Komentarz do nieesencjalistycznego ujęcia pluralizmu prawnego Briana Z. Tamanahy

2017
journal article
article
dc.abstract.enThe article highlights problems and controversies connected with one of the most original conceptualizations of legal pluralism proposed by Brian Z. Tamanaha. Recognizing problems with previous conceptualizations of legal pluralism and the definitions of the law they adopt, Tamanaha suggests considering as law what people identify as law. When there are discrepancies between the distinguishable social identifications of the law, it is actually possible to talk about legal pluralism in a given society. Although the non-essentialist (refraining from any assumptions about the characteristics that the law must manifest to be able to consider it as law) concept of legal pluralism offers new interesting research perspectives, it is also marked by a number of more or less subtle controversies. There are, among others, questions whether it actually allows a clear delimitation of the law from non-law and also tensions between the “democratic character” of the concept and the simultaneous negation of the likely social intuitions on the law, or its excessive descriptivism/lack of legal-political involvement and possible social consequences of its broader adoption. In the article, these and other issues are presented and critically reviewed, allowing for a more accurate assessment of Tamanaha’s conceptualization.pl
dc.abstract.plArtykuł zwraca uwagę na problemy i kontrowersje związane z jedną z oryginalniejszych konceptualizacji pluralizmu prawnego zaproponowaną przez Briana Z. Tamanahę. Dostrzegając problemy z wcześniejszymi ujęciami pluralizmu prawnego i przyjmowanymi na ich gruncie definicjami prawa, Tamanaha proponuje by za prawo uznawać to, co ludzie identyfikują jako prawo. Gdy między dającymi się wyodrębnić społecznymi identyfikacjami prawa istnieją rozbieżności, to faktycznie można mówić o mnogości praw w danym społeczeństwie. Jakkolwiek nieesencjalistyczne (wzbraniające się od jakichkolwiek założeń co do cech, które prawo musi przejawiać by móc je uznać za prawo) ujęcie pluralizmu prawnego oferuje nowe interesujące perspektywy badawcze, to jest ono także uwikłane w szereg mniej lub bardziej subtelnych kontrowersji. Chodzi m.in. o to, czy faktycznie umożliwia ono wyraźną delimitację prawa od nie-prawa, a także o napięciz między „demokratycznością” koncepcji i jednoczesnym przeczeniem prawdopodobnym społecznym intuicjom na temat prawa, czy jej zbytni deskryptywizm/brak prawno-politycznego zaangażowania oraz możliwe społeczne konsekwencje jej szerszego przyjęcia. W artykule prezentowane i krytycznie skomentowane są te i inne problemy, umożliwiając dokładniejszą ocenę koncepcji Tamanahy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Socjologii Prawapl
dc.contributor.authorDudek, Michał - 110152 pl
dc.date.accession2018-12-06pl
dc.date.accessioned2018-12-08T13:16:16Z
dc.date.available2018-12-08T13:16:16Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 38pl
dc.description.number6 (44)pl
dc.description.physical25-38pl
dc.description.points11pl
dc.description.publication1,37pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn2081-688Xpl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63016
dc.identifier.weblinkhttp://www.forumprawnicze.eu/attachments/article/250/Dudek.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationDudek, Michał: 100%;pl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.ensociology of lawpl
dc.subject.enlegal pluralismpl
dc.subject.enBrian Z. Tamanahapl
dc.subject.plsocjologia prawapl
dc.subject.plpluralizm prawnypl
dc.subject.plBrian Z. Tamanahapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKomentarz do nieesencjalistycznego ujęcia pluralizmu prawnego Briana Z. Tamanahypl
dc.title.alternativeA Commentary to Brian Z. Tamanaha’s Non-Essentialist Version of Legal Pluralismpl
dc.title.journalForum Prawniczepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article highlights problems and controversies connected with one of the most original conceptualizations of legal pluralism proposed by Brian Z. Tamanaha. Recognizing problems with previous conceptualizations of legal pluralism and the definitions of the law they adopt, Tamanaha suggests considering as law what people identify as law. When there are discrepancies between the distinguishable social identifications of the law, it is actually possible to talk about legal pluralism in a given society. Although the non-essentialist (refraining from any assumptions about the characteristics that the law must manifest to be able to consider it as law) concept of legal pluralism offers new interesting research perspectives, it is also marked by a number of more or less subtle controversies. There are, among others, questions whether it actually allows a clear delimitation of the law from non-law and also tensions between the “democratic character” of the concept and the simultaneous negation of the likely social intuitions on the law, or its excessive descriptivism/lack of legal-political involvement and possible social consequences of its broader adoption. In the article, these and other issues are presented and critically reviewed, allowing for a more accurate assessment of Tamanaha’s conceptualization.
dc.abstract.plpl
Artykuł zwraca uwagę na problemy i kontrowersje związane z jedną z oryginalniejszych konceptualizacji pluralizmu prawnego zaproponowaną przez Briana Z. Tamanahę. Dostrzegając problemy z wcześniejszymi ujęciami pluralizmu prawnego i przyjmowanymi na ich gruncie definicjami prawa, Tamanaha proponuje by za prawo uznawać to, co ludzie identyfikują jako prawo. Gdy między dającymi się wyodrębnić społecznymi identyfikacjami prawa istnieją rozbieżności, to faktycznie można mówić o mnogości praw w danym społeczeństwie. Jakkolwiek nieesencjalistyczne (wzbraniające się od jakichkolwiek założeń co do cech, które prawo musi przejawiać by móc je uznać za prawo) ujęcie pluralizmu prawnego oferuje nowe interesujące perspektywy badawcze, to jest ono także uwikłane w szereg mniej lub bardziej subtelnych kontrowersji. Chodzi m.in. o to, czy faktycznie umożliwia ono wyraźną delimitację prawa od nie-prawa, a także o napięciz między „demokratycznością” koncepcji i jednoczesnym przeczeniem prawdopodobnym społecznym intuicjom na temat prawa, czy jej zbytni deskryptywizm/brak prawno-politycznego zaangażowania oraz możliwe społeczne konsekwencje jej szerszego przyjęcia. W artykule prezentowane i krytycznie skomentowane są te i inne problemy, umożliwiając dokładniejszą ocenę koncepcji Tamanahy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Socjologii Prawa
dc.contributor.authorpl
Dudek, Michał - 110152
dc.date.accessionpl
2018-12-06
dc.date.accessioned
2018-12-08T13:16:16Z
dc.date.available
2018-12-08T13:16:16Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 38
dc.description.numberpl
6 (44)
dc.description.physicalpl
25-38
dc.description.pointspl
11
dc.description.publicationpl
1,37
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
2081-688X
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/63016
dc.identifier.weblinkpl
http://www.forumprawnicze.eu/attachments/article/250/Dudek.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Dudek, Michał: 100%;
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
sociology of law
dc.subject.enpl
legal pluralism
dc.subject.enpl
Brian Z. Tamanaha
dc.subject.plpl
socjologia prawa
dc.subject.plpl
pluralizm prawny
dc.subject.plpl
Brian Z. Tamanaha
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Komentarz do nieesencjalistycznego ujęcia pluralizmu prawnego Briana Z. Tamanahy
dc.title.alternativepl
A Commentary to Brian Z. Tamanaha’s Non-Essentialist Version of Legal Pluralism
dc.title.journalpl
Forum Prawnicze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
dudek_komentarz_do_nieesencjalistycznego_ujecia_pluralizmu_prawnego_briana_z_tamanahy_2017.pdf
3