Neuromarketing w biznesie i procesie kształtowania komunikacji z rynkiem

master
dc.abstract.enMy diploma work is about neuromarketing - how it is applied in business and in the process of building communication with the market. At the beginning I presented the genesis of this innovative field in order to follow up with an outline of the history of its development and show how fast its gaining popularity. The broad concept of marketing and its assumptions became the basis for my further analysis. I mentioned the types of it, the research instruments and finally I mentioned specific examples of modern advertising campaigns which increasingly use opportunities offered by the Internet. My analysis of neuromarketing began with an observation of research methods and a closer look at the types of information that can be obtained from them. However, the majority of this work is about the titular neuromarketing within a process of brand building, campaigns and packaging or logo design. I gave many examples proving the enormous potential of neuromarketing and the increase in sales or recognition after applying its assumptions. Based on the impact of this field on our senses, I also extended its analysis to include the psychology of colours, which is closely related to it. The survey showed that the respondents were unaware of neuromarketing's influence on them and how much they react to it.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy jest neuromarketing, jego zastosowanie w biznesie oraz w procesie budowania komunikacji z rynkiem. Na początku przedstawiłem genezę powstania tej innowacyjnej dziedziny, aby następnie łatwiej było zarysować historię jej rozwoju oraz zyskiwania popularności. Szerokie pojęcie marketingu, jego założeń, stało się dla mnie podstawą do dalszej analizy. Wspomniałem o rodzajach, w których występuje, stosowanych instrumentach badań, a na zakończenie przytoczyłem przykłady nowoczesnych kampanii reklamowych, coraz częściej korzystających z możliwości, jakie oferuje Internet. Moja analiza neuromarketingu została rozpoczęta obserwacją metod badawczych oraz przybliżeniem rodzajów informacji, jakie można dzięki nim uzyskać. Jednak najszerszym punktem pracy, stało się tytułowe zastosowanie neuromarketingu w procesie budowania marki, kampaniach reklamowych, a także projektowaniu opakowań czy logo. Podałem wiele przykładów, udowadniających ogromny potencjał neuromarketingu i wzrost sprzedaży lub rozpoznawalności po zastosowaniu jego założeń. Opierając się na oddziaływaniu tej dziedziny na zmysły, rozszerzyłem jej analizę o, ściśle z nią powiązaną, psychologię kolorów. Ankieta wykazała brak świadomości działania i stosowania neuromarketingu u konsumentów, co sprawia, że ma nich większy wpływ.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorKaczmarczyk, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2021-11-01T22:45:40Z
dc.date.available2021-11-01T22:45:40Z
dc.date.submitted2021-10-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie - psychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-154627-265772pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282498
dc.languagepolpl
dc.subject.enneuromarketing, marketing, research, brain, colourpl
dc.subject.plneuromarketing, marketing, badanie, mózg, kolorpl
dc.titleNeuromarketing w biznesie i procesie kształtowania komunikacji z rynkiempl
dc.title.alternativeNeuromarketing in business and process of shaping communication with the marketpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
My diploma work is about neuromarketing - how it is applied in business and in the process of building communication with the market. At the beginning I presented the genesis of this innovative field in order to follow up with an outline of the history of its development and show how fast its gaining popularity. The broad concept of marketing and its assumptions became the basis for my further analysis. I mentioned the types of it, the research instruments and finally I mentioned specific examples of modern advertising campaigns which increasingly use opportunities offered by the Internet. My analysis of neuromarketing began with an observation of research methods and a closer look at the types of information that can be obtained from them. However, the majority of this work is about the titular neuromarketing within a process of brand building, campaigns and packaging or logo design. I gave many examples proving the enormous potential of neuromarketing and the increase in sales or recognition after applying its assumptions. Based on the impact of this field on our senses, I also extended its analysis to include the psychology of colours, which is closely related to it. The survey showed that the respondents were unaware of neuromarketing's influence on them and how much they react to it.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy jest neuromarketing, jego zastosowanie w biznesie oraz w procesie budowania komunikacji z rynkiem. Na początku przedstawiłem genezę powstania tej innowacyjnej dziedziny, aby następnie łatwiej było zarysować historię jej rozwoju oraz zyskiwania popularności. Szerokie pojęcie marketingu, jego założeń, stało się dla mnie podstawą do dalszej analizy. Wspomniałem o rodzajach, w których występuje, stosowanych instrumentach badań, a na zakończenie przytoczyłem przykłady nowoczesnych kampanii reklamowych, coraz częściej korzystających z możliwości, jakie oferuje Internet. Moja analiza neuromarketingu została rozpoczęta obserwacją metod badawczych oraz przybliżeniem rodzajów informacji, jakie można dzięki nim uzyskać. Jednak najszerszym punktem pracy, stało się tytułowe zastosowanie neuromarketingu w procesie budowania marki, kampaniach reklamowych, a także projektowaniu opakowań czy logo. Podałem wiele przykładów, udowadniających ogromny potencjał neuromarketingu i wzrost sprzedaży lub rozpoznawalności po zastosowaniu jego założeń. Opierając się na oddziaływaniu tej dziedziny na zmysły, rozszerzyłem jej analizę o, ściśle z nią powiązaną, psychologię kolorów. Ankieta wykazała brak świadomości działania i stosowania neuromarketingu u konsumentów, co sprawia, że ma nich większy wpływ.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Kaczmarczyk, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2021-11-01T22:45:40Z
dc.date.available
2021-11-01T22:45:40Z
dc.date.submittedpl
2021-10-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-154627-265772
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282498
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
neuromarketing, marketing, research, brain, colour
dc.subject.plpl
neuromarketing, marketing, badanie, mózg, kolor
dc.titlepl
Neuromarketing w biznesie i procesie kształtowania komunikacji z rynkiem
dc.title.alternativepl
Neuromarketing in business and process of shaping communication with the market
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
66
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Krakow
7
Bydgoszcz
5
Katowice
5
Lodz
4
Wroclaw
3
Bochnia
2
Gdansk
2
Bielsko-Biala
1
Częstochowa
1

No access

No Thumbnail Available