Związek między cukrzycą ciążową u matki a zaburzeniami ze spektrum autyzmu u potomstwa

2016
journal article
translation
dc.abstract.enIntroduction. Some evidence exists for the association between exposure to pregestational maternal diabetes and risk of autism spectrum disorders (ASD) in offspring. Less information is available on the association of exposure to maternal gestational diabetes mellitus (GDM) with risk of ASD. We aimed to examine the prevalence of ASD disorders in offspring of mothers diagnosed with GDM. Material and methods. We analyzed data gathered from GDM patients (947 women; 1007 children aged 4-16 years) treated at the Department of Metabolic Diseases, University Hospital in Krakow from 1999 to 2011. We conducted a telephone survey to collect clinical information and biochemical parameters. We performed significance test based on the exact binomial probability to assess if the prevalence rate of ASD in offspring of mothers with GDM was different from available epidemiological data for children aged 0–18 years in Poland. We also checked whether there are any significant factors discriminating the mothers and offspring with and without ASD. Results. The prevalence of ASD in the offspring of mothers with GDM in our study (8/1007) was higher than in children aged 0-18 years in Poland (17.6/10000; p = 0.0004). The mothers of children with ASD had median pre-pregnancy BMI (20.862 vs. 23.529), SBP (110 mm Hg vs. 120 mm Hg) and DBP (70 mm Hg vs. 80 mm Hg) lower vs. group without ASD (p = 0.0349; p = 0.0149 and p = 0.0306 respectively). Birth weight of ASD children was significantly higher vs group without ASD (3695 g vs. 3320 g, p = 0.0482). Conclusions. The prevalence of ASD seems to be higher in offspring of mothers with GDM than in the general population. Studying the potential risk factors is crucial for better understanding of this phenomenon and it may be helpful to preventi it.pl
dc.abstract.plWstęp. Istnieją dane wskazujące na związek między występowaniem cukrzycy przedciążowej u matki a ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) u dziecka. Mniej jest dostępnych informacji dotyczących wpływu cukrzycy po raz pierwszy rozpoznanej w czasie ciąży (GDM) na ryzyko ASD. Badanie przeprowadzono w celu oceny częstości występowania ASD u dzieci matek, u których rozpoznano GDM. Materiał i metody. Autorzy przeanalizowali dokumentację medyczną pacjentek z GDM (947 kobiet, 1007 dzieci w wieku 4-6 lat) leczonych w Klinice Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 1999-2011. Przeprowadzili również wywiad telefoniczny w celu zebrania danych klinicznych oraz informacji na temat parametrów biochemicznych. Wykonano test istotności, opierając się na rozkładzie dwumianowym prawdopodobieństwa w celu ustalenia, czy częstość występowania ASD u dzieci matek z GDM różniła się od dostępnych danych epidemiologicznych dotyczących ogólnej populacji polskich dzieci w wieku 0-18 lat. Sprawdzono również, czy istnieją inne istotne czynniki różnicujące matki z GDM w zależności od występowania ASD u ich potomstwa. Wyniki. Częstość występowania ASD u dzieci kobiet z GDM uczestniczących w badaniu autorów (8/1007) była wyższa niż w populacji polskich dzieci w wieku 0–18 (17,6/10 000; p = 0,0004). Stwierdzono, że w grupie matek dzieci z ASD przedciążowe mediany wartości wskaźnika BMI (20,862 vs. 23,529), SBP (110 mm Hg vs. 120 mm Hg) i DBP (70 mm Hg vs. 80 mm Hg) były niższe niż w grupie matek, u których dzieci nie rozpoznano ASD (odpowiednio p = 0,0349; p = 0,0149 i p = 0,0306). Urodzeniowa masa ciała dzieci z ASD była istotnie wyższa niż w przypadku dzieci bez ASD (3695 g vs. 3320 g; p = 0,0482). Wnioski. Częstość występowania ASD jest wyższa u dzieci matek z GDM niż w populacji ogólnej. Badanie potencjalnych czynników ryzyka ma podstawowe znaczenie dla lepszego zrozumienia tego zjawiska i ustalenia, jak mu zapobiec.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznychpl
dc.contributor.authorKania, Michał - 215439 pl
dc.contributor.authorHerbut, Katarzynapl
dc.contributor.authorDybała, Aleksandrapl
dc.contributor.authorLinowska, Patrycjapl
dc.contributor.authorMałecki, Maciej - 130840 pl
dc.contributor.authorKozek, Elżbieta - 130365 pl
dc.date.accession2020-04-20pl
dc.date.accessioned2020-04-20T07:01:56Z
dc.date.available2020-04-20T07:01:56Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalWersja oryginalna art. dostępna: 10.5603/DK.2016.0026.pl
dc.description.number5pl
dc.description.physical170-175pl
dc.description.publication0,6pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume2pl
dc.identifier.eissn2451-2095pl
dc.identifier.issn2451-0971pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154118
dc.identifier.weblinkhttps://journals.viamedica.pl/diabetologia_praktyczna/article/view/50538pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enmetabolic diseasespl
dc.subject.enepidemiologypl
dc.subject.engestational diabetespl
dc.subject.enautism spectrum disorderspl
dc.subject.plchoroby metabolicznepl
dc.subject.plepidemiologiapl
dc.subject.plcukrzyca ciążowapl
dc.subject.plzaburzenia ze spektrum autyzmupl
dc.subtypeTranslationpl
dc.titleZwiązek między cukrzycą ciążową u matki a zaburzeniami ze spektrum autyzmu u potomstwapl
dc.title.alternativeThe association of maternal gestational diabetes mellitus with autism spectrum disorders in the offspringpl
