Opinie pielęgniarek oddziałów intensywnej terapii na temat transportu wewnątrzszpitalnego osób krytycznie chorych.

master
dc.abstract.enIntroduction: Intrahospital transport of critically ill adults is often performed in Intensive Care Units. This is a particularly hazardous procedure which can lead to an adverse events. Patient safety depends on many organizational factors, such as: a well thought-out transport decision, a qualified transport team, effective medical equipment and constant patient care durnig transport.Aim: The aim of this study was to investigate the opinions of nurses working in ICU about intrahospital transport of critically ill adults.Material and methods: One hundred and seven professional nurses from ICU in Krakow were included into study. The study was conducted by the means of diagnostic opinion poll and questionnaire designer by researcher.Results: Nearly half of the nurses claimed that patients during intrahospital transport had a high level of safety. During intrahospital transport the most common adverse event was arrhythmia, tachycardia and bradycardia (61.9%). As many as 93.5% of the respondents believed that the ICU should be equipped with a rescue kit and only 11.3% confirmed that in their workplace nurses have used checklists for patient transport. The level of patient safety was the highest when specialists were often involved in transport. According to respondents (46.7%) specialists were rarely present during transport.Conclusions: During intrahospital transport haemodynamic disturbances were the most common, and there were shortages of emergency kit, well-designed trasport procedures and transport checklists. The correlation between patient safety and the declared number and qualifications of people involved in transport was ambiguous.pl
dc.abstract.plWstęp: Transport wewnątrzszpitalny pacjentów krytycznie chorych jest często wykonywaną czynnością w oddziałach intensywnej terapii. Jest to procedura szczególnie niebezpieczna, która może prowadzić do wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Bezpieczeństwo pacjenta w trakcie transportu zależy od wielu czynników organizacyjnych, jak: przemyślana decyzja o transporcie, wykwalifikowany zespół transportujący, sprawny sprzęt medyczny oraz zapewnienie pacjentowi ciągłości opieki w trakcie transportu.Cel pracy: Celem pracy było zbadanie opinii pielęgniarek z OIT na temat transportu wewnątrzszpitalnego osób krytycznie chorych. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 107 pielęgniarek z OIT w Krakowie. Badanie wykonano metodą sondażu diagnostycznego na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety.Wyniki: Prawie połowa pielęgniarek twierdziła, że pacjenci w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego mieli zapewnione bezpieczeństwo w dużym stopniu. W trakcie transportu u pacjentów najczęściej dochodziło do arytmii, tachykardii i bradykardii (61,9%). Aż 93,5% badanych uważało, że OIT powinien być zaopatrzony w zestaw ratowniczy, a tylko 11,3% potwierdziło, że w ich miejscu pracy korzysta się z list kontrolnych dotyczących transportu pacjenta. Poziom bezpieczeństwa pacjentów był największy, gdy w transporcie bardzo często uczestniczyli lekarze specjaliści. Według ankietowanych (46,7%) lekarze specjaliści rzadko byli obecni podczas transportu.Wnioski: W trakcie transportu wewnątrzszpitalnego najczęściej zdarzają się zaburzenia hemodynamiczne, a w badanych oddziałach występują braki zestawu ratunkowego, procedur transportu wewnątrzszpitalnego i list kontrolnych. Zależność pomiędzy bezpieczeństwem pacjentów a deklarowaną liczbą i kwalifikacjami osób biorących udział w transporcie była niejednoznaczna.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPłaszewska-Żywko, Lucyna - 133179 pl
dc.contributor.authorCieślar, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPłaszewska-Żywko, Lucyna - 133179 pl
dc.contributor.reviewerGniadek, Agnieszka - 129519 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:44:29Z
dc.date.available2020-07-27T11:44:29Z
dc.date.submitted2017-10-12pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-119192-148431pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224210
dc.languagepolpl
dc.subject.enintrahospital transport, ICU, patient safety, nursespl
dc.subject.pltransport wewnątrzszpitalny, OIT, bezpieczeństwo pacjenta, pielęgniarkipl
dc.titleOpinie pielęgniarek oddziałów intensywnej terapii na temat transportu wewnątrzszpitalnego osób krytycznie chorych.pl
