwo, secesja, teoria konstytutywna, teoria deklaratoryjna, reżim de facto, kolonializm, zjednoczenie państwpl
dc.titleStatus Republiki Somalilandu w świetle prawa międzynarodowegopl
dc.title.alternativeStatus of the Republic of Somaliland under international lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to attempt to determine the status of Somaliland under international law - an area that unilaterally declared secession from the Republic of Somalia on 18 May 1991. Since then, it has functioned in practice as an independent entity. Despite sustained efforts, Somaliland is still not recognised by any state in the world. Somaliland itself recognises itself as an independent state, but from the perspective of international law, determining whether this is in fact the case, or whether Somaliland is still part of Somalia or something else is not so simple. The first chapter of the thesis is devoted to the issue of states and other territorial entities in international law. There follows an attempt to define what a state is in the light of international law. The characteristics that an entity must fulfil in order to be called a state are presented. It also addresses the issue of international recognition, which plays a very important role and, according to some doctrine, is even necessary to be able to speak of a state. The second chapter will be devoted to discussing the issue of state formation and collapse. Particular attention is given to the concept of secession, which plays a central role in the study of Somaliland's legal and international situation. Chapter three is entirely devoted to the history of Somaliland and Somali statehood. The major events that have shaped the current situation in the region are presented. The final chapter is a concluding chapter in which events related to Somaliland are subjected to a legal analysis based on previous considerations. Amongst others, the establishment of the Republic of Somalia and the secession of Somaliland are assessed in legal terms. The final element of the thesis is an attempt to define what Somaliland is: an independent state, a de facto regime or perhaps simply part of the Republic of Somalia.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest próba określenia statusu Republiki Somalilandu w świetle prawa międzynarodowego - obszaru, który 18 maja 1991 r. ogłosił jednostronnie secesję od Republiki Somalii. Od tego czasu funkcjonuje on w praktyce jako niezależny byt. Pomimo nieustannych starań Somaliland nie jest nadal uznawany przez żadne państwo świata. Sam Somaliland uznaje się za niepodległe państwo, jednak z perspektywy prawa międzynarodowego ustalenie czy tak jest w istocie, czy może Somaliland jest nadal częścią Somalii lub jeszcze czymś innym nie jest takie proste. Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest problematyce państw oraz innych podmiotów terytorialnych w prawie międzynarodowym. Następuje próba zdefiniowania czym jest państwo w świetle prawa międzynarodowego. Przedstawione zostają cechy, które dany podmiot musi spełniać, aby móc mienić się państwem. Poruszona zostanie również kwestia uznania międzynarodowego, które odgrywa bardzo ważną rolę, a według części doktryny jest nawet konieczne by móc mówić o państwie. Rozdział drugi poświęcony zostanie omówieniu problematyki powstawania i upadku państw. Szczególna uwaga jest poświęcona pojęciu secesji, które odgrywa główną rolę w badaniu sytuacji prawno-międzynarodowej Somalilandu. Rozdział trzeci w całości jest poświęcony historii państwowości Somalilandu i Somalii. Przedstawione są najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na kształt obecnej sytuacji w regionie. Ostatni rozdział jest rozdziałem podsumowującym, w którym zdarzenia związane z Somalilandem poddane zostają analizie prawnej opartej o wcześniejsze rozważania. Ocenie prawnej poddane zostały m.in. powstanie Republiki Somalii i secesja Somalilandu. Ostatnim elementem pracy jest próba określenia czym Somaliland jest: niepodległym państwem, reżimem de facto czy może po prostu częścią Republiki Somalii.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kwiecień, Roman
dc.contributor.authorpl
Ryncarz, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kwiecień, Roman
dc.contributor.reviewerpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.date.accessioned
2023-10-19T21:51:05Z
dc.date.available
2023-10-19T21:51:05Z
dc.date.submittedpl
2023-10-17
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-169666-247478
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321544
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Africa, Somalia, Somaliland, recognition, state, secession, constitutive theory, declaratory theory, de facto regime, colonialism, unification of states
dc.subject.plpl
Afryka, Somalia, Somaliland, uznanie, państwo, secesja, teoria konstytutywna, teoria deklaratoryjna, reżim de facto, kolonializm, zjednoczenie państw
dc.titlepl
Status Republiki Somalilandu w świetle prawa międzynarodowego
dc.title.alternativepl
Status of the Republic of Somaliland under international law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
2
Chybie
1
Jastrzębie Zdrój
1
Lodz
1
Lublin
1
Olsztyn
1
Rybnik
1
Tychy
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections