Poziom rozumienia celu reklamy u dzieci a ich podatność na uleganie dezinformacji związanej z reklamą

master
dc.abstract.enThe following work discusses whether the level of understanding of the purpose ofadvertising in children will be related to the susceptibility to misinformation that is associatedwith advertising. The research was carried out in accordance with the three-stepmisinformation test procedure. Participants – 4th and 5th graders (N = 250) - watched thecommercial spot, then read its description (misinformation or no misinformation), solved thememory test (standard memory test) and answered the question regarding the purpose of theadvertisements. The results of the study provided confirmation for two out of four assumedhypotheses. The misinformation effect was achieved. The relationship between the level ofunderstanding the purpose of the advertisement and the susceptibility to disinformationassociated with advertising has not been confirmed. There was no relationship between ageand susceptibility to misinformation. Age turned out to be associated with the understandingof the persuasive advertising purpose (in control group).pl
dc.abstract.plEksperymenty dotyczące ulegania dezinformacji przez dzieci odnoszą się również dowystępowania tego efektu w kontekście reklamy. W poniższej pracy sprawdzano czy stopieńrozumienia celu reklamy u dzieci będzie miał związek z podatnością na uleganiedezinformacji, która jest związana z reklamą. Uczestnikami eksperymentu było 250 uczniówklas IV i V dwóch szkół podstawowych. Badanie przeprowadzono zgodnie z trzyetapowąprocedurą badania dezinformacji. Uczniowie oglądali spot reklamowy, po czym czytali jegoopis (dezinformacja lub brak dezinformacji), rozwiązywali test pamięci (forma testustandardowego) oraz odpowiadali pisemnie na pytanie dotyczące celu reklam. Wynikibadania dostarczyły potwierdzenia dla dwóch z czterech założonych hipotez. Po pierwsze,zgodnie z przewidywaniami udało się uzyskać efekt dezinformacji. Po drugie, związekpoziomu rozumienia celu reklamy z podatnością na uleganie dezinformacji związanejz reklamą nie został potwierdzony. Dodatkowo nie wykazano związku między wiekiema podatnością na dezinformację. Wiek okazał się związany z przejawianym najwyższympoziomem rozumienia celu reklamy (cel perswazyjny), lecz tylko w przypadku grupykontrolnej (bez dezinformacji).pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzpitalak, Malwinapl
dc.contributor.authorMajka, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSzpitalak, Malwinapl
dc.contributor.reviewerKosno, Magdalenapl
dc.date.accessioned2020-07-28T02:01:52Z
dc.date.available2020-07-28T02:01:52Z
dc.date.submitted2019-07-11pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-134807-194789pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236983
dc.languagepolpl
dc.subject.ensuggestibility, misinformation effect, children, understanding ofadvertisement purpose, advertising, persuasionpl
dc.subject.plsugestialność, efekt dezinformacji, dzieci, rozumienie celu reklamy,reklama, perswazjapl
dc.titlePoziom rozumienia celu reklamy u dzieci a ich podatność na uleganie dezinformacji związanej z reklamąpl
dc.title.alternativeThe level of understanding of the purpose of advertising by children and their susceptibility to misinformation related to advertisingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following work discusses whether the level of understanding of the purpose ofadvertising in children will be related to the susceptibility to misinformation that is associatedwith advertising. The research was carried out in accordance with the three-stepmisinformation test procedure. Participants – 4th and 5th graders (N = 250) - watched thecommercial spot, then read its description (misinformation or no misinformation), solved thememory test (standard memory test) and answered the question regarding the purpose of theadvertisements. The results of the study provided confirmation for two out of four assumedhypotheses. The misinformation effect was achieved. The relationship between the level ofunderstanding the purpose of the advertisement and the susceptibility to disinformationassociated with advertising has not been confirmed. There was no relationship between ageand susceptibility to misinformation. Age turned out to be associated with the understandingof the persuasive advertising purpose (in control group).
dc.abstract.plpl
Eksperymenty dotyczące ulegania dezinformacji przez dzieci odnoszą się również dowystępowania tego efektu w kontekście reklamy. W poniższej pracy sprawdzano czy stopieńrozumienia celu reklamy u dzieci będzie miał związek z podatnością na uleganiedezinformacji, która jest związana z reklamą. Uczestnikami eksperymentu było 250 uczniówklas IV i V dwóch szkół podstawowych. Badanie przeprowadzono zgodnie z trzyetapowąprocedurą badania dezinformacji. Uczniowie oglądali spot reklamowy, po czym czytali jegoopis (dezinformacja lub brak dezinformacji), rozwiązywali test pamięci (forma testustandardowego) oraz odpowiadali pisemnie na pytanie dotyczące celu reklam. Wynikibadania dostarczyły potwierdzenia dla dwóch z czterech założonych hipotez. Po pierwsze,zgodnie z przewidywaniami udało się uzyskać efekt dezinformacji. Po drugie, związekpoziomu rozumienia celu reklamy z podatnością na uleganie dezinformacji związanejz reklamą nie został potwierdzony. Dodatkowo nie wykazano związku między wiekiema podatnością na dezinformację. Wiek okazał się związany z przejawianym najwyższympoziomem rozumienia celu reklamy (cel perswazyjny), lecz tylko w przypadku grupykontrolnej (bez dezinformacji).
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szpitalak, Malwina
dc.contributor.authorpl
Majka, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Szpitalak, Malwina
dc.contributor.reviewerpl
Kosno, Magdalena
dc.date.accessioned
2020-07-28T02:01:52Z
dc.date.available
2020-07-28T02:01:52Z
dc.date.submittedpl
2019-07-11
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-134807-194789
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236983
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
suggestibility, misinformation effect, children, understanding ofadvertisement purpose, advertising, persuasion
dc.subject.plpl
sugestialność, efekt dezinformacji, dzieci, rozumienie celu reklamy,reklama, perswazja
dc.titlepl
Poziom rozumienia celu reklamy u dzieci a ich podatność na uleganie dezinformacji związanej z reklamą
dc.title.alternativepl
The level of understanding of the purpose of advertising by children and their susceptibility to misinformation related to advertising
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
5
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available