"Efekty wypalenia zawodowego spowodowanego sytuacją społeczno – gospodarczą w latach 2019 – 2022 w opiniach pracowników"

master
dc.abstract.enThis master's thesis is dedicated to the analysis of the effects of occupational burnout that emerged in the context of dynamic socioeconomic changes in the years 2019–2022, from the perspective of employees. Occupational burnout has become a current and significant issue in the face of constant transformations occurring both in the social and economic arenas. The aim of this study is to understand how changes in the socioeconomic environment have influenced employees' perception and experience of occupational burnout. As part of the research, an analysis of employees' opinions regarding the effects of the socioeconomic situation in the years 2019-2022 on their occupational burnout was conducted. The diagnostic survey method was employed, using a questionnaire as the research tool. The analysis took into account the environmental variable, namely the socioeconomic situation, personality variables which predispose to occupational burnout, and behavioral variables – symptoms of occupational burnout.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska poświęcona jest analizie efektów wypalenia zawodowego, które wynikły w kontekście dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych w latach 2019–2022, z perspektywy pracowników. Wypalenie zawodowe stało się aktualnym i ważnym problemem w obliczu nieustannych przekształceń zachodzących zarówno na arenie społecznej, jak i gospodarczej. Celem tej pracy jest zrozumienie, jak zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym wpłynęły na postrzeganie i doświadczanie wypalenia zawodowego przez pracowników. W ramach badania przeprowadzono analizę opinii pracowników na temat skutków sytuacji społeczno-gospodarczej w latach 2019–2022 w kontekście wypalenia zawodowego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w której wykorzystano kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze. W analizie uwzględniono zmienną środowiskową, czyli sytuację społeczno-gospodarczą, zmienne osobowościowe, czyli czynniki predysponujące do wypalenia zawodowego, oraz zmienne behawioralne – objawy wypalenia zawodowego.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTutko, Marta - 161487 pl
dc.contributor.authorKłeczek, Kacperpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerTutko, Marta - 161487 pl
dc.contributor.reviewerGeryk, Marcinpl
dc.date.accessioned2023-10-17T21:32:51Z
dc.date.available2023-10-17T21:32:51Z
dc.date.submitted2023-10-17pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-156847-211241pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321189
dc.languagepolpl
dc.subject.enburnout – economy – occupational – situation – societypl
dc.subject.plgospodarka – społeczeństwo – wypalenie zawodowe – zarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.title"Efekty wypalenia zawodowego spowodowanego sytuacją społeczno – gospodarczą w latach 2019 – 2022 w opiniach pracowników"pl
dc.title.alternative"Effects of burnout caused by the socioeconomic situation in the years 2019–2022 in the opinions of employees"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master's thesis is dedicated to the analysis of the effects of occupational burnout that emerged in the context of dynamic socioeconomic changes in the years 2019–2022, from the perspective of employees. Occupational burnout has become a current and significant issue in the face of constant transformations occurring both in the social and economic arenas. The aim of this study is to understand how changes in the socioeconomic environment have influenced employees' perception and experience of occupational burnout. As part of the research, an analysis of employees' opinions regarding the effects of the socioeconomic situation in the years 2019-2022 on their occupational burnout was conducted. The diagnostic survey method was employed, using a questionnaire as the research tool. The analysis took into account the environmental variable, namely the socioeconomic situation, personality variables which predispose to occupational burnout, and behavioral variables – symptoms of occupational burnout.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska poświęcona jest analizie efektów wypalenia zawodowego, które wynikły w kontekście dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych w latach 2019–2022, z perspektywy pracowników. Wypalenie zawodowe stało się aktualnym i ważnym problemem w obliczu nieustannych przekształceń zachodzących zarówno na arenie społecznej, jak i gospodarczej. Celem tej pracy jest zrozumienie, jak zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym wpłynęły na postrzeganie i doświadczanie wypalenia zawodowego przez pracowników. W ramach badania przeprowadzono analizę opinii pracowników na temat skutków sytuacji społeczno-gospodarczej w latach 2019–2022 w kontekście wypalenia zawodowego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w której wykorzystano kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze. W analizie uwzględniono zmienną środowiskową, czyli sytuację społeczno-gospodarczą, zmienne osobowościowe, czyli czynniki predysponujące do wypalenia zawodowego, oraz zmienne behawioralne – objawy wypalenia zawodowego.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tutko, Marta - 161487
dc.contributor.authorpl
Kłeczek, Kacper
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Tutko, Marta - 161487
dc.contributor.reviewerpl
Geryk, Marcin
dc.date.accessioned
2023-10-17T21:32:51Z
dc.date.available
2023-10-17T21:32:51Z
dc.date.submittedpl
2023-10-17
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-156847-211241
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321189
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
burnout – economy – occupational – situation – society
dc.subject.plpl
gospodarka – społeczeństwo – wypalenie zawodowe – zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.titlepl
"Efekty wypalenia zawodowego spowodowanego sytuacją społeczno – gospodarczą w latach 2019 – 2022 w opiniach pracowników"
dc.title.alternativepl
"Effects of burnout caused by the socioeconomic situation in the years 2019–2022 in the opinions of employees"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Warsaw
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections