Możliwości wykorzystania Content Marketingu w sektorze SaaS na rynku B2B

master
dc.abstract.enThis thesis explores the area of knowledge and research related to the possibilities that come with the use of content marketing as a part of the organizations’ promotion activities focused on creating content published on their companies’ blogs and distributing it to the chosen channel. These studies are focused on the activities of Software as a Service (SaaS) companies operating on the basis of Business to Business (B2B) relations in the Public Relations industry. The main object of this research are two companies: Prowly and Muck Rack, and especially the content on the company blogs of these organizations and their profiles on the LinkedIn social network. The aim of the work is to indicate the ways of using content marketing elements to promote B2B SaaS companies on the example of activities on blogs of Prowly and Muck Rack. The work is based on a comparative case study based on content analysis, taking into account research methods such as desk research and netnography. The work consists of three parts: two theoretical chapters and one empirical one. The first part focuses on exploring the content related to the characteristics of SaaS businesses, the second discusses what content marketing is - with particular emphasis on blog activities - and what functions it performs. The third is a discussion of the conducted research and formulation of conclusions regarding the research area, regarding the activities undertaken by the surveyed SaaS companies on their blogs and on LinkedIn in the field of blog content promotion.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca zgłębia obszar wiedzy i badań związany z możliwościami wykorzystania content marketingu w ramach działań promocyjnych organizacji w zakresie tworzenia treści na ich blogi firmowe oraz dystrybucji tych treści w wybranym kanale. Badania te ukierunkowane są na działalność firm Software as a Service (SaaS), funkcjonujących na zasadzie relacji Business to Business (B2B) w branży Public Relations. Głównym obiektem niniejszych badań są dwie firmy: Prowly oraz Muck Rack, a szczególnie treści znajdujące się blogach firmowych owych organizacji oraz na ich profilach w serwisie społecznościowym LinkedIn. Celem pracy jest wskazanie sposobów wykorzystania elementów content marketingu do promocji organizacji SaaS B2B na przykładzie działań na blogach firm Prowly i Muck Rack. Praca opiera się na porównawczym studium przypadku opartym na analizie treści, z uwzględnieniem metod badawczych takich jak analiza danych zastanych oraz netnografia. Praca składa się z trzech części: dwóch rozdziałów teoretycznych oraz jednego empirycznego. Pierwsza część skupia się na zgłębieniu treści związanychz charakterystyką biznesów typu SaaS, druga omawia czym jest content marketing – ze szczególnym wskazaniem na działania w zakresie blogów – i jakie pełni funkcje. Trzecia stanowi omówienie przeprowadzonych badań i sformułowanie wniosków dotyczących obszaru badań, dotyczących działań podejmowanych przez badane firmy SaaS na ich blogach oraz w serwisie LinkedIn w zakresie promocji treści blogowych.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.authorDyl, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.reviewerNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.date.accessioned2023-10-26T21:42:55Z
dc.date.available2023-10-26T21:42:55Z
dc.date.submitted2023-10-23pl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-165441-258206pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322288
dc.languagepolpl
dc.subject.enBLOG – CONTENT MARKETING – LINKEDIN – MUCK RACK–PROWLY – SOFTWARE AS A SERVICEpl
dc.subject.plBLOG – CONTENT MARKETING – LINKEDIN – MUCK RACK –PROWLY – SOFTWARE AS A SERVICEpl
dc.titleMożliwości wykorzystania Content Marketingu w sektorze SaaS na rynku B2Bpl
dc.title.alternativeThe possibilities of using Content Marketing in the SaaS sector on B2B marketpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis explores the area of knowledge and research related to the possibilities that come with the use of content marketing as a part of the organizations’ promotion activities focused on creating content published on their companies’ blogs and distributing it to the chosen channel. These studies are focused on the activities of Software as a Service (SaaS) companies operating on the basis of Business to Business (B2B) relations in the Public Relations industry. The main object of this research are two companies: Prowly and Muck Rack, and especially the content on the company blogs of these organizations and their profiles on the LinkedIn social network. The aim of the work is to indicate the ways of using content marketing elements to promote B2B SaaS companies on the example of activities on blogs of Prowly and Muck Rack. The work is based on a comparative case study based on content analysis, taking into account research methods such as desk research and netnography. The work consists of three parts: two theoretical chapters and one empirical one. The first part focuses on exploring the content related to the characteristics of SaaS businesses, the second discusses what content marketing is - with particular emphasis on blog activities - and what functions it performs. The third is a discussion of the conducted research and formulation of conclusions regarding the research area, regarding the activities undertaken by the surveyed SaaS companies on their blogs and on LinkedIn in the field of blog content promotion.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca zgłębia obszar wiedzy i badań związany z możliwościami wykorzystania content marketingu w ramach działań promocyjnych organizacji w zakresie tworzenia treści na ich blogi firmowe oraz dystrybucji tych treści w wybranym kanale. Badania te ukierunkowane są na działalność firm Software as a Service (SaaS), funkcjonujących na zasadzie relacji Business to Business (B2B) w branży Public Relations. Głównym obiektem niniejszych badań są dwie firmy: Prowly oraz Muck Rack, a szczególnie treści znajdujące się blogach firmowych owych organizacji oraz na ich profilach w serwisie społecznościowym LinkedIn. Celem pracy jest wskazanie sposobów wykorzystania elementów content marketingu do promocji organizacji SaaS B2B na przykładzie działań na blogach firm Prowly i Muck Rack. Praca opiera się na porównawczym studium przypadku opartym na analizie treści, z uwzględnieniem metod badawczych takich jak analiza danych zastanych oraz netnografia. Praca składa się z trzech części: dwóch rozdziałów teoretycznych oraz jednego empirycznego. Pierwsza część skupia się na zgłębieniu treści związanychz charakterystyką biznesów typu SaaS, druga omawia czym jest content marketing – ze szczególnym wskazaniem na działania w zakresie blogów – i jakie pełni funkcje. Trzecia stanowi omówienie przeprowadzonych badań i sformułowanie wniosków dotyczących obszaru badań, dotyczących działań podejmowanych przez badane firmy SaaS na ich blogach oraz w serwisie LinkedIn w zakresie promocji treści blogowych.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.authorpl
Dyl, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.reviewerpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.date.accessioned
2023-10-26T21:42:55Z
dc.date.available
2023-10-26T21:42:55Z
dc.date.submittedpl
2023-10-23
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-165441-258206
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322288
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
BLOG – CONTENT MARKETING – LINKEDIN – MUCK RACK–PROWLY – SOFTWARE AS A SERVICE
dc.subject.plpl
BLOG – CONTENT MARKETING – LINKEDIN – MUCK RACK –PROWLY – SOFTWARE AS A SERVICE
dc.titlepl
Możliwości wykorzystania Content Marketingu w sektorze SaaS na rynku B2B
dc.title.alternativepl
The possibilities of using Content Marketing in the SaaS sector on B2B market
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Poznan
3
Gorlice
1
Hajnówka
1
Kalisz
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections