Badanie wiązania praparatów KM416 i KM408 z albuminą i kwaśną α1-glikoproteiną

master
dc.abstract.enDrugs after absorption into the blood become partly bound to plasma proteins, primarily albumin and α1 acid glycoprotein. According to the so-called. hypothesis of "free drug" only a free form of the drug, which is not related to protein is pharmacologically active, has the ability to penetrate biological barriers and reach the target site of action.The research of this study was to determine the binding compound KM 416 and KM 408 to albumin and α1 acid glycoprotein in plasma.The study was conducted by equilibrium dialysis. The results of these studies showed that binding of both KM416 and KM 408 of albumin decreased with increasing concentration of these compounds in solution output. At low concentrations, corresponding to the values observed in the blood of rats, this binding was in both cases about 50%.A similar trend was observed in the clinical setting KM 416 and KM 408 of α 1-acid glycoprotein, but at lower, "treatment" of their initial concentrations in solution, binding was higher than for albumin and for both compounds were above 70%.Analysis of the results of nonlinear regression showed that the binding process with albumin KM 416 and KM 408 to albumin and α 1-acid glycoprotein, there is more than one class of binding sites, while in the process of binding of KM 416 of α 1-acid glycoprotein, there is only one class of binding sites on the protein.pl
dc.abstract.plLeki po wchłonięciu do krwi ulegają częściowemu związaniu z białkami osocza, głównie albuminą i kwaśną α1 glikoproteiną. Zgodnie z tzw. hipotezą „wolnego leku” tylko wolna postać leku, niezwiązana z białkiem jest aktywna farmakologicznie, ma zdolność do przenikania barier biologicznych i dociera do docelowego miejsca wiązania.Przedmiotem badań niniejszej pracy było określenie stopnia wiązania związku KM 416 oraz KM 408 – pochodnych aminoalkanoli z albuminą oraz kwaśną α1 glikoproteiną osocza.Badanie przeprowadzono za pomocą dializy równowagowej. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że wiązanie zarówno KM416, jak i KM 408 z albuminą malało wraz ze wzrostem stężenia tych związków w roztworach wyjściowych. Przy niskich stężeniach, odpowiadających wartościom obserwowanym we krwi szczurów, wiązanie to wynosiło w obydwu przypadkach ok. 50%.Podobną tendencję zaobserwowano w badaniach wiązania KM 416 i KM 408 z kwaśną α 1-glikoproteiną, jednak przy niższych, „terapeutycznych” ich stężeniach w roztworach wyjściowych, wiązanie było wyższe niż w przypadku albuminy i dla obydwu związków wynosiło ponad 70 %.Analiza wyników przeprowadzona metodą regresji nieliniowej wykazała, że w procesie wiązania KM 416 z albuminą i KM 408 z albuminą i kwaśną α 1-glikoproteiną występuje więcej niż jedna klasa miejsc wiążących, natomiast w procesie wiązania KM 416 z kwaśną α 1-glikoproteiną występuje tylko jedna klasa miejsc wiążących na tym białku.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWitek, Jerzy - 133796 pl
dc.contributor.advisorWyska, Elżbieta - 133861 pl
dc.contributor.authorŚlusarczyk, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerWyska, Elżbieta - 133861 pl
dc.contributor.reviewerWitek, Jerzy - 133796 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:43:06Z
dc.date.available2020-07-24T09:43:06Z
dc.date.submitted2012-07-11pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-68339-63613pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181673
dc.languagepolpl
dc.subject.enalbumin, acid α1 – glycoprotein, equilibrium dialysispl
dc.subject.plalbumina, kwaśna α1 – glikoproteina, dializa równowagowapl
dc.titleBadanie wiązania praparatów KM416 i KM408 z albuminą i kwaśną α1-glikoproteinąpl
dc.title.alternativeRESEARCH BINDING PREPARATIONS KM 416 AND KM 408 WITH ALBUMIN AND α1 ACID GLYCOPROTEINpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Drugs after absorption into the blood become partly bound to plasma proteins, primarily albumin and α1 acid glycoprotein. According to the so-called. hypothesis of "free drug" only a free form of the drug, which is not related to protein is pharmacologically active, has the ability to penetrate biological barriers and reach the target site of action.The research of this study was to determine the binding compound KM 416 and KM 408 to albumin and α1 acid glycoprotein in plasma.The study was conducted by equilibrium dialysis. The results of these studies showed that binding of both KM416 and KM 408 of albumin decreased with increasing concentration of these compounds in solution output. At low concentrations, corresponding to the values observed in the blood of rats, this binding was in both cases about 50%.A similar trend was observed in the clinical setting KM 416 and KM 408 of α 1-acid glycoprotein, but at lower, "treatment" of their initial concentrations in solution, binding was higher than for albumin and for both compounds were above 70%.Analysis of the results of nonlinear regression showed that the binding process with albumin KM 416 and KM 408 to albumin and α 1-acid glycoprotein, there is more than one class of binding sites, while in the process of binding of KM 416 of α 1-acid glycoprotein, there is only one class of binding sites on the protein.
dc.abstract.plpl
Leki po wchłonięciu do krwi ulegają częściowemu związaniu z białkami osocza, głównie albuminą i kwaśną α1 glikoproteiną. Zgodnie z tzw. hipotezą „wolnego leku” tylko wolna postać leku, niezwiązana z białkiem jest aktywna farmakologicznie, ma zdolność do przenikania barier biologicznych i dociera do docelowego miejsca wiązania.Przedmiotem badań niniejszej pracy było określenie stopnia wiązania związku KM 416 oraz KM 408 – pochodnych aminoalkanoli z albuminą oraz kwaśną α1 glikoproteiną osocza.Badanie przeprowadzono za pomocą dializy równowagowej. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że wiązanie zarówno KM416, jak i KM 408 z albuminą malało wraz ze wzrostem stężenia tych związków w roztworach wyjściowych. Przy niskich stężeniach, odpowiadających wartościom obserwowanym we krwi szczurów, wiązanie to wynosiło w obydwu przypadkach ok. 50%.Podobną tendencję zaobserwowano w badaniach wiązania KM 416 i KM 408 z kwaśną α 1-glikoproteiną, jednak przy niższych, „terapeutycznych” ich stężeniach w roztworach wyjściowych, wiązanie było wyższe niż w przypadku albuminy i dla obydwu związków wynosiło ponad 70 %.Analiza wyników przeprowadzona metodą regresji nieliniowej wykazała, że w procesie wiązania KM 416 z albuminą i KM 408 z albuminą i kwaśną α 1-glikoproteiną występuje więcej niż jedna klasa miejsc wiążących, natomiast w procesie wiązania KM 416 z kwaśną α 1-glikoproteiną występuje tylko jedna klasa miejsc wiążących na tym białku.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Witek, Jerzy - 133796
dc.contributor.advisorpl
Wyska, Elżbieta - 133861
dc.contributor.authorpl
Ślusarczyk, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Wyska, Elżbieta - 133861
dc.contributor.reviewerpl
Witek, Jerzy - 133796
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:43:06Z
dc.date.available
2020-07-24T09:43:06Z
dc.date.submittedpl
2012-07-11
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-68339-63613
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181673
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
albumin, acid α1 – glycoprotein, equilibrium dialysis
dc.subject.plpl
albumina, kwaśna α1 – glikoproteina, dializa równowagowa
dc.titlepl
Badanie wiązania praparatów KM416 i KM408 z albuminą i kwaśną α1-glikoproteiną
dc.title.alternativepl
RESEARCH BINDING PREPARATIONS KM 416 AND KM 408 WITH ALBUMIN AND α1 ACID GLYCOPROTEIN
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Dublin
6
Sanok
3
Wroclaw
3
Krakow
2
Gorlice
1
Miechów
1
Nowy Sącz
1
Poznan
1
Shanghai
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available