dc.title.journalDiabetologia Praktycznapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Some evidence exists for the association between exposure to pregestational maternal diabetes and risk of autism spectrum disorders (ASD) in offspring. Less information is available on the association of exposure to maternal gestational diabetes mellitus (GDM) with risk of ASD. We aimed to examine the prevalence of ASD disorders in offspring of mothers diagnosed with GDM. Material and methods. We analyzed data gathered from GDM patients (947 women; 1007 children aged 4-16 years) treated at the Department of Metabolic Diseases, University Hospital in Krakow from 1999 to 2011. We conducted a telephone survey to collect clinical information and biochemical parameters. We performed significance test based on the exact binomial probability to assess if the prevalence rate of ASD in offspring of mothers with GDM was different from available epidemiological data for children aged 0–18 years in Poland. We also checked whether there are any significant factors discriminating the mothers and offspring with and without ASD. Results. The prevalence of ASD in the offspring of mothers with GDM in our study (8/1007) was higher than in children aged 0-18 years in Poland (17.6/10000; p = 0.0004). The mothers of children with ASD had median pre-pregnancy BMI (20.862 vs. 23.529), SBP (110 mm Hg vs. 120 mm Hg) and DBP (70 mm Hg vs. 80 mm Hg) lower vs. group without ASD (p = 0.0349; p = 0.0149 and p = 0.0306 respectively). Birth weight of ASD children was significantly higher vs group without ASD (3695 g vs. 3320 g, p = 0.0482). Conclusions. The prevalence of ASD seems to be higher in offspring of mothers with GDM than in the general population. Studying the potential risk factors is crucial for better understanding of this phenomenon and it may be helpful to preventi it.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Istnieją dane wskazujące na związek między występowaniem cukrzycy przedciążowej u matki a ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) u dziecka. Mniej jest dostępnych informacji dotyczących wpływu cukrzycy po raz pierwszy rozpoznanej w czasie ciąży (GDM) na ryzyko ASD. Badanie przeprowadzono w celu oceny częstości występowania ASD u dzieci matek, u których rozpoznano GDM. Materiał i metody. Autorzy przeanalizowali dokumentację medyczną pacjentek z GDM (947 kobiet, 1007 dzieci w wieku 4-6 lat) leczonych w Klinice Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 1999-2011. Przeprowadzili również wywiad telefoniczny w celu zebrania danych klinicznych oraz informacji na temat parametrów biochemicznych. Wykonano test istotności, opierając się na rozkładzie dwumianowym prawdopodobieństwa w celu ustalenia, czy częstość występowania ASD u dzieci matek z GDM różniła się od dostępnych danych epidemiologicznych dotyczących ogólnej populacji polskich dzieci w wieku 0-18 lat. Sprawdzono również, czy istnieją inne istotne czynniki różnicujące matki z GDM w zależności od występowania ASD u ich potomstwa. Wyniki. Częstość występowania ASD u dzieci kobiet z GDM uczestniczących w badaniu autorów (8/1007) była wyższa niż w populacji polskich dzieci w wieku 0–18 (17,6/10 000; p = 0,0004). Stwierdzono, że w grupie matek dzieci z ASD przedciążowe mediany wartości wskaźnika BMI (20,862 vs. 23,529), SBP (110 mm Hg vs. 120 mm Hg) i DBP (70 mm Hg vs. 80 mm Hg) były niższe niż w grupie matek, u których dzieci nie rozpoznano ASD (odpowiednio p = 0,0349; p = 0,0149 i p = 0,0306). Urodzeniowa masa ciała dzieci z ASD była istotnie wyższa niż w przypadku dzieci bez ASD (3695 g vs. 3320 g; p = 0,0482). Wnioski. Częstość występowania ASD jest wyższa u dzieci matek z GDM niż w populacji ogólnej. Badanie potencjalnych czynników ryzyka ma podstawowe znaczenie dla lepszego zrozumienia tego zjawiska i ustalenia, jak mu zapobiec.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych
dc.contributor.authorpl
Kania, Michał - 215439
dc.contributor.authorpl
Herbut, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Dybała, Aleksandra
dc.contributor.authorpl
Linowska, Patrycja
dc.contributor.authorpl
Małecki, Maciej - 130840
dc.contributor.authorpl
Kozek, Elżbieta - 130365
dc.date.accessionpl
2020-04-20
dc.date.accessioned
2020-04-20T07:01:56Z
dc.date.available
2020-04-20T07:01:56Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Wersja oryginalna art. dostępna: 10.5603/DK.2016.0026.
dc.description.numberpl
5
dc.description.physicalpl
170-175
dc.description.publicationpl
0,6
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
2
dc.identifier.eissnpl
2451-2095
dc.identifier.issnpl
2451-0971
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154118
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.viamedica.pl/diabetologia_praktyczna/article/view/50538
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
metabolic diseases
dc.subject.enpl
epidemiology
dc.subject.enpl
gestational diabetes
dc.subject.enpl
autism spectrum disorders
dc.subject.plpl
choroby metaboliczne
dc.subject.plpl
epidemiologia
dc.subject.plpl
cukrzyca ciążowa
dc.subject.plpl
zaburzenia ze spektrum autyzmu
dc.subtypepl
Translation
dc.titlepl
Związek między cukrzycą ciążową u matki a zaburzeniami ze spektrum autyzmu u potomstwa
dc.title.alternativepl
The association of maternal gestational diabetes mellitus with autism spectrum disorders in the offspring
dc.title.journalpl
Diabetologia Praktyczna
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krzeszowice
6
Wroclaw
4
Debica
1
Des Moines
1
Dublin
1
Krakow
1
Milicz
1
Warsaw
1
Świnoujście
1