Zjawisko tabloidyzacji mediów na przykładzie Polskiego serwisu informacyjnego Wirtualna Polska.pl

master
dc.abstract.enThe subject of this paper is to present a phenomenon of tabloidisation in media, with particular emphasis on the above subject to the occurrence in the Internet. The aim of the thesis is to investigate whether the forms that are used for creating and maintaining the popular tabloids are currently used by Internet portals, based on the implementation of own research made on the one of the oldest and most popular portals in Poland, which is a WirtualnaPolska.pl. One of six hypotheses, which are mentioned in analysis, said that the content presented on the main page covers issues from the sphere of show business, and in most parts concerns of the description of celebrities, having at the same time features characteristic for the tabloids. Another hypothesis suggests that the dialect language of information presented at the WirtualnaPolska.pl is a sensational, with a favorable form of everyday language in order to effectively reach the recipient. In further discussion I’d like to show that the graphic elements and the images dominate over the content of the site Wp.pl, and that the selection of topics on the site is focused more on the entertainment content than reliable information.To analyze my hypotheses I used the specific method - analysis of content media, which is based on a statistical model test piece. By analyzing the frequency characteristics of the test subject, I would be able to do the interpretation of qualitative research. A tools used for the purposes of my thesis were articles from the main page of WirtualnaPolska.pl. Based on the adopted folksonomies keys may be request that over 51% of recommended articles on the portal are devoted to a well-known personalities, mostly concerning on the Polish stars threads. Therefore it can be concluded that the main hypothesis and the phenomenon of tabloidization was confirmed in the tested internet portal.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem poniższej pracy jest przedstawienie zjawiska tabloidyzacji w Polskich mediach, ze szczególnym uwzględnieniem jego rozwijającej się obecności w sferze Internetu. Celem pracy magisterskiej jest zbadanie, czy formy, jakie są stosowane do tworzenia popularnej prasy tabloidalnej, są obecnie wykorzystywane przez portale Internetowe. Jedna z sześciu hipotez badawczych we wspomnianej analizie zakłada, iż treści prezentowane na głównej stronie serwisu Wirtualna Polska, dotyczą zagadnień ze sfery show-biznesu, a w przeważającej jej części, charakterystyce osób powszechnie znanych spełniając przy tym elementy o specyfice tabloidu. Kolejna z hipotez zakłada, iż dialekt językowy prezentowanych artykułów na wyższej wspomnianym serwisie ma charakter sensacyjny z przychylną formą języka potocznego, aby skutecznie dotrzeć do odbiorcy. W dalszych rozważaniach twierdzę, iż elementy grafiki oraz obrazu tworzą dominującą treść na serwisie zaś, zakres tematyczny skoncentrowany jest na sferze rozrywkowej. Do przeprowadzenia analizy nad przyjętymi hipotezami, zastosowałam metodę analizy zawartości strony www, opartą na modelu statystycznym badanych elementów co pozwoli na zbadanie częstotliwości występowania pożądanych cech badanego przedmiotu. Za narzędzie wykorzystywane w badaniach własnych, posłużyły mi artykuły na głównej stronie serwisu Wirtualna Polska. W dalszej części pracy powyższe rozpoznanie ma na celu dotrzeć do interpretacji jakościowej przeprowadzonego badania. Z przyjętych kluczy kategoryzacyjnych, odpowiadających form tabloidu wynika, iż ponad 51% polecanych artykułów w serwisie informacyjnym WP.pl jest poświęcona tematyce znanych osobistości, poruszając głównie wątki polskich gwiazd. A zatem można stwierdzić, iż główna hipoteza i zjawisko tabloidyzacji zostało potwierdzone w obszarze badanego serwisu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMaciąg, Rafał - 185118 pl
dc.contributor.authorCholewa, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMaciąg, Rafał - 185118 pl
dc.contributor.reviewerHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:12:34Z
dc.date.available2020-07-25T05:12:34Z
dc.date.submitted2015-03-05pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-91533-166848pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199727
dc.languagepolpl
dc.subject.enMEDIA – INFORMATION SERVIS WIRTUALNA POLSKA.PL – TABLOIDISATIONpl
dc.subject.plMEDIA - SERWIS INFORMACYJNY WIRTUALNA POLSKA - TABLOIDYZACJApl
dc.titleZjawisko tabloidyzacji mediów na przykładzie Polskiego serwisu informacyjnego Wirtualna Polska.plpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this paper is to present a phenomenon of tabloidisation in media, with particular emphasis on the above subject to the occurrence in the Internet. The aim of the thesis is to investigate whether the forms that are used for creating and maintaining the popular tabloids are currently used by Internet portals, based on the implementation of own research made on the one of the oldest and most popular portals in Poland, which is a WirtualnaPolska.pl. One of six hypotheses, which are mentioned in analysis, said that the content presented on the main page covers issues from the sphere of show business, and in most parts concerns of the description of celebrities, having at the same time features characteristic for the tabloids. Another hypothesis suggests that the dialect language of information presented at the WirtualnaPolska.pl is a sensational, with a favorable form of everyday language in order to effectively reach the recipient. In further discussion I’d like to show that the graphic elements and the images dominate over the content of the site Wp.pl, and that the selection of topics on the site is focused more on the entertainment content than reliable information.To analyze my hypotheses I used the specific method - analysis of content media, which is based on a statistical model test piece. By analyzing the frequency characteristics of the test subject, I would be able to do the interpretation of qualitative research. A tools used for the purposes of my thesis were articles from the main page of WirtualnaPolska.pl. Based on the adopted folksonomies keys may be request that over 51% of recommended articles on the portal are devoted to a well-known personalities, mostly concerning on the Polish stars threads. Therefore it can be concluded that the main hypothesis and the phenomenon of tabloidization was confirmed in the tested internet portal.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem poniższej pracy jest przedstawienie zjawiska tabloidyzacji w Polskich mediach, ze szczególnym uwzględnieniem jego rozwijającej się obecności w sferze Internetu. Celem pracy magisterskiej jest zbadanie, czy formy, jakie są stosowane do tworzenia popularnej prasy tabloidalnej, są obecnie wykorzystywane przez portale Internetowe. Jedna z sześciu hipotez badawczych we wspomnianej analizie zakłada, iż treści prezentowane na głównej stronie serwisu Wirtualna Polska, dotyczą zagadnień ze sfery show-biznesu, a w przeważającej jej części, charakterystyce osób powszechnie znanych spełniając przy tym elementy o specyfice tabloidu. Kolejna z hipotez zakłada, iż dialekt językowy prezentowanych artykułów na wyższej wspomnianym serwisie ma charakter sensacyjny z przychylną formą języka potocznego, aby skutecznie dotrzeć do odbiorcy. W dalszych rozważaniach twierdzę, iż elementy grafiki oraz obrazu tworzą dominującą treść na serwisie zaś, zakres tematyczny skoncentrowany jest na sferze rozrywkowej. Do przeprowadzenia analizy nad przyjętymi hipotezami, zastosowałam metodę analizy zawartości strony www, opartą na modelu statystycznym badanych elementów co pozwoli na zbadanie częstotliwości występowania pożądanych cech badanego przedmiotu. Za narzędzie wykorzystywane w badaniach własnych, posłużyły mi artykuły na głównej stronie serwisu Wirtualna Polska. W dalszej części pracy powyższe rozpoznanie ma na celu dotrzeć do interpretacji jakościowej przeprowadzonego badania. Z przyjętych kluczy kategoryzacyjnych, odpowiadających form tabloidu wynika, iż ponad 51% polecanych artykułów w serwisie informacyjnym WP.pl jest poświęcona tematyce znanych osobistości, poruszając głównie wątki polskich gwiazd. A zatem można stwierdzić, iż główna hipoteza i zjawisko tabloidyzacji zostało potwierdzone w obszarze badanego serwisu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Maciąg, Rafał - 185118
dc.contributor.authorpl
Cholewa, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Maciąg, Rafał - 185118
dc.contributor.reviewerpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:12:34Z
dc.date.available
2020-07-25T05:12:34Z
dc.date.submittedpl
2015-03-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-91533-166848
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199727
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MEDIA – INFORMATION SERVIS WIRTUALNA POLSKA.PL – TABLOIDISATION
dc.subject.plpl
MEDIA - SERWIS INFORMACYJNY WIRTUALNA POLSKA - TABLOIDYZACJA
dc.titlepl
Zjawisko tabloidyzacji mediów na przykładzie Polskiego serwisu informacyjnego Wirtualna Polska.pl
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
99
Views per month
Views per city
Warsaw
27
Krakow
16
Wroclaw
8
Grodzisk Mazowiecki
4
Lublin
3
Gdansk
2
Wadowice
2
Aleksandrów Łódzki
1
Bydgoszcz
1
Częstochowa
1

No access

No Thumbnail Available