Przestępczość zorganizowana w Polsce od 1989 do 2018 roku

master
dc.abstract.enThe subject of my master's thesis is the phenomenon of organized crime (PZ) occurring in Poland in the years 1989 - 2018. The purpose of the thesis is to show the genesis and activity of organized criminal groups and to present state structures whose activities are aimed at organized crime. I have included the topic in four chapters. The first chapter discusses the reasons for the emergence of organized crime. In the second chapter I presented examples of the definition of organized crime. Chapter three contains the features of PZ, the structure of groups and examples of activities of organized criminal groups. The last chapter of the work is devoted to organs and institutions responsible for developing and combating organized crime. All work is based on the analysis of Polish legal acts, as well as the provisions of international conventions and statistical data provided by selected institutions. In my work I showed the development of PZ and the changes in its areas of activity resulting from the changing economic and social situation. In addition, I presented reforms modifying law enforcement mechanisms in the fight against organized crime groups.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy magisterskiej jest zjawisko przestępczości zorganizowanej (PZ) występującej na terenie Polski w latach 1989 – 2018. Celem pracy jest ukazanie genezy i działalności zorganizowanych grup przestępczych oraz zaprezentowanie struktur państwowych, których działania są wymierzone w przestępczość o charakterze zorganizowanym. Tematykę zawarłem w czterech rozdziałach. W pierwszym rozdziale omówione zostały przyczyny powstania przestępczości zorganizowanej. W rozdziale drugim przedstawiałem przykłady definicji zorganizowanej przestępczości. Rozdział trzeci zawiera cechy PZ, strukturę grup oraz przykładową działalność zorganizowanych grup przestępczych. Ostatni rozdział pracy poświęcony jest organom i instytucjom odpowiedzialnym za rozpracowywanie i zwalczanie zorganizowanej przestępczości. Cała praca oparta jest na analizie polskich aktów prawnych, a także zapisy konwencji międzynarodowych oraz o dane statystyczne podawane przez wybrane instytucje. W pracy ukazałem rozwój PZ oraz zmiany w obszarach jej działalności, wynikające z zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej. Dodatkowo przedstawiłem reformy modyfikujące mechanizmy organów ścigania w walce z zorganizowanymi grupami przestępczymi.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBorowiec, Piotr - 127409 pl
dc.contributor.authorOsoliński, Robertpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBorowiec, Piotr - 127409 pl
dc.contributor.reviewerKosowska-Gąstoł, Beata - 129190 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:03:30Z
dc.date.available2020-07-28T07:03:30Z
dc.date.submitted2020-07-14pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-142086-180395pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241543
dc.languagepolpl
dc.subject.enOrganized crime, organized crime groups, institutions fighting organized crimepl
dc.subject.plPrzestępczość zorganizowana, zorganizowane grupy przestępcze, instytucje zwalczające przestępczość zorganizowanąpl
dc.titlePrzestępczość zorganizowana w Polsce od 1989 do 2018 rokupl
dc.title.alternativeOrganized crime in Poland from 1989 to 2018pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my master's thesis is the phenomenon of organized crime (PZ) occurring in Poland in the years 1989 - 2018. The purpose of the thesis is to show the genesis and activity of organized criminal groups and to present state structures whose activities are aimed at organized crime. I have included the topic in four chapters. The first chapter discusses the reasons for the emergence of organized crime. In the second chapter I presented examples of the definition of organized crime. Chapter three contains the features of PZ, the structure of groups and examples of activities of organized criminal groups. The last chapter of the work is devoted to organs and institutions responsible for developing and combating organized crime. All work is based on the analysis of Polish legal acts, as well as the provisions of international conventions and statistical data provided by selected institutions. In my work I showed the development of PZ and the changes in its areas of activity resulting from the changing economic and social situation. In addition, I presented reforms modifying law enforcement mechanisms in the fight against organized crime groups.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy magisterskiej jest zjawisko przestępczości zorganizowanej (PZ) występującej na terenie Polski w latach 1989 – 2018. Celem pracy jest ukazanie genezy i działalności zorganizowanych grup przestępczych oraz zaprezentowanie struktur państwowych, których działania są wymierzone w przestępczość o charakterze zorganizowanym. Tematykę zawarłem w czterech rozdziałach. W pierwszym rozdziale omówione zostały przyczyny powstania przestępczości zorganizowanej. W rozdziale drugim przedstawiałem przykłady definicji zorganizowanej przestępczości. Rozdział trzeci zawiera cechy PZ, strukturę grup oraz przykładową działalność zorganizowanych grup przestępczych. Ostatni rozdział pracy poświęcony jest organom i instytucjom odpowiedzialnym za rozpracowywanie i zwalczanie zorganizowanej przestępczości. Cała praca oparta jest na analizie polskich aktów prawnych, a także zapisy konwencji międzynarodowych oraz o dane statystyczne podawane przez wybrane instytucje. W pracy ukazałem rozwój PZ oraz zmiany w obszarach jej działalności, wynikające z zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej. Dodatkowo przedstawiłem reformy modyfikujące mechanizmy organów ścigania w walce z zorganizowanymi grupami przestępczymi.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Borowiec, Piotr - 127409
dc.contributor.authorpl
Osoliński, Robert
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Borowiec, Piotr - 127409
dc.contributor.reviewerpl
Kosowska-Gąstoł, Beata - 129190
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:03:30Z
dc.date.available
2020-07-28T07:03:30Z
dc.date.submittedpl
2020-07-14
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-142086-180395
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241543
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Organized crime, organized crime groups, institutions fighting organized crime
dc.subject.plpl
Przestępczość zorganizowana, zorganizowane grupy przestępcze, instytucje zwalczające przestępczość zorganizowaną
dc.titlepl
Przestępczość zorganizowana w Polsce od 1989 do 2018 roku
dc.title.alternativepl
Organized crime in Poland from 1989 to 2018
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
345
Views per month
Views per city
Warsaw
62
Krakow
27
Wroclaw
17
Lublin
14
Poznan
12
Szczecin
11
Gdansk
10
Katowice
8
Bialystok
7
Gorzów Wielkopolski
7

No access

No Thumbnail Available