Ambiguity as a confusing and humorous property of English

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to study some aspects of the phenomenon of ambiguity. It is an issue that due to the effects it has on the recipients of written and spoken texts is intriguing to me. Considering the multiplicity of meanings that a word may have as well as its different syntactic functions, various misunderstandings in communication can occur. However, the numerous possibilities of interpretation a word or a group of words may offer can also result in humorous effects. Thus, ambiguity has underlain jokes for ages. The project consists of two major parts. The first part contains a specification of types of ambiguity with some examples to represent them. Next, there is a section devoted to humor where such issues as the mechanism of its occurrence, its role in interaction between language users, and its relationship with ambiguity are illuminated. After that, there follows a chapter on joke: its structure, factors contributing to attaining a punch line and how to understand it. This chapter closes the general theoretical part. The second part presents a more in-depth analysis of ambiguous texts. To begin with, there are two chapters, each of which comprises sections ordering sentences in regard to a grammatical phenomenon on which their ambiguity rests. Then, the answers to questions as what the same sentence can mean from one point of view and another, as well as how the use of a certain item in a sentence gives two possibilities of interpretation are provided. At the end of these considerations in each section, I present my own suggestions for rewording an ambiguous sentence, so that its meaning is no longer a matter of discussion. Finally, the third chapter is a study of ambiguity in selected jokes. Again, it singles out a type of ambiguity through which a line in a joke is equivocal, and gives the reader an insight into the sense of the punch line. Comparing a deliberate use of meaning of an ambiguous word or sentence with an assumed alternative meaning, I elucidate why this double meaning gives a humorous effect.pl
dc.abstract.plW tej pracy licencjackiej pokazuję, że dwuznaczność łączy w sobie dwie cechy: niejasność i humor. Pierwsza z nich jest przedstawiona na licznych przykładach pojedynczych zdań, wraz z identyfikacją poziomów analizy lingwistycznej, szczegółowym opisem dwóch sposobów ich interpretacji oraz zmian gramatycznych jakie powinny być wprowadzone aby przekształcić dwuznaczne zdanie na takie, którego znaczenie jest jednoznaczne. Zauważam również, że dwuznaczność może być tworzona przypadkowo, przez losowy wybór słów, które pojedynczo bądź razem tworzą szerszy zakres znaczenia (lecz użytkownik języka niekoniecznie musi brać to pod uwagę gdy te stoją w zdaniu) lub przez pomijanie niektórych elementów, z którymi interpretacja byłaby prostsza. Oprócz tego, zdanie, które jest oczywiste dla jednej osoby może być niejasne dla drugiej, i w ten sposób może mieć przypisane znaczenie, którego autor tego zdania nie miał na myśli. Kolejna kwestia omówiona w pracy to humor pochodzący z dwuznaczności. W sekcji poświęconej humorze, prezentując kilka żartów, ukazuję, że dwuznaczność, w przeciwieństwie do tej pojawiającej się w mowie codziennej, jest celowym środkiem i przynajmniej jedna osoba jest świadoma podwójnego znaczenia wypowiedzi. Zazwyczaj jest to ten kto opowiada dowcip i którego zadaniem jest rozśmieszyć i zaskoczyć innych jego niejednoznacznym zakończeniem. Wtedy słuchacz(e) może (mogą) zrozumieć tak zwane ‘właściwe niedopasowanie’ (zobacz: strona 17) i uznać żart jako wart śmiechu, lub dostrzec tylko jedno ze znaczeń. Związek pomiędzy dwuznacznością a zaangażowanymi w nią ludźmi można zobaczyć nie tylko w reakcji słuchaczy na żart, lecz także w samym żarcie. Pewne dowcipy zacytowane w pracy przedstawiają rozmowę dwóch osób, gdzie jedna z nich wydaje się nie rozumieć tego co inna próbuje zakomunikować kiedy jakiś dwuznaczny element pojawia się w jej wypowiedzi; wtedy pierwsza osoba myśli o jednej interpretacji tego fragmentu, podczas gdy druga – o innej możliwej. Reakcja, która nie koresponduje z tematem dyskusji, o którym mowa, lecz jest mniej więcej zbliżona do niego tworzy humorystyczne niedopasowanie. Poza żartami, zabawny efekt dwuznaczności może występować przy tworzeniu pojedynczych zdań, co jest zilustrowane na niektórych przykładach strukturalnej dwuznaczności (zobacz: strony 21 i 27). Na podstawie tych zanalizowanych zdań, można wnioskować, że humorystyczny efekt dwuznaczności może być połączony z mylącym. Jednakże, jest to rzadziej spotykane w mowie codziennej niż w żartach.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKrzyszpień, Jerzy - 129564 pl
dc.contributor.authorSzczygieł, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerJaroszek, Marcin - 128482 pl
dc.contributor.reviewerKrzyszpień, Jerzy - 129564 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:33:08Z
dc.date.available2020-07-26T22:33:08Z
dc.date.submitted2016-07-01pl
dc.fieldofstudyfilologia angielska z językiem niemieckimpl
dc.identifier.apddiploma-105841-178162pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212178
dc.languageengpl
dc.subject.enambiguity, misunderstandings, humor, meanings, jokespl
dc.subject.pldwuznaczność, nieporozumienia, humor, znaczenia, żartypl
dc.titleAmbiguity as a confusing and humorous property of Englishpl
dc.title.alternativeDwuznaczność jako myląca i humorystyczna cecha języka angielskiegopl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to study some aspects of the phenomenon of ambiguity. It is an issue that due to the effects it has on the recipients of written and spoken texts is intriguing to me. Considering the multiplicity of meanings that a word may have as well as its different syntactic functions, various misunderstandings in communication can occur. However, the numerous possibilities of interpretation a word or a group of words may offer can also result in humorous effects. Thus, ambiguity has underlain jokes for ages. The project consists of two major parts. The first part contains a specification of types of ambiguity with some examples to represent them. Next, there is a section devoted to humor where such issues as the mechanism of its occurrence, its role in interaction between language users, and its relationship with ambiguity are illuminated. After that, there follows a chapter on joke: its structure, factors contributing to attaining a punch line and how to understand it. This chapter closes the general theoretical part. The second part presents a more in-depth analysis of ambiguous texts. To begin with, there are two chapters, each of which comprises sections ordering sentences in regard to a grammatical phenomenon on which their ambiguity rests. Then, the answers to questions as what the same sentence can mean from one point of view and another, as well as how the use of a certain item in a sentence gives two possibilities of interpretation are provided. At the end of these considerations in each section, I present my own suggestions for rewording an ambiguous sentence, so that its meaning is no longer a matter of discussion. Finally, the third chapter is a study of ambiguity in selected jokes. Again, it singles out a type of ambiguity through which a line in a joke is equivocal, and gives the reader an insight into the sense of the punch line. Comparing a deliberate use of meaning of an ambiguous word or sentence with an assumed alternative meaning, I elucidate why this double meaning gives a humorous effect.
