Teoria a praktyka, czyli zastosowanie borgesowskiej koncepcji kryminału na przykładzie zbioru opowiadań Seis problemas para don Isidro Parodi autorstwa Borgesa i Bioy Casaresa

master
dc.abstract.enThe aim of this paper is to present the unknown element of the creation work of Borges', disregarded by critics, absent in most publications about him and which about the mayority of the readers don't know. The Borges' concept of the crime literature is described in detail in this work so as to the author at the end could present crime collection of short stories "Seis problemas para don Isidro Parodi", created by duo - Borges and Adolfo Bioy Casares, and make the analysis of it in the context of Borgesian criminal literary theory.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zaprezentowanie elementu twórczości J. L. Borgesa nieznanego dla większości czytelników, pomijanego przez krytyków i jedynie wzmiankowanego w publikacjach na jego temat. Szczegółowo opisana jest w niej borgesowska koncepcja kryminału i literatury kryminalnej, aby na końcu przedstawić kryminalny zbiór opowiadań, stworzony w duecie z Adolfo Bioy Casaresem, "Seis problemas para don Isidro Parodi" i dokonać jego analizy w kontekście borgesowskiej teorii literatury kryminalnej. Należy zaznaczyć, że badane zagadnienie w języku polskim jest nieopracowane, dlatego potrzebna i nowatorska w polskich badaniach jest próba ukazania tej strony literackiej słynnego Argentyńczyka. Analiza skupiała się na weryfikacji przełożenia stworzonej przez Borgesa teorii i krytyki literatury kryminalnej na praktykę, jaką niewątpliwie były opowiadania kryminalne duetu Bioy Casares-Borges. Dokładne opisanie borgesowskiej koncepcji kryminału, obecnej w jego eseistyce, krytyce literackiej, publicystyce i twórczości literackiej, pozwoliło na usystematyzowanie wiedzy odnośnie tej, zaskakującej dla wielu, inklinacji rioplateńskiego pisarza. Niezwykle istotnym celem pracy było przeanalizowanie całej twórczości Borgesa w kontekście jego stosunku do literatury kryminalnej, co pozwoliło na przybliżenie tej części dorobku argentyńskiego twórcy.Ramy czasowe pracy obejmują początki literatury kryminalnej na świecie, czyli koniec wieku XIX do lat sześćdziesiątych wieku XX, gdy klasyczna odmiana literatury kryminalnej straciła na znaczeniu, ustępując miejsca innym jej odmianom.Wykorzystana literatura w głównej części pracy to w większości pozycje w języku hiszpańskim, ponieważ właśnie hiszpańskojęzyczna krytyka literacka najlepiej zbadała tą część dorobku argentyńskiego twórcy.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWalaszek, Adam - 101350 pl
dc.contributor.authorOlejarska, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerRybkowski, Radosław - 100834 pl
dc.contributor.reviewerWalaszek, Adam - 101350 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:00:59Z
dc.date.available2020-07-25T05:00:59Z
dc.date.submitted2014-10-24pl
dc.fieldofstudyAmeryka Łacińskapl
dc.identifier.apddiploma-91343-126584pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199548
dc.languagepolpl
dc.subject.enBorges, Casares, borgesian criminal theory, don Isidro Parodipl
dc.subject.plBorges, Bioy Casares, koncepcja kryminału, don Isidro Parodipl
dc.titleTeoria a praktyka, czyli zastosowanie borgesowskiej koncepcji kryminału na przykładzie zbioru opowiadań Seis problemas para don Isidro Parodi autorstwa Borgesa i Bioy Casaresapl
dc.title.alternativeTheory vs. practice - the application of the Borges' concept of detective fiction based on the example of the collection of short stories Seis problemas para don Isidor Parodi by Borges and Bioy Casarespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is to present the unknown element of the creation work of Borges', disregarded by critics, absent in most publications about him and which about the mayority of the readers don't know. The Borges' concept of the crime literature is described in detail in this work so as to the author at the end could present crime collection of short stories "Seis problemas para don Isidro Parodi", created by duo - Borges and Adolfo Bioy Casares, and make the analysis of it in the context of Borgesian criminal literary theory.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie elementu twórczości J. L. Borgesa nieznanego dla większości czytelników, pomijanego przez krytyków i jedynie wzmiankowanego w publikacjach na jego temat. Szczegółowo opisana jest w niej borgesowska koncepcja kryminału i literatury kryminalnej, aby na końcu przedstawić kryminalny zbiór opowiadań, stworzony w duecie z Adolfo Bioy Casaresem, "Seis problemas para don Isidro Parodi" i dokonać jego analizy w kontekście borgesowskiej teorii literatury kryminalnej. Należy zaznaczyć, że badane zagadnienie w języku polskim jest nieopracowane, dlatego potrzebna i nowatorska w polskich badaniach jest próba ukazania tej strony literackiej słynnego Argentyńczyka. Analiza skupiała się na weryfikacji przełożenia stworzonej przez Borgesa teorii i krytyki literatury kryminalnej na praktykę, jaką niewątpliwie były opowiadania kryminalne duetu Bioy Casares-Borges. Dokładne opisanie borgesowskiej koncepcji kryminału, obecnej w jego eseistyce, krytyce literackiej, publicystyce i twórczości literackiej, pozwoliło na usystematyzowanie wiedzy odnośnie tej, zaskakującej dla wielu, inklinacji rioplateńskiego pisarza. Niezwykle istotnym celem pracy było przeanalizowanie całej twórczości Borgesa w kontekście jego stosunku do literatury kryminalnej, co pozwoliło na przybliżenie tej części dorobku argentyńskiego twórcy.Ramy czasowe pracy obejmują początki literatury kryminalnej na świecie, czyli koniec wieku XIX do lat sześćdziesiątych wieku XX, gdy klasyczna odmiana literatury kryminalnej straciła na znaczeniu, ustępując miejsca innym jej odmianom.Wykorzystana literatura w głównej części pracy to w większości pozycje w języku hiszpańskim, ponieważ właśnie hiszpańskojęzyczna krytyka literacka najlepiej zbadała tą część dorobku argentyńskiego twórcy.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Walaszek, Adam - 101350
dc.contributor.authorpl
Olejarska, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Rybkowski, Radosław - 100834
dc.contributor.reviewerpl
Walaszek, Adam - 101350
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:00:59Z
dc.date.available
2020-07-25T05:00:59Z
dc.date.submittedpl
2014-10-24
dc.fieldofstudypl
Ameryka Łacińska
dc.identifier.apdpl
diploma-91343-126584
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199548
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Borges, Casares, borgesian criminal theory, don Isidro Parodi
dc.subject.plpl
Borges, Bioy Casares, koncepcja kryminału, don Isidro Parodi
dc.titlepl
Teoria a praktyka, czyli zastosowanie borgesowskiej koncepcji kryminału na przykładzie zbioru opowiadań Seis problemas para don Isidro Parodi autorstwa Borgesa i Bioy Casaresa
dc.title.alternativepl
Theory vs. practice - the application of the Borges' concept of detective fiction based on the example of the collection of short stories Seis problemas para don Isidor Parodi by Borges and Bioy Casares
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available