Analiza specjacyjna manganu w materiale roślinnym przy pomocy techniki HPLC-ICP-MS

master
dc.abstract.enThe aim of thesis was evaluation of strong anion exchange chromatography (SAX) technique for separation of manganese(II) citrate, manganese(III) citrate, manganese(II) oxalate, and manganese(II) malonate and their determination by ICP MS. Due to no availability of commercial standards, the first stage was concerned on evaluation of standard preparation methodology. There was involved several parameters like: kind of used substrate, their molar ratio and storage conditions of this compounds (fridge, freezer). Prepared compounds were separated on PRP-X100 (Hamilton) anion exchange column, using ammonium phosphate, ammonium acetate or phosphate buffer as a mobile phase at pH vary from 5.5 to 7.4. Phosphate buffer at concentration 20 mmol/L and pH 5.8 allow to receive a stable background signal and well-shaped peaks. In the thesis, influence of storage time and temperature on organic compounds of manganese was evaluated. There was indicated that storage of standard by 2 weeks caused loose of species concentration about 40% or 60%, proper for fridge and freezer. Peaks of analytes occur at the same retention time and there is no possibility to separate them, even in gradient elution condition.pl
dc.abstract.plCelem prowadzonych badań była ocena możliwości rozdzielenia cytrynianu manganu(II), cytrynianu manganu(III), malonianu manganu(II) i szczawianu manganu(II) za pomocą chromatografii anionowymiennej (SAX) i oznaczenie tych form za pomocą techniki ICP MS. Z uwagi na brak komercyjnych wzorców dla tych związków, pierwszym etapem pracy było opracowanie metodyki ich otrzymania. Uwzględniono w niej m.in. dobór rodzaju substratów, wzajemne stosunki molowe i różne sposoby przechowywania (lodówka, zamrażarka). Otrzymane związki rozdzielano na kolumnie anionowymiennej PRP-X100 (Hamilton) testując jako fazę mobilną: fosforan amonu, octan amonu i bufor fosforanowy o różnym pH (5,5-7,4). Uzyskanie stabilnego tła oraz dobrze wykształconych pików chromatograficznych było możliwe przy zastosowaniu buforu fosforanowego o stężeniu 20 mmol/L i pH równym 5,8. W pracy opisano wpływ czasu i temperatury przechowywania na trwałość zsyntezowanych związków organicznych. Wykazano, że wzorce przechowywane już przez okres 2 tygodni zmieniają swoje stężenie o ok. 40% przy przechowywaniu w lodówce, a w przypadku przechowywania w zamrażarce o ok. 60%. Zaobserwowano, że piki pochodzące od analizowanych związków organicznych manganu występują przy tym samym czasie retencji i nie ma możliwości ich rozdzielenia, nawet przy zastosowaniu elucji gradientowej.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorTelk, Anna - 156141 pl
dc.contributor.authorSzuster, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerWalas, Stanisław - 132508 pl
dc.contributor.reviewerTelk, Anna - 156141 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:23:23Z
dc.date.available2020-07-27T05:23:23Z
dc.date.submitted2017-06-21pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-112930-163794pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218450
dc.languagepolpl
dc.subject.enmanganese speciation; HPLC-ICP MS; strong anion exchange chromatographypl
dc.subject.plspecjacja manganu; HPLC-ICP MS; chromatografia anionowymiennapl
dc.titleAnaliza specjacyjna manganu w materiale roślinnym przy pomocy techniki HPLC-ICP-MSpl
dc.title.alternativeSpeciation analysis of manganese in plant material by HPLC-ICP MSpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of thesis was evaluation of strong anion exchange chromatography (SAX) technique for separation of manganese(II) citrate, manganese(III) citrate, manganese(II) oxalate, and manganese(II) malonate and their determination by ICP MS. Due to no availability of commercial standards, the first stage was concerned on evaluation of standard preparation methodology. There was involved several parameters like: kind of used substrate, their molar ratio and storage conditions of this compounds (fridge, freezer). Prepared compounds were separated on PRP-X100 (Hamilton) anion exchange column, using ammonium phosphate, ammonium acetate or phosphate buffer as a mobile phase at pH vary from 5.5 to 7.4. Phosphate buffer at concentration 20 mmol/L and pH 5.8 allow to receive a stable background signal and well-shaped peaks. In the thesis, influence of storage time and temperature on organic compounds of manganese was evaluated. There was indicated that storage of standard by 2 weeks caused loose of species concentration about 40% or 60%, proper for fridge and freezer. Peaks of analytes occur at the same retention time and there is no possibility to separate them, even in gradient elution condition.
dc.abstract.plpl
Celem prowadzonych badań była ocena możliwości rozdzielenia cytrynianu manganu(II), cytrynianu manganu(III), malonianu manganu(II) i szczawianu manganu(II) za pomocą chromatografii anionowymiennej (SAX) i oznaczenie tych form za pomocą techniki ICP MS. Z uwagi na brak komercyjnych wzorców dla tych związków, pierwszym etapem pracy było opracowanie metodyki ich otrzymania. Uwzględniono w niej m.in. dobór rodzaju substratów, wzajemne stosunki molowe i różne sposoby przechowywania (lodówka, zamrażarka). Otrzymane związki rozdzielano na kolumnie anionowymiennej PRP-X100 (Hamilton) testując jako fazę mobilną: fosforan amonu, octan amonu i bufor fosforanowy o różnym pH (5,5-7,4). Uzyskanie stabilnego tła oraz dobrze wykształconych pików chromatograficznych było możliwe przy zastosowaniu buforu fosforanowego o stężeniu 20 mmol/L i pH równym 5,8. W pracy opisano wpływ czasu i temperatury przechowywania na trwałość zsyntezowanych związków organicznych. Wykazano, że wzorce przechowywane już przez okres 2 tygodni zmieniają swoje stężenie o ok. 40% przy przechowywaniu w lodówce, a w przypadku przechowywania w zamrażarce o ok. 60%. Zaobserwowano, że piki pochodzące od analizowanych związków organicznych manganu występują przy tym samym czasie retencji i nie ma możliwości ich rozdzielenia, nawet przy zastosowaniu elucji gradientowej.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Telk, Anna - 156141
dc.contributor.authorpl
Szuster, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Walas, Stanisław - 132508
dc.contributor.reviewerpl
Telk, Anna - 156141
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:23:23Z
dc.date.available
2020-07-27T05:23:23Z
dc.date.submittedpl
2017-06-21
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-112930-163794
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218450
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
manganese speciation; HPLC-ICP MS; strong anion exchange chromatography
dc.subject.plpl
specjacja manganu; HPLC-ICP MS; chromatografia anionowymienna
dc.titlepl
Analiza specjacyjna manganu w materiale roślinnym przy pomocy techniki HPLC-ICP-MS
dc.title.alternativepl
Speciation analysis of manganese in plant material by HPLC-ICP MS
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available