Biologia kleszcza pospolitego, Ixodes ricinus (L.) (Chelicerata, Acari: Ixodidae)

licenciate
dc.abstract.enIxodes ricinus is the most common tick found in Poland. In its life the tick passes through four life stages: egg, larva, nymph and imago. It is an external parasite of warm – blooded vertebrates. Blood is necessary for the I. ricinus to transform and complete its life by depositing eggs. Their feeding activity involves alternate sucking blood, and injecting saliva with lytic substances. With these fluids, different types of pathogens are able to travel between the tick and its victim. Tick-borne encephalitis (TBE) and Borrelia burgdorferri are the most prevalent microorganisms in Poland, responsible for the tick-borne diseases. This thesis provides information about the external and internal physique of the I. ricinus, presents its biology, interindividual adaptation to parasitism and the direct and indirect effects which are inherent to ticks feeding. The paper also describes the economic importance of ticks, as well as methods of protection of humans and animals against these parasites.pl
dc.abstract.otherIxodes ricinus to najpospolitszy kleszcz występujący w Polsce. Kleszcz ten w swoim życiu przechodzi przez 4 stadia rozwojowe: jajo, larwę, nimfę i wreszcie postać dojrzałą. Jest pasożytem zewnętrznym ciepłokrwistych kręgowców. Ich krew konieczna jest kleszczowi pospolitemu do rozwoju i dopełnienia cyklu życiowego, jakim jest złożenie jaj przez samice. Czynność pobierania pokarmu polega na naprzemiennym zasysaniu krwi i wstrzykiwaniu, mającej działanie lityczne, śliny. Wraz z tymi płynami mogą przemieszczać się w obu kierunkach, a wiec od i do organizmu kleszcza, różnego rodzaju patogeny. Wśród nich, wirusy kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) oraz Borelia burgdorferri, odpowiedzialne za najczęściej występujące choroby odkleszczowe w Polsce. W pracy zawarto informacje o budowie zewnętrznej i wewnętrznej I. ricinus, przedstawiono jego biologię oraz osobnicze przystowania do pasożytnictwa. Opisano bezpośrednie i pośrednie skutki jakie niesie za sobą żerowanie kleszczy. W pracy opisano również znaczenie gospodarczego kleszczy oraz metody ochrony ludzi i zwierząt przed tymi pasożytami.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorSzklarzewicz, Teresa - 132238 pl
dc.contributor.authorSteczko, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerRościszewska, Elżbieta - 131702 pl
dc.contributor.reviewerSzklarzewicz, Teresa - 132238 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:02:09Z
dc.date.available2020-07-20T20:02:09Z
dc.date.submitted2011-10-11pl
dc.fieldofstudy- ochrona przyrodypl
dc.fieldofstudybiologia i geologiapl
dc.identifier.apddiploma-61304-39397pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174873
dc.subject.enIxodes ricinus, TBE, Borrelia burgdorferripl
dc.subject.otherIxodes ricinus, TBE, wirus KZM, Borrelia burgdorferri, kleszcz pospolitypl
dc.titleBiologia kleszcza pospolitego, Ixodes ricinus (L.) (Chelicerata, Acari: Ixodidae)pl
dc.title.alternativeBiology of the hard tick, Ixodes ricinus (L.) (Chelicerata, Acari: Ixodidae)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Ixodes ricinus is the most common tick found in Poland. In its life the tick passes through four life stages: egg, larva, nymph and imago. It is an external parasite of warm – blooded vertebrates. Blood is necessary for the I. ricinus to transform and complete its life by depositing eggs. Their feeding activity involves alternate sucking blood, and injecting saliva with lytic substances. With these fluids, different types of pathogens are able to travel between the tick and its victim. Tick-borne encephalitis (TBE) and Borrelia burgdorferri are the most prevalent microorganisms in Poland, responsible for the tick-borne diseases. This thesis provides information about the external and internal physique of the I. ricinus, presents its biology, interindividual adaptation to parasitism and the direct and indirect effects which are inherent to ticks feeding. The paper also describes the economic importance of ticks, as well as methods of protection of humans and animals against these parasites.
dc.abstract.otherpl
Ixodes ricinus to najpospolitszy kleszcz występujący w Polsce. Kleszcz ten w swoim życiu przechodzi przez 4 stadia rozwojowe: jajo, larwę, nimfę i wreszcie postać dojrzałą. Jest pasożytem zewnętrznym ciepłokrwistych kręgowców. Ich krew konieczna jest kleszczowi pospolitemu do rozwoju i dopełnienia cyklu życiowego, jakim jest złożenie jaj przez samice. Czynność pobierania pokarmu polega na naprzemiennym zasysaniu krwi i wstrzykiwaniu, mającej działanie lityczne, śliny. Wraz z tymi płynami mogą przemieszczać się w obu kierunkach, a wiec od i do organizmu kleszcza, różnego rodzaju patogeny. Wśród nich, wirusy kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) oraz Borelia burgdorferri, odpowiedzialne za najczęściej występujące choroby odkleszczowe w Polsce. W pracy zawarto informacje o budowie zewnętrznej i wewnętrznej I. ricinus, przedstawiono jego biologię oraz osobnicze przystowania do pasożytnictwa. Opisano bezpośrednie i pośrednie skutki jakie niesie za sobą żerowanie kleszczy. W pracy opisano również znaczenie gospodarczego kleszczy oraz metody ochrony ludzi i zwierząt przed tymi pasożytami.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Szklarzewicz, Teresa - 132238
dc.contributor.authorpl
Steczko, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Rościszewska, Elżbieta - 131702
dc.contributor.reviewerpl
Szklarzewicz, Teresa - 132238
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:02:09Z
dc.date.available
2020-07-20T20:02:09Z
dc.date.submittedpl
2011-10-11
dc.fieldofstudypl
- ochrona przyrody
dc.fieldofstudypl
biologia i geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-61304-39397
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174873
dc.subject.enpl
Ixodes ricinus, TBE, Borrelia burgdorferri
dc.subject.otherpl
Ixodes ricinus, TBE, wirus KZM, Borrelia burgdorferri, kleszcz pospolity
dc.titlepl
Biologia kleszcza pospolitego, Ixodes ricinus (L.) (Chelicerata, Acari: Ixodidae)
dc.title.alternativepl
Biology of the hard tick, Ixodes ricinus (L.) (Chelicerata, Acari: Ixodidae)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
219
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Krakow
17
Wroclaw
16
Olsztyn
6
Poznan
6
Gdansk
5
Katowice
5
Lublin
5
Wadowice
5
Warzachewka Polska
5

No access

No Thumbnail Available