Iluzja gumowej ręki a teoria rozszerzonego umysłu

licenciate
dc.abstract.enThe rubber hand illusion presented by Matthew Botvinick and Jonathan Cohen in 1998, is a widely commented experiment, which for the past 20 years has been repeated, modified and developed by an international group of scientists. This study is an attempt to carry out a meta-analysis of selected research in this paradigm (Tsakiris & Haggard, 2005; Ehrsson, Spence & Passingham, 2004; Ehrsson, Holmes & Passingham, 2005; Petkova & Ehrsson, 2008) and to consider their impact on the theories of perception by Gibson (1979; after: Goldstein, 1981) and Noë (2004; after: Block, 2005), and ultimately on the theory of the Extended Mind by Clark and Chalmers (1998), based on the concept of active externalism. Within the following chapters an attempt was made to answer questions about how ecological psychology and enactivism react to the occurrence of such illusion, and whether it lies within the paradigm of active perception of the environment. The aim of this study is to cast doubt on the universality of the Gibson’s and Noë’s theories and start a discussion on the pertinence of the conclusions drawn by Clark and Chalmers in their publication.pl
dc.abstract.plIluzja gumowej ręki przedstawiona przez Matthew Botvinicka i Jonathana Cohena w 1998 roku jest szeroko komentowanym eksperymentem, który przez ostatnie niespełna 20 lat został wiele razy powtórzony, zmodyfikowany i rozwinięty przez międzynarodowe grono naukowców. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przeprowadzenia metaanalizy wybranych badań w ramach tego paradygmatu (Tsakiris i Haggard 2005, Ehrsson, Spence i Passingham 2004, Ehrsson, Holmes i Passingham 2005, Petkova i Ehrsson 2008) oraz rozważenia ich wpływu na teorie percepcji Gibsona (1979; za: Goldstein, 1981) oraz Noë (2004; za: Block,2005), a docelowo na teorię rozszerzonego umysłu Clarka i Chalmersa (1998), opierającą się na koncepcji aktywnego eksternalizmu. W ramach poniższych rozdziałów podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak psychologia ekologiczna oraz enaktywizm reagują na występowanie takiej iluzji, a także czy mieści się ona w paradygmacie aktywnego percypowania otoczenia. Praca ma za zadanie poddać w wątpliwość uniwersalność teorii Gibsona i Noë oraz rozpocząć dyskusję nad zasadnością wyciąganych przez Clarka i Chalmersa wniosków w ich publikacji.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKołodziejczyk, Sebastian - 129033 pl
dc.contributor.authorWillmann, Igapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBiałek, Majapl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Sebastian - 129033 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:42:36Z
dc.date.available2020-07-27T00:42:36Z
dc.date.submitted2016-07-11pl
dc.fieldofstudykognitywistykapl
dc.identifier.apddiploma-107954-177248pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214196
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe rubber hand illusion, the Extended Mind theory, enactivism, selfhood, perceptionpl
dc.subject.pliluzja gumowej ręki, teoria rozszerzonego umysłu, enaktywizm, podmiotowość, percepcjapl
dc.titleIluzja gumowej ręki a teoria rozszerzonego umysłupl
dc.title.alternativeThe rubber hand illusion in the context of the Extended Mind theorypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The rubber hand illusion presented by Matthew Botvinick and Jonathan Cohen in 1998, is a widely commented experiment, which for the past 20 years has been repeated, modified and developed by an international group of scientists. This study is an attempt to carry out a meta-analysis of selected research in this paradigm (Tsakiris & Haggard, 2005; Ehrsson, Spence & Passingham, 2004; Ehrsson, Holmes & Passingham, 2005; Petkova & Ehrsson, 2008) and to consider their impact on the theories of perception by Gibson (1979; after: Goldstein, 1981) and Noë (2004; after: Block, 2005), and ultimately on the theory of the Extended Mind by Clark and Chalmers (1998), based on the concept of active externalism. Within the following chapters an attempt was made to answer questions about how ecological psychology and enactivism react to the occurrence of such illusion, and whether it lies within the paradigm of active perception of the environment. The aim of this study is to cast doubt on the universality of the Gibson’s and Noë’s theories and start a discussion on the pertinence of the conclusions drawn by Clark and Chalmers in their publication.
dc.abstract.plpl
Iluzja gumowej ręki przedstawiona przez Matthew Botvinicka i Jonathana Cohena w 1998 roku jest szeroko komentowanym eksperymentem, który przez ostatnie niespełna 20 lat został wiele razy powtórzony, zmodyfikowany i rozwinięty przez międzynarodowe grono naukowców. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przeprowadzenia metaanalizy wybranych badań w ramach tego paradygmatu (Tsakiris i Haggard 2005, Ehrsson, Spence i Passingham 2004, Ehrsson, Holmes i Passingham 2005, Petkova i Ehrsson 2008) oraz rozważenia ich wpływu na teorie percepcji Gibsona (1979; za: Goldstein, 1981) oraz Noë (2004; za: Block,2005), a docelowo na teorię rozszerzonego umysłu Clarka i Chalmersa (1998), opierającą się na koncepcji aktywnego eksternalizmu. W ramach poniższych rozdziałów podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak psychologia ekologiczna oraz enaktywizm reagują na występowanie takiej iluzji, a także czy mieści się ona w paradygmacie aktywnego percypowania otoczenia. Praca ma za zadanie poddać w wątpliwość uniwersalność teorii Gibsona i Noë oraz rozpocząć dyskusję nad zasadnością wyciąganych przez Clarka i Chalmersa wniosków w ich publikacji.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kołodziejczyk, Sebastian - 129033
dc.contributor.authorpl
Willmann, Iga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Białek, Maja
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Sebastian - 129033
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:42:36Z
dc.date.available
2020-07-27T00:42:36Z
dc.date.submittedpl
2016-07-11
dc.fieldofstudypl
kognitywistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-107954-177248
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214196
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the rubber hand illusion, the Extended Mind theory, enactivism, selfhood, perception
dc.subject.plpl
iluzja gumowej ręki, teoria rozszerzonego umysłu, enaktywizm, podmiotowość, percepcja
dc.titlepl
Iluzja gumowej ręki a teoria rozszerzonego umysłu
dc.title.alternativepl
The rubber hand illusion in the context of the Extended Mind theory
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Krakow
8
Wroclaw
5
Warsaw
4
Ksawerow
3
Poznan
3
Bialystok
2
Dublin
1
Gdansk
1
Myslenice
1
Odense
1

No access

No Thumbnail Available