Polityka imigracyjna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Meksyku za prezydentury Donalda Trumpa

licenciate
dc.abstract.enThe United States has experienced the largest influx of immigrant population in the world. Immigration is an important aspect in the context of American society. In this regard, a number of documents have been adopted, regulating the legal status of people crossing American borders. The largest immigrant group in the United States includes Mexicans, as they make up about 30 percent of all foreigners. Since the 19th century, Mexican groups have emigrated in large numbers across the northern border, most often to find work and to obtain a better standard of living. A significant moment for Mexicans immigrating to the United States was when Republican Donald Trump became president of the United States. Indeed, during his presidency, he focused heavily on immigration policy, pursuing controversial rhetoric towards Mexico and enacting many regulations and restrictions to make it more difficult for Mexicans to enter the United States. Donald Trump's rhetoric towards Mexico has been controversial and often has negative overtones. The president has reluctantly referred to illegal immigrants from Mexico in his speeches or Twitter posts, as they are the largest group of people residing in the U.S. illegally. The Trump administration has taken over four hundred executive actions on immigration. The president's demands have been implemented in a more restrictive manner than was presented in the campaign. Donald Trump has not only led to tighter restrictions on legal and illegal immigration, but has also taken many actions that can be considered inhumane. The president's "zero tolerance" policy has disadvantaged many immigrants from Mexico. The effects of Donald Trump's immigration policies can be seen in the United States economy. Americans have incurred large costs as a result of the president's actions to restrict immigration between 2017 and 2020. Donald Trump's immigration policies have led to tighter restrictions on both legal and illegal immigration, including largely hitting Mexican immigrants. The president's actions have disadvantaged many immigrants as well as the U.S. economy. U.S.-Mexican relations on this issue have not changed, largely due to U.S. political advantage and Mexico's submissive attitude toward its neighbor's actions.pl
dc.abstract.plStany Zjednoczone doświadczyły największego napływu ludności imigracyjnej na świecie. Imigracja stanowi ważny aspekt w kontekście społeczeństwa amerykańskiego. W tym zakresie przyjęto szereg dokumentów, regulujących status prawny osób przekraczających amerykańskie granice. Do największej grupy imigrantów w Stanach Zjednoczonych zalicza się Meksykanów, ponieważ stanowią oni około 30 proc. wszystkich cudzoziemców. Od XIX wieku grupy meksykańskie licznie emigrują za północną granicę, najczęściej w celu znalezienia pracy oraz uzyskania lepszego standardu życia. Dla Meksykanów emigrujących do Stanów Zjednoczonych istotnym momentem było objęcie urzędu prezydenta USA przez republikanina, Donalda Trumpa. W czasie swojej prezydentury skupił się on bowiem w dużym stopniu na polityce imigracyjnej, prowadząc kontrowersyjną retorykę wobec Meksyku oraz wprowadzając wiele regulacji prawnych i restrykcji, które miały utrudnić Meksykanom wjazd do Stanów Zjednoczonych. Retoryka Donalda Trumpa wobec Meksyku była kontrowersyjna i często posiadała negatywny wydźwięk. Prezydent z niechęcią odnosił się w swoich wypowiedziach czy wpisach na Twitterze do nielegalnych imigrantów z Meksyku, gdyż stanowią oni największą grupę osób przebywających w USA bezprawnie. Administracja Trumpa podjęła ponad czterysta działań wykonawczych dotyczących imigracji. Postulaty prezydenta zostały zrealizowane w sposób bardziej restrykcyjny, niż przedstawiano to w kampanii. Donald Trump nie tylko doprowadził do zaostrzenia restrykcji dotyczących legalnej i nielegalnej imigracji, ale także podjął wiele działań, które uznać można za niehumanitarne. Prowadzona przez prezydenta polityka „zero tolerancji” wpłynęła na niekorzyść wielu imigrantów z Meksyku. Skutki polityki imigracyjnej