Wypalenie zawodowe a postawy do pracy wśród nauczycieli

master
dc.abstract.enThis thesis, titled "Burnout and attitudes to work among teachers", relates to burnout among teachers of primary and middle schools. It was made in the analysis of the impact of the phenomenon of burnout in teachers' professional attitudes: commitment to work, job satisfaction and various types of attachment to the work.In the research on burnout syndrome were used, inter alia: Maslach Burnout Inventory, Minnesota Satisfaction Questionnaire and Meyer and Allen Organizational Commitment Questionaire. The cluster was selected as incidental. The study adopted the principle of anonymity and participation in them was voluntary.The thesis is divided into two parts. The first of these is the theoretical part. Provides an overview of the definition of burnout, the characteristics of the selected concepts of the phenomenon, describes the symptoms and causes of burnout. It also includes an in-depth characterization of the teaching profession and determine the impact of burnout on the job.The second part is the methodology of own research. It includes the description of the study cluster, the characteristics of research techniques and presentation of the results of the study.The results suggest that burnout reduces overall job satisfaction (p = 0.01), internal satisfaction (p = 0.01) and external satisfaction (p = 0.03) and reduce commitment to the profession (p = 0.02). In the study of the level of commitment to the work a higher average value was recorded in the group of people with burnout syndrome than without it.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dyplomowa, pod tytułem „Wypalenie zawodowe a postawy do pracy wśród nauczycieli”, porusza tematykę wypalenia zawodowego w grupie nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum. Dokonana w niej została analiza wpływu zjawiska wypalenia na zawodowe postawy nauczycieli: zaangażowanie w pracę, satysfakcję z pracy oraz poszczególne rodzaje przywiązania do pracy. Do badań nad zjawiskiem wypalenia zawodowego wykorzystano między innymi: Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Maslach, Minnesocki Kwestionariusz Satysfakcji czy Skalę Przywiązania do Organizacji Meyera i Allen. Próbę badawczą dobrano w sposób incydentalny. W badaniach przyjęto zasadę anonimowości, a udział w nich był dobrowolny.Praca podzielona została na dwie części. Pierwsza z nich jest częścią teoretyczną. Zawiera przegląd definicji syndromu wypalenia, charakterystykę wybranych koncepcji tego zjawiska, opisuje symptomy oraz przyczyny wypalenia zawodowego. Zawiera także pogłębioną charakterystykę zawodu nauczyciela i określa wpływ wypalenia zawodowego na jego pracę. Część druga to metodologia badań własnych. Znajduje się w niej opis próby badawczej, charakterystyka technik badawczych oraz prezentacja wyników z przeprowadzonych badań.Wyniki badań wskazują na to, że syndrom wypalenia zawodowego wpływa na obniżenie satysfakcji ogólnej z pracy (p=0,01), satysfakcji wewnętrznej (p=0,01) i zewnętrznej (p=0,03) oraz na spadek przywiązania do zawodu (p=0,02). W badaniu poziomu zaangażowania w pracę wyższą wartość średniej odnotowano w grupie osób wypalonych niż niewypalonych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.authorBorowy, Milenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.contributor.reviewerŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:45:22Z
dc.date.available2020-07-24T18:45:22Z
dc.date.submitted2013-07-18pl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-77550-97674pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190051
dc.languagepolpl
dc.subject.enprofessional attitude – professional burnout – teacherpl
dc.subject.plnauczyciel - postawy wobec pracy - wypalenie zawodowepl
dc.titleWypalenie zawodowe a postawy do pracy wśród nauczycielipl
dc.title.alternativeProfessional burnout and attitudes to work among teacherspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis, titled "Burnout and attitudes to work among teachers", relates to burnout among teachers of primary and middle schools. It was made in the analysis of the impact of the phenomenon of burnout in teachers' professional attitudes: commitment to work, job satisfaction and various types of attachment to the work.In the research on burnout syndrome were used, inter alia: Maslach Burnout Inventory, Minnesota Satisfaction Questionnaire and Meyer and Allen Organizational Commitment Questionaire. The cluster was selected as incidental. The study adopted the principle of anonymity and participation in them was voluntary.The thesis is divided into two parts. The first of these is the theoretical part. Provides an overview of the definition of burnout, the characteristics of the selected concepts of the phenomenon, describes the symptoms and causes of burnout. It also includes an in-depth characterization of the teaching profession and determine the impact of burnout on the job.The second part is the methodology of own research. It includes the description of the study cluster, the characteristics of research techniques and presentation of the results of the study.The results suggest that burnout reduces overall job satisfaction (p = 0.01), internal satisfaction (p = 0.01) and external satisfaction (p = 0.03) and reduce commitment to the profession (p = 0.02). In the study of the level of commitment to the work a higher average value was recorded in the group of people with burnout syndrome than without it.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dyplomowa, pod tytułem „Wypalenie zawodowe a postawy do pracy wśród nauczycieli”, porusza tematykę wypalenia zawodowego w grupie nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum. Dokonana w niej została analiza wpływu zjawiska wypalenia na zawodowe postawy nauczycieli: zaangażowanie w pracę, satysfakcję z pracy oraz poszczególne rodzaje przywiązania do pracy. Do badań nad zjawiskiem wypalenia zawodowego wykorzystano między innymi: Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Maslach, Minnesocki Kwestionariusz Satysfakcji czy Skalę Przywiązania do Organizacji Meyera i Allen. Próbę badawczą dobrano w sposób incydentalny. W badaniach przyjęto zasadę anonimowości, a udział w nich był dobrowolny.Praca podzielona została na dwie części. Pierwsza z nich jest częścią teoretyczną. Zawiera przegląd definicji syndromu wypalenia, charakterystykę wybranych koncepcji tego zjawiska, opisuje symptomy oraz przyczyny wypalenia zawodowego. Zawiera także pogłębioną charakterystykę zawodu nauczyciela i określa wpływ wypalenia zawodowego na jego pracę. Część druga to metodologia badań własnych. Znajduje się w niej opis próby badawczej, charakterystyka technik badawczych oraz prezentacja wyników z przeprowadzonych badań.Wyniki badań wskazują na to, że syndrom wypalenia zawodowego wpływa na obniżenie satysfakcji ogólnej z pracy (p=0,01), satysfakcji wewnętrznej (p=0,01) i zewnętrznej (p=0,03) oraz na spadek przywiązania do zawodu (p=0,02). W badaniu poziomu zaangażowania w pracę wyższą wartość średniej odnotowano w grupie osób wypalonych niż niewypalonych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.authorpl
Borowy, Milena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.contributor.reviewerpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:45:22Z
dc.date.available
2020-07-24T18:45:22Z
dc.date.submittedpl
2013-07-18
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-77550-97674
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190051
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
professional attitude – professional burnout – teacher
dc.subject.plpl
nauczyciel - postawy wobec pracy - wypalenie zawodowe
dc.titlepl
Wypalenie zawodowe a postawy do pracy wśród nauczycieli
dc.title.alternativepl
Professional burnout and attitudes to work among teachers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
107
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Zgierz
10
Krakow
9
Poznan
6
Wroclaw
6
Gdansk
5
Chorzów
3
Reda
3
Bialystok
2
Bydgoszcz
2

No access

No Thumbnail Available