Model opieki nad pacjentem po operacji glejaka pnia mózgu

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Although operational brainstem gliomas are usually non-malignant tumours, removing them may result in dangerous complications for the patients. It is caused by the fact that tumour is located within the structures of central nervous system. Surgery may cause dangerous complications that would have considerable impact on patient’s quality of life. Therefore, specialist nursing care is important in order to discover the symptoms of complications and implement interventions as fast as possible.Goal of the thesis: The goal of the thesis was to develop a model of care of patient having an operation on brainstem glioma, based on D. Orem’s theory of nursing care.Materials and methods: A method of analysis of documentation and classic technique were applied in this thesis. Literature and clinical articles, both in English and Polish language and professional experience gained during clinical classes were used.Results: The most important nursing diagnoses in the developed model that may occur in patients having an operation on brainstem glioma include: the risk of haemorrhage, respiratory and circulatory centre disorders, growth of intracranial pressure, the risk of dysarthria, dysphagia and disorders connected with lagophthalmos. The main goal of presented interventions is to prevent and discover symptoms of complications.Conclusions: Developed model, based on D. Orem’s nursing theory, enables to make a correct nursing diagnosis and implement appropriate treatment in patients having operation on brainstem glioma and it will provide specialist care and improve quality of life. Implementation of nursing care in individual and holistic way is very important.pl
dc.abstract.plWstęp: Operacyjne glejaki pnia mózgu pomimo, że zazwyczaj należą do grupy nowotworów niezłośliwych, ich usunięcie stanowi ogromne niebezpieczeństwo wystąpienia groźnych dla pacjenta powikłań. Jest to spowodowane umiejscowieniem guza wśród struktur OUN, które są niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania człowieka. Po zabiegu operacyjnym mogą wystąpić niebezpieczne komplikacje, które znacząco wpłyną na jakość życia pacjenta. Dlatego istotne jest podjęcie specjalistycznej opieki nad chorym aby jak najszybciej wykryć objawy powikłań i wdrożyć natychmiastowe interwencje.Cel pracy: Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentem po operacji glejaka pnia mózgu w oparciu o teorie opieki pielęgniarskiej wg. D. Orem.Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę analizy dokumentacji, technikę klasyczną. Wykorzystano literaturę i artykuły kliniczne, zarówno anglojęzyczne jak i polskie oraz doświadczenie zawodowe nabyte w czasie zajęć klinicznych.Wyniki: Do najistotniejszych diagnoz pielęgniarskich w opracowanym modelu, jakie mogą wystąpić u pacjenta po operacji glejaka pnia mózgu należą: ryzyko krwotoku, zaburzenia ośrodka oddechowego oraz krążeniowego, wzrost ciśnienia śródczaszkowego, możliwość wystąpienia dyzartrii i dysfagii oraz zaburzenia związane z niedomykalnością powieki lub powiek. Głównym celem przedstawionych interwencji jest zapobieganie oraz wczesne wykrycie objawów komplikacji.Wnioski: Opracowany model na podstawie teorii pielęgniarskiej wg D. Orem pozwala postawić odpowiednią diagnozę pielęgniarską oraz wdrożyć odpowiednie postępowanie u pacjenta po operacji glejaka pnia mózgu, co pozwoli zapewnić specjalistyczną opiekę oraz poprawić jakość jego życia. Ważnym zadaniem jest wdrożenie opieki nad pacjentem w sposób indywidualny i holistyczny.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.contributor.authorWasilewska, Żanetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:25:25Z
dc.date.available2020-07-27T05:25:25Z
dc.date.submitted2017-07-06pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-112963-193545pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218482
dc.languagepolpl
dc.subject.enbrainstem glioma, intracranial tumour, postoperative care, nursing diagnosespl
dc.subject.plglejak pnia mózgu, nowotwór wewnątrzczaszkowy, opieka pooperacyjna, diagnozy pielęgniarskiepl
dc.titleModel opieki nad pacjentem po operacji glejaka pnia mózgupl
