Inteligencja emocjonalna, sposoby radzenie sobie ze stresem a satysfakcja z życia u młodych dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej

master
dc.abstract.enPhysical disability is thought to be a risk factor for development of psychosocial problems. People with congenital or acquired disability face other challenges and difficulties. An important contributor of health, professional and social functioning is satisfaction with life, which preserve one from the negative consequences of disability. In this study the differences in life satisfaction, emotional intelligence and coping styles between groups with congenital and acquired physical disability were examined. 64 wheelchair users (32 with acquired, 32 with congenital disability) completed three questionnaires with polish adaptation: Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS), Endler’s and Parker’s Coping Inventory for Stressful Situations (CISS), Diener and associates’ Satisfaction With Life Scale (SWLS). No significant differences between the two groups in examined variables were found. In group with acquired disability life satisfaction remained in stronger correlation with problem-focused coping, while in the second group – emotional intelligence. Also some linkages with sociodemographic variables were proven.pl
dc.abstract.plZnaczna niepełnosprawność ruchowa stanowi czynnik ryzyka dla rozwoju problemów psychospołecznych. W zależności od czasu nabycia niepełnosprawności osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością stają przed różnymi wyzwaniami i borykają się z odmiennymi trudnościami. Ważnym wskaźnikiem funkcjonowania człowieka w sferze zdrowotnej, zawodowej i społecznej jest satysfakcja z życia, która może chronić jednostkę przed negatywnymi konsekwencjami niepełnosprawności ruchowej.Celem pracy było ukazanie różnic w zakresie inteligencji emocjonalnej, stylów radzenia sobie ze stresem i satysfakcji z życia w zależności od czasu nabycia niepełnosprawności ruchowej. Przebadano 32 młodych dorosłych z wrodzoną niepełnosprawnością oraz 32 – z nabytą. W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE (polska adaptacja autorstwa Jaworowskiej i Matczak, 2001), Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS (polska adaptacja autorstwa Strelaua i współpracowników, 2009) oraz Skalę Satysfakcji z Życia SWLS (polska adaptacja autorstwa Juczyńskiego, 2009).Nie uzyskano istotnych różnic pomiędzy grupami w zakresie badanych zmiennych. W grupie osób z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową satysfakcja z życia pozostaje w silniejszych związkach ze stylem skoncentrowanym na zadaniu, natomiast w grupie osób z niepełnosprawnością nabytą – z inteligencją emocjonalną. Analiza korelacyjna wykazała natomiast, że na poziom satysfakcji z życia wszystkich przebadanych osób niepełnosprawnych miały wpływ: wiek, wykształcenie, status zatrudnienia oraz dochód.Otrzymane wyniki mogą być podstawą dalszej eksploracji opisanej tematyki.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPilecka, Władysława - 131407 pl
dc.contributor.authorKucharska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerPilecka, Władysława - 131407 pl
dc.contributor.reviewerHerzog-Krzywoszańska, Radosława - 128315 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:36:58Z
dc.date.available2020-07-25T00:36:58Z
dc.date.submitted2014-07-03pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-86944-117117pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195531
dc.languagepolpl
dc.subject.enphysical disability, emotional intelligence, coping, life satisfaction, young adulthoodpl
dc.subject.plznaczna niepełnosprawność ruchowa, inteligencja emocjonalna, sposoby radzenia sobie ze stresem, satysfakcja z życia, młoda dorosłośćpl
dc.titleInteligencja emocjonalna, sposoby radzenie sobie ze stresem a satysfakcja z życia u młodych dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowejpl
dc.title.alternativeEmotional intelligence, coping with stress and life satisfaction in young adults with severe physical disabilitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Physical disability is thought to be a risk factor for development of psychosocial problems. People with congenital or acquired disability face other challenges and difficulties. An important contributor of health, professional and social functioning is satisfaction with life, which preserve one from the negative consequences of disability. In this study the differences in life satisfaction, emotional intelligence and coping styles between groups with congenital and acquired physical disability were examined. 64 wheelchair users (32 with acquired, 32 with congenital disability) completed three questionnaires with polish adaptation: Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS), Endler’s and Parker’s Coping Inventory for Stressful Situations (CISS), Diener and associates’ Satisfaction With Life Scale (SWLS). No significant differences between the two groups in examined variables were found. In group with acquired disability life satisfaction remained in stronger correlation with problem-focused coping, while in the second group – emotional intelligence. Also some linkages with sociodemographic variables were proven.
dc.abstract.plpl
Znaczna niepełnosprawność ruchowa stanowi czynnik ryzyka dla rozwoju problemów psychospołecznych. W zależności od czasu nabycia niepełnosprawności osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością stają przed różnymi wyzwaniami i borykają się z odmiennymi trudnościami. Ważnym wskaźnikiem funkcjonowania człowieka w sferze zdrowotnej, zawodowej i społecznej jest satysfakcja z życia, która może chronić jednostkę przed negatywnymi konsekwencjami niepełnosprawności ruchowej.Celem pracy było ukazanie różnic w zakresie inteligencji emocjonalnej, stylów radzenia sobie ze stresem i satysfakcji z życia w zależności od czasu nabycia niepełnosprawności ruchowej. Przebadano 32 młodych dorosłych z wrodzoną niepełnosprawnością oraz 32 – z nabytą. W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE (polska adaptacja autorstwa Jaworowskiej i Matczak, 2001), Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS (polska adaptacja autorstwa Strelaua i współpracowników, 2009) oraz Skalę Satysfakcji z Życia SWLS (polska adaptacja autorstwa Juczyńskiego, 2009).Nie uzyskano istotnych różnic pomiędzy grupami w zakresie badanych zmiennych. W grupie osób z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową satysfakcja z życia pozostaje w silniejszych związkach ze stylem skoncentrowanym na zadaniu, natomiast w grupie osób z niepełnosprawnością nabytą – z inteligencją emocjonalną. Analiza korelacyjna wykazała natomiast, że na poziom satysfakcji z życia wszystkich przebadanych osób niepełnosprawnych miały wpływ: wiek, wykształcenie, status zatrudnienia oraz dochód.Otrzymane wyniki mogą być podstawą dalszej eksploracji opisanej tematyki.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pilecka, Władysława - 131407
dc.contributor.authorpl
Kucharska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Pilecka, Władysława - 131407
dc.contributor.reviewerpl
Herzog-Krzywoszańska, Radosława - 128315
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:36:58Z
dc.date.available
2020-07-25T00:36:58Z
dc.date.submittedpl
2014-07-03
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-86944-117117
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195531
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
physical disability, emotional intelligence, coping, life satisfaction, young adulthood
dc.subject.plpl
znaczna niepełnosprawność ruchowa, inteligencja emocjonalna, sposoby radzenia sobie ze stresem, satysfakcja z życia, młoda dorosłość
dc.titlepl
Inteligencja emocjonalna, sposoby radzenie sobie ze stresem a satysfakcja z życia u młodych dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej
dc.title.alternativepl
Emotional intelligence, coping with stress and life satisfaction in young adults with severe physical disability
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
139
Views per month
Views per city
Warsaw
31
Krakow
15
Wroclaw
9
Torun
7
Poznan
6
Szczecin
6
Tarnowskie Gory
4
Dubai
3
Gdansk
3
Goleniów
3

No access

No Thumbnail Available