Chytridiomikoza jako poważne zagrożenie dla populacji płazów.

licenciate
dc.abstract.enThis thesis aims to introduce and discuss the topic chytridiomikozy in the context of its threat to amphibian populations. At the beginning of the thesis describes the general characteristics of the cluster amphibians, as three rows of very different animals. The construction and function of the skin, as the main organ that is critical in this disease. The next chapter focuses on contemporary extinction of amphibians; an analysis of this disturbing phenomenon, lists and describes the most important cause. In the fourth chapter focuses on the problem of work undertaken in the subject line. At the beginning briefly shows the history of the disease, ie. Location, timing discovery and related circumstances. Subsequently focused on the same disease; characterized pathogens responsible for it. Then it was a topic related to possible causes of disease emergence and widely analyzed the course and all its mechanism. At the end of a suggested actions that can and should be taken in the fight against this disease.pl
dc.abstract.plPoniższa praca ma na celu wprowadzenie i omówienie tematu chytridiomikozy w kontekście jej zagrożenia dla populacji płazów. Na początku pracy przedstawiono ogólną charakterystykę gromady płazów, jako trzech rzędów bardzo różnych od siebie zwierząt. Omówiono budowę i funkcję skóry, jako głównego narządu, który ma kluczowe znaczenie w tej chorobie. W kolejnym rozdziale skupiono się na współczesnym wymieraniu płazów; dokonano analizy tego niepokojącego zjawiska, wymieniono i opisano najważniejsze jego przyczyny. W czwartym rozdziale skupiono się na problemie podjętym w temacie pracy. Na początku krótko przedstawiono historię choroby, tj. miejsce, ramy czasowe odkrycia i związane z tym okoliczności. Kolejno skupiono się na samej chorobie; scharakteryzowano patogeny za nią odpowiedzialne. Następnie podjęto temat związany z możliwymi przyczynami powstania choroby i szerzej zanalizowano przebieg i cały jej mechanizm. Na końcu przedstawiono proponowane działania, jakie można i trzeba podjąć w walce z tą chorobą.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorOsikowski, Artur - 131200 pl
dc.contributor.authorRybak, Kamilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerOsikowski, Artur - 131200 pl
dc.contributor.reviewerŻuwała, Krystyna - 132979 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:41:16Z
dc.date.available2020-07-25T06:41:16Z
dc.date.submitted2015-09-18pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-93264-85435pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201112
dc.languagepolpl
dc.subject.enchytridiomikoza, Batrachochytrium dendrobatidis, Batrachochytrium salamandrivorans, the extinction of amphibianspl
dc.subject.plchytridiomikoza, Batrachochytrium dendrobatidis, Batrachochytrium salamandrivorans, wymieranie płazówpl
dc.titleChytridiomikoza jako poważne zagrożenie dla populacji płazów.pl
dc.title.alternativeChytridiomikoza as a serious threat to amphibian populations.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis aims to introduce and discuss the topic chytridiomikozy in the context of its threat to amphibian populations. At the beginning of the thesis describes the general characteristics of the cluster amphibians, as three rows of very different animals. The construction and function of the skin, as the main organ that is critical in this disease. The next chapter focuses on contemporary extinction of amphibians; an analysis of this disturbing phenomenon, lists and describes the most important cause. In the fourth chapter focuses on the problem of work undertaken in the subject line. At the beginning briefly shows the history of the disease, ie. Location, timing discovery and related circumstances. Subsequently focused on the same disease; characterized pathogens responsible for it. Then it was a topic related to possible causes of disease emergence and widely analyzed the course and all its mechanism. At the end of a suggested actions that can and should be taken in the fight against this disease.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca ma na celu wprowadzenie i omówienie tematu chytridiomikozy w kontekście jej zagrożenia dla populacji płazów. Na początku pracy przedstawiono ogólną charakterystykę gromady płazów, jako trzech rzędów bardzo różnych od siebie zwierząt. Omówiono budowę i funkcję skóry, jako głównego narządu, który ma kluczowe znaczenie w tej chorobie. W kolejnym rozdziale skupiono się na współczesnym wymieraniu płazów; dokonano analizy tego niepokojącego zjawiska, wymieniono i opisano najważniejsze jego przyczyny. W czwartym rozdziale skupiono się na problemie podjętym w temacie pracy. Na początku krótko przedstawiono historię choroby, tj. miejsce, ramy czasowe odkrycia i związane z tym okoliczności. Kolejno skupiono się na samej chorobie; scharakteryzowano patogeny za nią odpowiedzialne. Następnie podjęto temat związany z możliwymi przyczynami powstania choroby i szerzej zanalizowano przebieg i cały jej mechanizm. Na końcu przedstawiono proponowane działania, jakie można i trzeba podjąć w walce z tą chorobą.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Osikowski, Artur - 131200
dc.contributor.authorpl
Rybak, Kamil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Osikowski, Artur - 131200
dc.contributor.reviewerpl
Żuwała, Krystyna - 132979
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:41:16Z
dc.date.available
2020-07-25T06:41:16Z
dc.date.submittedpl
2015-09-18
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-93264-85435
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201112
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
chytridiomikoza, Batrachochytrium dendrobatidis, Batrachochytrium salamandrivorans, the extinction of amphibians
dc.subject.plpl
chytridiomikoza, Batrachochytrium dendrobatidis, Batrachochytrium salamandrivorans, wymieranie płazów
dc.titlepl
Chytridiomikoza jako poważne zagrożenie dla populacji płazów.
dc.title.alternativepl
Chytridiomikoza as a serious threat to amphibian populations.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Wroclaw
9
Poznan
7
Warsaw
7
Krakow
3
Zdunska Wola
3
Dublin
2
Kielce
1
Olsztyn
1
Sobotka
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available