dc.title.alternativeModel of care of patient having an operation on brainstem gliomapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Although operational brainstem gliomas are usually non-malignant tumours, removing them may result in dangerous complications for the patients. It is caused by the fact that tumour is located within the structures of central nervous system. Surgery may cause dangerous complications that would have considerable impact on patient’s quality of life. Therefore, specialist nursing care is important in order to discover the symptoms of complications and implement interventions as fast as possible.Goal of the thesis: The goal of the thesis was to develop a model of care of patient having an operation on brainstem glioma, based on D. Orem’s theory of nursing care.Materials and methods: A method of analysis of documentation and classic technique were applied in this thesis. Literature and clinical articles, both in English and Polish language and professional experience gained during clinical classes were used.Results: The most important nursing diagnoses in the developed model that may occur in patients having an operation on brainstem glioma include: the risk of haemorrhage, respiratory and circulatory centre disorders, growth of intracranial pressure, the risk of dysarthria, dysphagia and disorders connected with lagophthalmos. The main goal of presented interventions is to prevent and discover symptoms of complications.Conclusions: Developed model, based on D. Orem’s nursing theory, enables to make a correct nursing diagnosis and implement appropriate treatment in patients having operation on brainstem glioma and it will provide specialist care and improve quality of life. Implementation of nursing care in individual and holistic way is very important.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Operacyjne glejaki pnia mózgu pomimo, że zazwyczaj należą do grupy nowotworów niezłośliwych, ich usunięcie stanowi ogromne niebezpieczeństwo wystąpienia groźnych dla pacjenta powikłań. Jest to spowodowane umiejscowieniem guza wśród struktur OUN, które są niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania człowieka. Po zabiegu operacyjnym mogą wystąpić niebezpieczne komplikacje, które znacząco wpłyną na jakość życia pacjenta. Dlatego istotne jest podjęcie specjalistycznej opieki nad chorym aby jak najszybciej wykryć objawy powikłań i wdrożyć natychmiastowe interwencje.Cel pracy: Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentem po operacji glejaka pnia mózgu w oparciu o teorie opieki pielęgniarskiej wg. D. Orem.Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę analizy dokumentacji, technikę klasyczną. Wykorzystano literaturę i artykuły kliniczne, zarówno anglojęzyczne jak i polskie oraz doświadczenie zawodowe nabyte w czasie zajęć klinicznych.Wyniki: Do najistotniejszych diagnoz pielęgniarskich w opracowanym modelu, jakie mogą wystąpić u pacjenta po operacji glejaka pnia mózgu należą: ryzyko krwotoku, zaburzenia ośrodka oddechowego oraz krążeniowego, wzrost ciśnienia śródczaszkowego, możliwość wystąpienia dyzartrii i dysfagii oraz zaburzenia związane z niedomykalnością powieki lub powiek. Głównym celem przedstawionych interwencji jest zapobieganie oraz wczesne wykrycie objawów komplikacji.Wnioski: Opracowany model na podstawie teorii pielęgniarskiej wg D. Orem pozwala postawić odpowiednią diagnozę pielęgniarską oraz wdrożyć odpowiednie postępowanie u pacjenta po operacji glejaka pnia mózgu, co pozwoli zapewnić specjalistyczną opiekę oraz poprawić jakość jego życia. Ważnym zadaniem jest wdrożenie opieki nad pacjentem w sposób indywidualny i holistyczny.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.contributor.authorpl
Wasilewska, Żaneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:25:25Z
dc.date.available
2020-07-27T05:25:25Z
dc.date.submittedpl
2017-07-06
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-112963-193545
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218482
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
brainstem glioma, intracranial tumour, postoperative care, nursing diagnoses
dc.subject.plpl
glejak pnia mózgu, nowotwór wewnątrzczaszkowy, opieka pooperacyjna, diagnozy pielęgniarskie
dc.titlepl
Model opieki nad pacjentem po operacji glejaka pnia mózgu
dc.title.alternativepl
Model of care of patient having an operation on brainstem glioma
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
567
Views per month
Views per city
Warsaw
88
Krakow
39
Wroclaw
17
Lublin
15
Szczecin
14
Lodz
13
Poznan
13
Katowice
9
Bialystok
8
Brzostek
7

No access

No Thumbnail Available