Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich

master
dc.abstract.enThe paper presents the issue of prohibited clauses in real estate development contracts and the protection of the rights of the purchaser as the weaker party to the contract. It presents the essence of a real estate development agreement, the mutual obligations of the parties, typical provisions of the contract, the definition, and a catalog of typical prohibited clauses used by developers, as well as examples of the most frequently used abusive contractual provisions in them. Contractual provisions that have not been individually agreed upon with the purchaser and that contradict good practices and their interests are not binding on the purchaser. Purchasers have a wide range of options aimed at protecting their interests.pl
dc.abstract.plPraca przybliża problematykę klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich oraz ochrony praw nabywcy jako słabszej strony umowy. Przedstawiono istotę umowy deweloperskiej, wzajemne zobowiązania stron, typowe postanowienia umowy, definicję i katalog typowych klauzul niedozwolonych stosowanych przez deweloperów oraz przykłady najczęściej stosowanych w nich abuzywnych zapisów umownych. Postanowienia umowne nieuzgodnione indywidualnie z nabywcą, naruszające w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami jego interesy nie wiążą go. Nabywcy posiadają szeroki wachlarz możliwości zmierzający do ochrony ich interesów.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŻurawik, Artur - 200616 pl
dc.contributor.authorSzeląg, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDługosz, Tomasz - 127731 pl
dc.contributor.reviewerŻurawik, Artur - 200616 pl
dc.date.accessioned2023-10-09T21:31:29Z
dc.date.available2023-10-09T21:31:29Z
dc.date.submitted2023-10-05pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-136952-129908pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320728
dc.languagepolpl
dc.subject.enreal estate development contract, prohibited clauses, abusive clauses, contract template, Office of Competition and Consumer Protectionpl
dc.subject.plumowa deweloperska, klauzule niedozwolone, klauzule abuzywne, rejestr klauzul niedozwolonych, wzorzec umowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówpl
dc.titleKlauzule niedozwolone w umowach deweloperskichpl
dc.title.alternativeProhibited clauses in real estate development contractspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper presents the issue of prohibited clauses in real estate development contracts and the protection of the rights of the purchaser as the weaker party to the contract. It presents the essence of a real estate development agreement, the mutual obligations of the parties, typical provisions of the contract, the definition, and a catalog of typical prohibited clauses used by developers, as well as examples of the most frequently used abusive contractual provisions in them. Contractual provisions that have not been individually agreed upon with the purchaser and that contradict good practices and their interests are not binding on the purchaser. Purchasers have a wide range of options aimed at protecting their interests.
dc.abstract.plpl
Praca przybliża problematykę klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich oraz ochrony praw nabywcy jako słabszej strony umowy. Przedstawiono istotę umowy deweloperskiej, wzajemne zobowiązania stron, typowe postanowienia umowy, definicję i katalog typowych klauzul niedozwolonych stosowanych przez deweloperów oraz przykłady najczęściej stosowanych w nich abuzywnych zapisów umownych. Postanowienia umowne nieuzgodnione indywidualnie z nabywcą, naruszające w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami jego interesy nie wiążą go. Nabywcy posiadają szeroki wachlarz możliwości zmierzający do ochrony ich interesów.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Żurawik, Artur - 200616
dc.contributor.authorpl
Szeląg, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Długosz, Tomasz - 127731
dc.contributor.reviewerpl
Żurawik, Artur - 200616
dc.date.accessioned
2023-10-09T21:31:29Z
dc.date.available
2023-10-09T21:31:29Z
dc.date.submittedpl
2023-10-05
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-136952-129908
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320728
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
real estate development contract, prohibited clauses, abusive clauses, contract template, Office of Competition and Consumer Protection
dc.subject.plpl
umowa deweloperska, klauzule niedozwolone, klauzule abuzywne, rejestr klauzul niedozwolonych, wzorzec umowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
dc.titlepl
Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich
dc.title.alternativepl
Prohibited clauses in real estate development contracts
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Katowice
3
Krakow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections