Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym - studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enABSTRACTIntroduction: Hypertension is one of the most common diseases of cardiovascular system that leads to many severe health complications and lowers to a large extent the quality of life. Incidence rate of hypertension in our population is very high therefore, preventive action as well as the proper diagnostics of the disease is necessary.Material and method: The research was carried out on a patient hospitalised due to secondary arterial hypertension. The method used was an individual case study.Results: The patient have been diagnosed with many different nursing problems. Among them diagnosed following nursing problems: headache leading to malaise resulting from arterial blood pressure variations, stabbing pain in the right hypochondrium resulting from the occurrence of right adrenal gland adenoma, the risk of organ complications as well as episode of increased blood pressure in the course ofdisease, the risk of complications within cardiovascular system resulting from hypercholesterolemia, nicotinism and genetic load. Moreover, the following problems concerning psychic sphere have been obsereved: anxiety caused by the fact of hospitalisation and responsibility for maintaining the family as well as shortage of knowledge about examination of metoxycatecholamines excretion in urine, self-control of arterial blood pressure and regular pharmacotherapy.Conclusions: While the patient being hospitalised, no life or health threatening complications of arterial hypertension have been observed. Disposition as well as the state of health of the examined have improved. The shortage of knowledge about proper arterial blood pressure self-control through the education have been reduced.pl
dc.abstract.plSTRESZCZENIEWstęp: Nadciśnienie tętnicze to jedna z najczęstszych chorób układu krążenia, stanowiąca przyczynę wielu groźnych powikłań zdrowotnych oraz obniżająca w znacznym stopniu jakość życia. Współczynnik osób chorujących na nadciśnienie we współczesnej populacji jest bardzo wysoki, dlatego bardzo ważne jest stosowanie działań prewencyjnych oraz właściwa diagnostyka tej choroby. Materiał i metoda: Badaniem objęto chorego hospitalizowanego z powodu nadciśnienia tętniczego z przyczyn wtórnych. Badania przeprowadzono stosując metodę studium przypadku. Wyniki: U chorego rozpoznano wiele różnych problemów pielęgnacyjnych. Wśród nich wyodrębniono następujące problemy pielęgnacyjne: ból głowy powodujący pogorszenie samopoczucia, który wynikał z wahań ciśnienia tętniczego krwi; uczucie kłucia w prawym podżebrzu, wynikające z obecności gruczolaka nadnercza prawego; ryzyko wystąpienia powikłań narządowych oraz epizodu hipertensji w przebiegu nadciśnienia tętniczego; ryzyko powikłań w zakresie układu sercowo - naczyniowego spowodowane hipercholesterolemią, nikotynizmem oraz obciążeniem genetycznym. Ponadto u pacjenta zaobserwowano problemy dotyczące sfery psychicznej jakimi były: lęk spowodowany faktem hospitalizacji i odpowiedzialnością za utrzymanie rodziny oraz deficyty wiedzy na temat przebiegu badania oznaczenia metoksykatecholamin w moczu, samokontroli ciśnienia tętniczego i regularnej farmakoterapii. Wnioski: W czasie hospitalizacji nie zaobserwowano groźnych dla zdrowia i życia powikłań nadciśnienia tętniczego. Samopoczucie oraz stan zdrowia chorego uległy poprawie. Deficyt wiedzy chorego w zakresie właściwej samokontroli ciśnienia tętniczego uległ zmniejszeniu dzięki przeprowadzonej edukacji.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.authorMróz, Elżbietapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.reviewerKawalec-Kajstura, Ewapl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:02:34Z
dc.date.available2020-07-26T12:02:34Z
dc.date.submitted2015-07-10pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-95068-160065pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202597
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: hypertension, nursing care, case studypl
dc.subject.plSłowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, opieka pielęgniarska, studium przypadkupl
dc.titleOpieka pielęgniarska nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym - studium przypadkupl
dc.title.alternativeNursing care of the patient with hypertension - a case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
ABSTRACTIntroduction: Hypertension is one of the most common diseases of cardiovascular system that leads to many severe health complications and lowers to a large extent the quality of life. Incidence rate of hypertension in our population is very high therefore, preventive action as well as the proper diagnostics of the disease is necessary.Material and method: The research was carried out on a patient hospitalised due to secondary arterial hypertension. The method used was an individual case study.Results: The patient have been diagnosed with many different nursing problems. Among them diagnosed following nursing problems: headache leading to malaise resulting from arterial blood pressure variations, stabbing pain in the right hypochondrium resulting from the occurrence of right adrenal gland adenoma, the risk of organ complications as well as episode of increased blood pressure in the course ofdisease, the risk of complications within cardiovascular system resulting from hypercholesterolemia, nicotinism and genetic load. Moreover, the following problems concerning psychic sphere have been obsereved: anxiety caused by the fact of hospitalisation and responsibility for maintaining the family as well as shortage of knowledge about examination of metoxycatecholamines excretion in urine, self-control of arterial blood pressure and regular pharmacotherapy.Conclusions: While the patient being hospitalised, no life or health threatening complications of arterial hypertension have been observed. Disposition as well as the state of health of the examined have improved. The shortage of knowledge about proper arterial blood pressure self-control through the education have been reduced.