dc.abstract.plpl
W tej pracy licencjackiej pokazuję, że dwuznaczność łączy w sobie dwie cechy: niejasność i humor. Pierwsza z nich jest przedstawiona na licznych przykładach pojedynczych zdań, wraz z identyfikacją poziomów analizy lingwistycznej, szczegółowym opisem dwóch sposobów ich interpretacji oraz zmian gramatycznych jakie powinny być wprowadzone aby przekształcić dwuznaczne zdanie na takie, którego znaczenie jest jednoznaczne. Zauważam również, że dwuznaczność może być tworzona przypadkowo, przez losowy wybór słów, które pojedynczo bądź razem tworzą szerszy zakres znaczenia (lecz użytkownik języka niekoniecznie musi brać to pod uwagę gdy te stoją w zdaniu) lub przez pomijanie niektórych elementów, z którymi interpretacja byłaby prostsza. Oprócz tego, zdanie, które jest oczywiste dla jednej osoby może być niejasne dla drugiej, i w ten sposób może mieć przypisane znaczenie, którego autor tego zdania nie miał na myśli. Kolejna kwestia omówiona w pracy to humor pochodzący z dwuznaczności. W sekcji poświęconej humorze, prezentując kilka żartów, ukazuję, że dwuznaczność, w przeciwieństwie do tej pojawiającej się w mowie codziennej, jest celowym środkiem i przynajmniej jedna osoba jest świadoma podwójnego znaczenia wypowiedzi. Zazwyczaj jest to ten kto opowiada dowcip i którego zadaniem jest rozśmieszyć i zaskoczyć innych jego niejednoznacznym zakończeniem. Wtedy słuchacz(e) może (mogą) zrozumieć tak zwane ‘właściwe niedopasowanie’ (zobacz: strona 17) i uznać żart jako wart śmiechu, lub dostrzec tylko jedno ze znaczeń. Związek pomiędzy dwuznacznością a zaangażowanymi w nią ludźmi można zobaczyć nie tylko w reakcji słuchaczy na żart, lecz także w samym żarcie. Pewne dowcipy zacytowane w pracy przedstawiają rozmowę dwóch osób, gdzie jedna z nich wydaje się nie rozumieć tego co inna próbuje zakomunikować kiedy jakiś dwuznaczny element pojawia się w jej wypowiedzi; wtedy pierwsza osoba myśli o jednej interpretacji tego fragmentu, podczas gdy druga – o innej możliwej. Reakcja, która nie koresponduje z tematem dyskusji, o którym mowa, lecz jest mniej więcej zbliżona do niego tworzy humorystyczne niedopasowanie. Poza żartami, zabawny efekt dwuznaczności może występować przy tworzeniu pojedynczych zdań, co jest zilustrowane na niektórych przykładach strukturalnej dwuznaczności (zobacz: strony 21 i 27). Na podstawie tych zanalizowanych zdań, można wnioskować, że humorystyczny efekt dwuznaczności może być połączony z mylącym. Jednakże, jest to rzadziej spotykane w mowie codziennej niż w żartach.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Krzyszpień, Jerzy - 129564
dc.contributor.authorpl
Szczygieł, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Jaroszek, Marcin - 128482
dc.contributor.reviewerpl
Krzyszpień, Jerzy - 129564
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:33:08Z
dc.date.available
2020-07-26T22:33:08Z
dc.date.submittedpl
2016-07-01
dc.fieldofstudypl
filologia angielska z językiem niemieckim
dc.identifier.apdpl
diploma-105841-178162
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212178
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
ambiguity, misunderstandings, humor, meanings, jokes
dc.subject.plpl
dwuznaczność, nieporozumienia, humor, znaczenia, żarty
dc.titlepl
Ambiguity as a confusing and humorous property of English
dc.title.alternativepl
Dwuznaczność jako myląca i humorystyczna cecha języka angielskiego
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Iasi
1
Lodz
1
Lviv
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available