Donalda Trumpa widoczne są w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Amerykanie ponieśli duże koszty w związku z działalnością prezydenta na rzecz ograniczenia imigracji w latach 2017-2020. Polityka imigracyjna Donalda Trumpa doprowadziła do zaostrzenia restrykcji dotyczących zarówno legalnej, jak i nielegalnej imigracji, w tym w dużym stopniu uderzając w imigrantów meksykańskich. Działalność prezydenta wpłynęła na niekorzyść wielu imigrantów, a także gospodarki Stanów Zjednoczonych. Relacje amerykańsko–meksykańskie w tej kwestii nie zmieniły się, głównie ze względu na przewagę polityczną USA oraz uległą postawę Meksyku wobec działań sąsiada.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDziwisz, Dominikapl
dc.contributor.authorStańczak, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerDziwisz, Dominikapl
dc.contributor.reviewerŚlufińska, Monika - 132323 pl
dc.date.accessioned2023-09-01T21:31:16Z
dc.date.available2023-09-01T21:31:16Z
dc.date.submitted2021-07-09pl
dc.fieldofstudydyplomacja współczesnapl
dc.identifier.apddiploma-150923-262878pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318236
dc.languagepolpl
dc.subject.enimmigration, emigration, migration processes, United States, Mexico, colonization, presidential campaign, immigration policy, demands, presidency, Donald Trump's administration, restrictions, zero-tolerance policypl
dc.subject.plimigracja, emigracja, procesy migracyjne, Stany Zjednoczone, Meksyk, kolonizacja, kampania prezydencka, polityka imigracyjna, postulaty, prezydentura, administracja Donalda Trumpa, restrykcje, polityka zerowej tolerancjipl
dc.titlePolityka imigracyjna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Meksyku za prezydentury Donalda Trumpapl
dc.title.alternativeUnited States of America's immigration policy toward Mexico under the presidency of Donald Trumppl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The United States has experienced the largest influx of immigrant population in the world. Immigration is an important aspect in the context of American society. In this regard, a number of documents have been adopted, regulating the legal status of people crossing American borders. The largest immigrant group in the United States includes Mexicans, as they make up about 30 percent of all foreigners. Since the 19th century, Mexican groups have emigrated in large numbers across the northern border, most often to find work and to obtain a better standard of living. A significant moment for Mexicans immigrating to the United States was when Republican Donald Trump became president of the United States. Indeed, during his presidency, he focused heavily on immigration policy, pursuing controversial rhetoric towards Mexico and enacting many regulations and restrictions to make it more difficult for Mexicans to enter the United States. Donald Trump's rhetoric towards Mexico has been controversial and often has negative overtones. The president has reluctantly referred to illegal immigrants from Mexico in his speeches or Twitter posts, as they are the largest group of people residing in the U.S. illegally. The Trump administration has taken over four hundred executive actions on immigration. The president's demands have been implemented in a more restrictive manner than was presented in the campaign. Donald Trump has not only led to tighter restrictions on legal and illegal immigration, but has also taken many actions that can be considered inhumane. The president's "zero tolerance" policy has disadvantaged many immigrants from Mexico. The effects of Donald Trump's immigration policies can be seen in the United States economy. Americans have incurred large costs as a result of the president's actions to restrict immigration between 2017 and 2020. Donald Trump's immigration policies have led to tighter restrictions on both legal and illegal immigration, including largely hitting Mexican immigrants. The president's actions have disadvantaged many immigrants as well as the U.S. economy. U.S.-Mexican relations on this issue have not changed, largely due to U.S. political advantage and Mexico's submissive attitude toward its neighbor's actions.