dc.abstract.plpl
STRESZCZENIEWstęp: Nadciśnienie tętnicze to jedna z najczęstszych chorób układu krążenia, stanowiąca przyczynę wielu groźnych powikłań zdrowotnych oraz obniżająca w znacznym stopniu jakość życia. Współczynnik osób chorujących na nadciśnienie we współczesnej populacji jest bardzo wysoki, dlatego bardzo ważne jest stosowanie działań prewencyjnych oraz właściwa diagnostyka tej choroby. Materiał i metoda: Badaniem objęto chorego hospitalizowanego z powodu nadciśnienia tętniczego z przyczyn wtórnych. Badania przeprowadzono stosując metodę studium przypadku. Wyniki: U chorego rozpoznano wiele różnych problemów pielęgnacyjnych. Wśród nich wyodrębniono następujące problemy pielęgnacyjne: ból głowy powodujący pogorszenie samopoczucia, który wynikał z wahań ciśnienia tętniczego krwi; uczucie kłucia w prawym podżebrzu, wynikające z obecności gruczolaka nadnercza prawego; ryzyko wystąpienia powikłań narządowych oraz epizodu hipertensji w przebiegu nadciśnienia tętniczego; ryzyko powikłań w zakresie układu sercowo - naczyniowego spowodowane hipercholesterolemią, nikotynizmem oraz obciążeniem genetycznym. Ponadto u pacjenta zaobserwowano problemy dotyczące sfery psychicznej jakimi były: lęk spowodowany faktem hospitalizacji i odpowiedzialnością za utrzymanie rodziny oraz deficyty wiedzy na temat przebiegu badania oznaczenia metoksykatecholamin w moczu, samokontroli ciśnienia tętniczego i regularnej farmakoterapii. Wnioski: W czasie hospitalizacji nie zaobserwowano groźnych dla zdrowia i życia powikłań nadciśnienia tętniczego. Samopoczucie oraz stan zdrowia chorego uległy poprawie. Deficyt wiedzy chorego w zakresie właściwej samokontroli ciśnienia tętniczego uległ zmniejszeniu dzięki przeprowadzonej edukacji.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.authorpl
Mróz, Elżbieta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.reviewerpl
Kawalec-Kajstura, Ewa
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:02:34Z
dc.date.available
2020-07-26T12:02:34Z
dc.date.submittedpl
2015-07-10
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-95068-160065
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202597
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: hypertension, nursing care, case study
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, opieka pielęgniarska, studium przypadku
dc.titlepl
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym - studium przypadku
dc.title.alternativepl
Nursing care of the patient with hypertension - a case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
465
Views per month
Views per city
Warsaw
81
Krakow
23
Wroclaw
20
Lublin
15
Poznan
15
Katowice
11
Myszkow
10
Bydgoszcz
9
Zabrze
9
Rzeszów
8

No access

No Thumbnail Available