Wpływ warunków lokalnych na dyspersję zanieczyszczeń powietrza na przykładzie Krakowa

licenciate
dc.abstract.enThis thesis concerns the influence of local conditions on the dispersion of air pollutants in Krakow. It was found that each year, between 2010 and 2014, permitted levels of particulate matter PM10, PM2.5 and nitrogen oxides were exceeded at all measuring stations. During this period, there was also exceeded the permissible level of nitrogen dioxide concentrations at the measuring station in the city center. Other air pollution, although it did not exceed permitted levels, it achieved very high rates. These pollutants are caused by: large traffic in the city, the activities of the electrical power and heating plant and many industrial plants, as well as local emitters (despite constant eliminating them for many years).It should be noted that concentration of the most of air pollutants were decreasing in 2010-2014. Only few pollutants like ozone, nitrogen oxides (measuring station in the city center) and nitrous oxide (measuring station in the city center, and Nowa Huta) were rising in this period. This situation must be combined with a constantly growing number of cars, resulting in an increasing flow of traffic in the city.pl
dc.abstract.plW pracy scharakteryzowano wpływ warunków lokalnych na dyspersję zanieczyszczeń powietrza w Krakowie. Stwierdzono, że corocznie, w latach 2010-2014, występowały przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń dla pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 i tlenków azotu na wszystkich stacjach pomiarowych. W tym okresie doszło również do przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń dla dwutlenku azotu na stacji pomiarowej w Śródmieściu. Pozostałe zanieczyszczenia powietrza, mimo że nie przekraczały dopuszczalnych poziomów stężeń, to osiągały bardzo wysokie imisje. Zanieczyszczenia te spowodowane są przez duży ruch samochodowy w mieście przez działalność elektrociepłowni i wielu zakładów przemysłowych, a także lokalnych emitorów (pomimo nieustannego od wielu lat ich likwidowania).Należy podkreślić, że w przypadku większości zanieczyszczeń powietrza ich stężenia maleją w latach 2010-2014. Natomiast rosnące imisje zanieczyszczeń powietrza w badanym okresie dotyczą ozonu, tlenków azotu (stacja pomiarowa w Śródmieściu), a także tlenku azotu (stacja pomiarowa w Śródmieściu i w Nowej Hucie). Sytuację tę trzeba łączyć z nieustannie rosnącą liczbą samochodów, czego efektem jest coraz większe natężeniem ruchu drogowego w mieście.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorKowanetz, Leszek - 102539 pl
dc.contributor.authorPrzepiórka, Sebastianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerKowanetz, Leszek - 102539 pl
dc.contributor.reviewerWypych, Agnieszka - 132804 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:13:36Z
dc.date.available2020-07-26T13:13:36Z
dc.date.submitted2015-07-14pl
dc.fieldofstudygeografia fizycznapl
dc.identifier.apddiploma-96213-137339pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203705
dc.languagepolpl
dc.subject.enemission and air pollutants imission, air quality monitoring, photochemical smog, Krakowpl
dc.subject.plemisja i imisja zanieczyszczeń powietrza, monitoring jakości powietrza, smog fotochemiczny, Krakówpl
dc.titleWpływ warunków lokalnych na dyspersję zanieczyszczeń powietrza na przykładzie Krakowapl
dc.title.alternativeThe influence of local conditions on the dispersion of air pollutants on the example of Krakowpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis concerns the influence of local conditions on the dispersion of air pollutants in Krakow. It was found that each year, between 2010 and 2014, permitted levels of particulate matter PM10, PM2.5 and nitrogen oxides were exceeded at all measuring stations. During this period, there was also exceeded the permissible level of nitrogen dioxide concentrations at the measuring station in the city center. Other air pollution, although it did not exceed permitted levels, it achieved very high rates. These pollutants are caused by: large traffic in the city, the activities of the electrical power and heating plant and many industrial plants, as well as local emitters (despite constant eliminating them for many years).It should be noted that concentration of the most of air pollutants were decreasing in 2010-2014. Only few pollutants like ozone, nitrogen oxides (measuring station in the city center) and nitrous oxide (measuring station in the city center, and Nowa Huta) were rising in this period. This situation must be combined with a constantly growing number of cars, resulting in an increasing flow of traffic in the city.
dc.abstract.plpl
W pracy scharakteryzowano wpływ warunków lokalnych na dyspersję zanieczyszczeń powietrza w Krakowie. Stwierdzono, że corocznie, w latach 2010-2014, występowały przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń dla pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 i tlenków azotu na wszystkich stacjach pomiarowych. W tym okresie doszło również do przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń dla dwutlenku azotu na stacji pomiarowej w Śródmieściu. Pozostałe zanieczyszczenia powietrza, mimo że nie przekraczały dopuszczalnych poziomów stężeń, to osiągały bardzo wysokie imisje. Zanieczyszczenia te spowodowane są przez duży ruch samochodowy w mieście przez działalność elektrociepłowni i wielu zakładów przemysłowych, a także lokalnych emitorów (pomimo nieustannego od wielu lat ich likwidowania).Należy podkreślić, że w przypadku większości zanieczyszczeń powietrza ich stężenia maleją w latach 2010-2014. Natomiast rosnące imisje zanieczyszczeń powietrza w badanym okresie dotyczą ozonu, tlenków azotu (stacja pomiarowa w Śródmieściu), a także tlenku azotu (stacja pomiarowa w Śródmieściu i w Nowej Hucie). Sytuację tę trzeba łączyć z nieustannie rosnącą liczbą samochodów, czego efektem jest coraz większe natężeniem ruchu drogowego w mieście.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Kowanetz, Leszek - 102539
dc.contributor.authorpl
Przepiórka, Sebastian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Kowanetz, Leszek - 102539
dc.contributor.reviewerpl
Wypych, Agnieszka - 132804
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:13:36Z
dc.date.available
2020-07-26T13:13:36Z
dc.date.submittedpl
2015-07-14
dc.fieldofstudypl
geografia fizyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-96213-137339
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203705
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
emission and air pollutants imission, air quality monitoring, photochemical smog, Krakow
dc.subject.plpl
emisja i imisja zanieczyszczeń powietrza, monitoring jakości powietrza, smog fotochemiczny, Kraków
dc.titlepl
Wpływ warunków lokalnych na dyspersję zanieczyszczeń powietrza na przykładzie Krakowa
dc.title.alternativepl
The influence of local conditions on the dispersion of air pollutants on the example of Krakow
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Krzeszowice
1

No access

No Thumbnail Available