dc.title.alternativeOpinions of nurses intensive therapy on intrahospital transport of critically ill adults.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Intrahospital transport of critically ill adults is often performed in Intensive Care Units. This is a particularly hazardous procedure which can lead to an adverse events. Patient safety depends on many organizational factors, such as: a well thought-out transport decision, a qualified transport team, effective medical equipment and constant patient care durnig transport.Aim: The aim of this study was to investigate the opinions of nurses working in ICU about intrahospital transport of critically ill adults.Material and methods: One hundred and seven professional nurses from ICU in Krakow were included into study. The study was conducted by the means of diagnostic opinion poll and questionnaire designer by researcher.Results: Nearly half of the nurses claimed that patients during intrahospital transport had a high level of safety. During intrahospital transport the most common adverse event was arrhythmia, tachycardia and bradycardia (61.9%). As many as 93.5% of the respondents believed that the ICU should be equipped with a rescue kit and only 11.3% confirmed that in their workplace nurses have used checklists for patient transport. The level of patient safety was the highest when specialists were often involved in transport. According to respondents (46.7%) specialists were rarely present during transport.Conclusions: During intrahospital transport haemodynamic disturbances were the most common, and there were shortages of emergency kit, well-designed trasport procedures and transport checklists. The correlation between patient safety and the declared number and qualifications of people involved in transport was ambiguous.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Transport wewnątrzszpitalny pacjentów krytycznie chorych jest często wykonywaną czynnością w oddziałach intensywnej terapii. Jest to procedura szczególnie niebezpieczna, która może prowadzić do wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Bezpieczeństwo pacjenta w trakcie transportu zależy od wielu czynników organizacyjnych, jak: przemyślana decyzja o transporcie, wykwalifikowany zespół transportujący, sprawny sprzęt medyczny oraz zapewnienie pacjentowi ciągłości opieki w trakcie transportu.Cel pracy: Celem pracy było zbadanie opinii pielęgniarek z OIT na temat transportu wewnątrzszpitalnego osób krytycznie chorych. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 107 pielęgniarek z OIT w Krakowie. Badanie wykonano metodą sondażu diagnostycznego na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety.Wyniki: Prawie połowa pielęgniarek twierdziła, że pacjenci w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego mieli zapewnione bezpieczeństwo w dużym stopniu. W trakcie transportu u pacjentów najczęściej dochodziło do arytmii, tachykardii i bradykardii (61,9%). Aż 93,5% badanych uważało, że OIT powinien być zaopatrzony w zestaw ratowniczy, a tylko 11,3% potwierdziło, że w ich miejscu pracy korzysta się z list kontrolnych dotyczących transportu pacjenta. Poziom bezpieczeństwa pacjentów był największy, gdy w transporcie bardzo często uczestniczyli lekarze specjaliści. Według ankietowanych (46,7%) lekarze specjaliści rzadko byli obecni podczas transportu.Wnioski: W trakcie transportu wewnątrzszpitalnego najczęściej zdarzają się zaburzenia hemodynamiczne, a w badanych oddziałach występują braki zestawu ratunkowego, procedur transportu wewnątrzszpitalnego i list kontrolnych. Zależność pomiędzy bezpieczeństwem pacjentów a deklarowaną liczbą i kwalifikacjami osób biorących udział w transporcie była niejednoznaczna.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Płaszewska-Żywko, Lucyna - 133179
dc.contributor.authorpl
Cieślar, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Płaszewska-Żywko, Lucyna - 133179
dc.contributor.reviewerpl
Gniadek, Agnieszka - 129519
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:44:29Z
dc.date.available
2020-07-27T11:44:29Z
dc.date.submittedpl
2017-10-12
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-119192-148431
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224210
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
intrahospital transport, ICU, patient safety, nurses
dc.subject.plpl
transport wewnątrzszpitalny, OIT, bezpieczeństwo pacjenta, pielęgniarki
dc.titlepl
Opinie pielęgniarek oddziałów intensywnej terapii na temat transportu wewnątrzszpitalnego osób krytycznie chorych.
dc.title.alternativepl
Opinions of nurses intensive therapy on intrahospital transport of critically ill adults.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Kielce
8
Krakow
4
Wroclaw
3
Bydgoszcz
2
Gorki Wielkie
2
Dublin
1
Gdansk
1
Gorzów Wielkopolski
1
Malbork
1

No access

No Thumbnail Available