Strategia rozwoju Ludowego Klubu Sportowego na przykładzie Zieleńczanka Zielonki

master
dc.abstract.enCreating a development strategy for a sports club is a significant challenge for managers of sports organizations. Amateur sports clubs sometimes do not have a vision and a development strategy which means that managers only act in the short term. The aim of this study was to identify the key factors for the development of Ludowy Klub Sportowy Zielenczanka Zielonki and to create a development strategy for it. As a case study of a sports club, a POS diagnosis and a SWOT analysis were used. Presented methods made it possible to assess the potential for development in the investigated sports club and which aspects of its activities are key to further growth of the organization. The case study uses face-to-face interviews with active members, former players and board members of LKS Zielenczanka Zielonki. Furthermore, archival documents, club-related photographs and information found on the Internet were also used. Through the analysis, it was found that the processes taking place in amateur sports clubs are influenced by many different factors and that the management of a sports club often does not fully depend on the management. In addition, it was proven that the finances of the club and the infrastructure it has are very relevant factors. It was also identified as one of the key elements that, in a modern sports business, social media effectively support the promotion and perception of the club in the local community. On this foundation, a development strategy was created for LKS Zielenczanka Zielonki, which considers identified key factors such as finances, human resources, infrastructure and social media.pl
dc.abstract.plTworzenie strategii rozwoju dla klubu sportowego jest dużym wyzwaniem dla kadr zarządzających podmiotami sportowymi. Amatorskie kluby sportowe często nie posiadają wizji i strategii rozwoju, a zarządzający pracują jedynie w perspektywie krótkoterminowej. Celem pracy była identyfikacja kluczowych czynników rozwoju Ludowego Klubu Sportowego Zieleńczanka Zielonki oraz stworzenie dla niego strategii rozwoju. Wykorzystano studium przypadku klubu sportowego, diagnozę POS oraz analizę SWOT. Metody te pozwoliły ocenić jak duży potencjał do rozwoju ma klub oraz jakie aspekty jego działalności są kluczowe do dalszego wzrastania organizacji. W studium przypadku wykorzystano wywiady bezpośrednie z działaczami, byłymi piłkarzami oraz członkami zarządu LKS Zieleńczanka Zielonki. Wykorzystano również archiwalne dokumenty, fotografie związane z klubem a także informacje znajdujące się w Internecie. Z wykorzystaniem analiz, wykazano, że na procesy zachodzące w amatorskich klubach sportowych wpływa wiele różnych czynników a zarządzanie klubem sportowym często nie zależy w pełni od kadry zarządzającej. Dodatkowo pokazano, że bardzo ważnymi czynnikami są finanse klubu oraz posiadana przez niego infrastruktura. Pokazano również, że w nowoczesnym biznesie sportowym media społecznościowe wspierają promocję i kreują odbiór klubu w lokalnej społeczności. Na tej podstawie stworzono strategię rozwoju dla LKS Zieleńczanka Zielonki, która uwzględnia te zidentyfikowane kluczowe czynniki jak finanse, zasoby ludzkie, infrastruktura oraz media społecznościowe.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.contributor.authorProchal, Adampl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.date.accessioned2023-07-12T21:47:32Z
dc.date.available2023-07-12T21:47:32Z
dc.date.submitted2023-07-11pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-164452-306794pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315981
dc.languagepolpl
dc.subject.enAmateur sport, development strategy, polish football - sports clubpl
dc.subject.plKlub sportowy, polska piłka nożna, sport amatorski, strategia rozwojupl
dc.titleStrategia rozwoju Ludowego Klubu Sportowego na przykładzie Zieleńczanka Zielonkipl
dc.title.alternativeDevelompent strategy of a sports club based on the LKS Zielenczanka Zielonkipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Creating a development strategy for a sports club is a significant challenge for managers of sports organizations. Amateur sports clubs sometimes do not have a vision and a development strategy which means that managers only act in the short term. The aim of this study was to identify the key factors for the development of Ludowy Klub Sportowy Zielenczanka Zielonki and to create a development strategy for it. As a case study of a sports club, a POS diagnosis and a SWOT analysis were used. Presented methods made it possible to assess the potential for development in the investigated sports club and which aspects of its activities are key to further growth of the organization. The case study uses face-to-face interviews with active members, former players and board members of LKS Zielenczanka Zielonki. Furthermore, archival documents, club-related photographs and information found on the Internet were also used. Through the analysis, it was found that the processes taking place in amateur sports clubs are influenced by many different factors and that the management of a sports club often does not fully depend on the management. In addition, it was proven that the finances of the club and the infrastructure it has are very relevant factors. It was also identified as one of the key elements that, in a modern sports business, social media effectively support the promotion and perception of the club in the local community. On this foundation, a development strategy was created for LKS Zielenczanka Zielonki, which considers identified key factors such as finances, human resources, infrastructure and social media.
dc.abstract.plpl
Tworzenie strategii rozwoju dla klubu sportowego jest dużym wyzwaniem dla kadr zarządzających podmiotami sportowymi. Amatorskie kluby sportowe często nie posiadają wizji i strategii rozwoju, a zarządzający pracują jedynie w perspektywie krótkoterminowej. Celem pracy była identyfikacja kluczowych czynników rozwoju Ludowego Klubu Sportowego Zieleńczanka Zielonki oraz stworzenie dla niego strategii rozwoju. Wykorzystano studium przypadku klubu sportowego, diagnozę POS oraz analizę SWOT. Metody te pozwoliły ocenić jak duży potencjał do rozwoju ma klub oraz jakie aspekty jego działalności są kluczowe do dalszego wzrastania organizacji. W studium przypadku wykorzystano wywiady bezpośrednie z działaczami, byłymi piłkarzami oraz członkami zarządu LKS Zieleńczanka Zielonki. Wykorzystano również archiwalne dokumenty, fotografie związane z klubem a także informacje znajdujące się w Internecie. Z wykorzystaniem analiz, wykazano, że na procesy zachodzące w amatorskich klubach sportowych wpływa wiele różnych czynników a zarządzanie klubem sportowym często nie zależy w pełni od kadry zarządzającej. Dodatkowo pokazano, że bardzo ważnymi czynnikami są finanse klubu oraz posiadana przez niego infrastruktura. Pokazano również, że w nowoczesnym biznesie sportowym media społecznościowe wspierają promocję i kreują odbiór klubu w lokalnej społeczności. Na tej podstawie stworzono strategię rozwoju dla LKS Zieleńczanka Zielonki, która uwzględnia te zidentyfikowane kluczowe czynniki jak finanse, zasoby ludzkie, infrastruktura oraz media społecznościowe.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.contributor.authorpl
Prochal, Adam
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.date.accessioned
2023-07-12T21:47:32Z
dc.date.available
2023-07-12T21:47:32Z
dc.date.submittedpl
2023-07-11
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-164452-306794
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315981
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Amateur sport, development strategy, polish football - sports club
dc.subject.plpl
Klub sportowy, polska piłka nożna, sport amatorski, strategia rozwoju
dc.titlepl
Strategia rozwoju Ludowego Klubu Sportowego na przykładzie Zieleńczanka Zielonki
dc.title.alternativepl
Develompent strategy of a sports club based on the LKS Zielenczanka Zielonki
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Bydgoszcz
3
Ustron
2
Bojszowy
1
Bystra
1
Katowice
1
Kedzierzyn-Kozle
1
Kielce
1
Krakow
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available
Collections