dc.abstract.plpl
Stany Zjednoczone doświadczyły największego napływu ludności imigracyjnej na świecie. Imigracja stanowi ważny aspekt w kontekście społeczeństwa amerykańskiego. W tym zakresie przyjęto szereg dokumentów, regulujących status prawny osób przekraczających amerykańskie granice. Do największej grupy imigrantów w Stanach Zjednoczonych zalicza się Meksykanów, ponieważ stanowią oni około 30 proc. wszystkich cudzoziemców. Od XIX wieku grupy meksykańskie licznie emigrują za północną granicę, najczęściej w celu znalezienia pracy oraz uzyskania lepszego standardu życia. Dla Meksykanów emigrujących do Stanów Zjednoczonych istotnym momentem było objęcie urzędu prezydenta USA przez republikanina, Donalda Trumpa. W czasie swojej prezydentury skupił się on bowiem w dużym stopniu na polityce imigracyjnej, prowadząc kontrowersyjną retorykę wobec Meksyku oraz wprowadzając wiele regulacji prawnych i restrykcji, które miały utrudnić Meksykanom wjazd do Stanów Zjednoczonych. Retoryka Donalda Trumpa wobec Meksyku była kontrowersyjna i często posiadała negatywny wydźwięk. Prezydent z niechęcią odnosił się w swoich wypowiedziach czy wpisach na Twitterze do nielegalnych imigrantów z Meksyku, gdyż stanowią oni największą grupę osób przebywających w USA bezprawnie. Administracja Trumpa podjęła ponad czterysta działań wykonawczych dotyczących imigracji. Postulaty prezydenta zostały zrealizowane w sposób bardziej restrykcyjny, niż przedstawiano to w kampanii. Donald Trump nie tylko doprowadził do zaostrzenia restrykcji dotyczących legalnej i nielegalnej imigracji, ale także podjął wiele działań, które uznać można za niehumanitarne. Prowadzona przez prezydenta polityka „zero tolerancji” wpłynęła na niekorzyść wielu imigrantów z Meksyku. Skutki polityki imigracyjnej Donalda Trumpa widoczne są w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Amerykanie ponieśli duże koszty w związku z działalnością prezydenta na rzecz ograniczenia imigracji w latach 2017-2020. Polityka imigracyjna Donalda Trumpa doprowadziła do zaostrzenia restrykcji dotyczących zarówno legalnej, jak i nielegalnej imigracji, w tym w dużym stopniu uderzając w imigrantów meksykańskich. Działalność prezydenta wpłynęła na niekorzyść wielu imigrantów, a także gospodarki Stanów Zjednoczonych. Relacje amerykańsko–meksykańskie w tej kwestii nie zmieniły się, głównie ze względu na przewagę polityczną USA oraz uległą postawę Meksyku wobec działań sąsiada.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dziwisz, Dominika
dc.contributor.authorpl
Stańczak, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Dziwisz, Dominika
dc.contributor.reviewerpl
Ślufińska, Monika - 132323
dc.date.accessioned
2023-09-01T21:31:16Z
dc.date.available
2023-09-01T21:31:16Z
dc.date.submittedpl
2021-07-09
dc.fieldofstudypl
dyplomacja współczesna
dc.identifier.apdpl
diploma-150923-262878
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318236
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
immigration, emigration, migration processes, United States, Mexico, colonization, presidential campaign, immigration policy, demands, presidency, Donald Trump's administration, restrictions, zero-tolerance policy
dc.subject.plpl
imigracja, emigracja, procesy migracyjne, Stany Zjednoczone, Meksyk, kolonizacja, kampania prezydencka, polityka imigracyjna, postulaty, prezydentura, administracja Donalda Trumpa, restrykcje, polityka zerowej tolerancji
dc.titlepl
Polityka imigracyjna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Meksyku za prezydentury Donalda Trumpa
dc.title.alternativepl
United States of America's immigration policy toward Mexico under the presidency of Donald Trump
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Krakow
5
Warsaw
5
Chełm
1
Dębica
1
Gdansk
1
Gliwice
1
Katowice
1
Kórnik
1
Odolanów
1
Olsztyn
1

No access

No Thumbnail Available