Innowacje w marketingu internetowym w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach - podobieństwa i różnice

licenciate
dc.abstract.enThe main objective of bachelor thesis was to find out similarities and differences in Internet marketing conducted by enterprises and public organizations in Poland. The research questions are: for what purpose do public organizations and companies use Internet marketing, what innovations do they use in Internet marketing communication, how are advertisements onthe Internet received by recipients, and what impact do they have on Internet users. The adoptet research problem assumes that Internet marketing of public organizations and enterprises differs from each other, but also finds common features. The study includes the characteristics of the issue of the Internet marketing, customer and innovation, moving on to the description of public organizations and enterprises with the analysis of the quantitative survey conducted, ending with the conclusions and recommendations of the author.pl
dc.abstract.plGłównym celem niniejszej pracy licencjackiej było poznanie podobieństw i różnic w prowadzeniu marketingu internetowego przez przedsiębiorstwa oraz organizacje publiczne w Polsce. Cała praca oscyluje wokół pytań badawczych, które dążą do poznania, w jakim celu organizacje publiczne i przedsiębiorstwa stosują marketing internetowy, jakie innowacje stosują w internetowej komunikacji marketingowej oba sektory oraz jak odbierane są reklamy w Internecie przez odbiorców i jaki wpływ wywierają one na internautów. Przyjęty problem badawczy zakłada, iż marketing internetowy organizacji publicznych i przedsiębiorstw różni się od siebie, ale odnajduje także cechy wspólne. Opracowanie zawiera charakterystykę zagadnienia marketingu internetowego, klienta i innowacji, przechodząc następnie do opisu organizacji publicznych oraz przedsiębiorstw wraz z analizą przeprowadzonego badania ilościowego, kończąc na wnioskach i rekomendacjach autora.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorLewandowski, Mateuszpl
dc.contributor.authorMyszke, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLewandowski, Mateuszpl
dc.contributor.reviewerKoba, Laurapl
dc.date.accessioned2021-06-30T21:48:32Z
dc.date.available2021-06-30T21:48:32Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-148878-260402pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275662
dc.languagepolpl
dc.subject.enINTERNET MARKETING, INNOVATION, SOCIAL MEDIA, PUBLICORGANIZATIONS AND ENTERPRISES, ADVERTISEMENT.pl
dc.subject.plMARKETING INTERNETOWY, INNOWACJE, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE,ORGANIZACJE PUBLICZNE I PRZEDSIĘBIORSTWA, REKLAMA.pl
dc.titleInnowacje w marketingu internetowym w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach - podobieństwa i różnicepl
dc.title.alternativeInternet marketing innovations in public organizations and enterprises - similarities and differencespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of bachelor thesis was to find out similarities and differences in Internet marketing conducted by enterprises and public organizations in Poland. The research questions are: for what purpose do public organizations and companies use Internet marketing, what innovations do they use in Internet marketing communication, how are advertisements onthe Internet received by recipients, and what impact do they have on Internet users. The adoptet research problem assumes that Internet marketing of public organizations and enterprises differs from each other, but also finds common features. The study includes the characteristics of the issue of the Internet marketing, customer and innovation, moving on to the description of public organizations and enterprises with the analysis of the quantitative survey conducted, ending with the conclusions and recommendations of the author.
dc.abstract.plpl
Głównym celem niniejszej pracy licencjackiej było poznanie podobieństw i różnic w prowadzeniu marketingu internetowego przez przedsiębiorstwa oraz organizacje publiczne w Polsce. Cała praca oscyluje wokół pytań badawczych, które dążą do poznania, w jakim celu organizacje publiczne i przedsiębiorstwa stosują marketing internetowy, jakie innowacje stosują w internetowej komunikacji marketingowej oba sektory oraz jak odbierane są reklamy w Internecie przez odbiorców i jaki wpływ wywierają one na internautów. Przyjęty problem badawczy zakłada, iż marketing internetowy organizacji publicznych i przedsiębiorstw różni się od siebie, ale odnajduje także cechy wspólne. Opracowanie zawiera charakterystykę zagadnienia marketingu internetowego, klienta i innowacji, przechodząc następnie do opisu organizacji publicznych oraz przedsiębiorstw wraz z analizą przeprowadzonego badania ilościowego, kończąc na wnioskach i rekomendacjach autora.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Lewandowski, Mateusz
dc.contributor.authorpl
Myszke, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Lewandowski, Mateusz
dc.contributor.reviewerpl
Koba, Laura
dc.date.accessioned
2021-06-30T21:48:32Z
dc.date.available
2021-06-30T21:48:32Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-148878-260402
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275662
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
INTERNET MARKETING, INNOVATION, SOCIAL MEDIA, PUBLICORGANIZATIONS AND ENTERPRISES, ADVERTISEMENT.
dc.subject.plpl
MARKETING INTERNETOWY, INNOWACJE, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE,ORGANIZACJE PUBLICZNE I PRZEDSIĘBIORSTWA, REKLAMA.
dc.titlepl
Innowacje w marketingu internetowym w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach - podobieństwa i różnice
dc.title.alternativepl
Internet marketing innovations in public organizations and enterprises - similarities and differences
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Gdansk
7
Poznan
3
Warsaw
3
Gmina Zakliczyn
2
Wroclaw
2
Bytom
1
Chorzów
1
Dublin
1
Krakow
1
Krzeszowice
1

No access

No Thumbnail Available