Operacja Oluja. Migracje na terenie Chorwacji w latach 1992-1995.

master
dc.abstract.enThe main subject of the work is to show two different perspectives of Serbian and Croatian about one event - Operation Oluja. The work will attempt to answer the question whether the migrations of Serbs that took place as a result of Operation Oluja were forced or voluntary.In the first chapter, the author presents the history of migration on the European continent and the terminology of migration. The history of Yugoslavia is described in the second chapter. The third chapter presents the history of Serbo-Croatian relations. The fourth chapter presents the genesis and course of Operation Oluja. The last chapter is a summary of the previous chapter and is based on interviews conducted in Croatia with witnesses of Operation Oluja.pl
dc.abstract.plGłównym przedmiotem w pracy jest ukazanie dwóch różnych perspektyw Serbskiej i Chorwackiej na temat jednego wydarzenia - operacji Oluja. W pracy zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy migracje Serbów, jakie miały miejsce w wyniku operacji Oluja były przymusowe, czy też dobrowolne. W pierwszym rozdziale autorka przedstawiła historię migracji na kontynencie europejskim i terminologię dotyczącą migracji. W drugim rozdziale opisana jest historia Jugosławii. Trzeci rozdział przedstawia historię relacji Serbko-Chorwackich. W czwartym rozdziale przedstawiona jest geneza i przebieg Operacji Oluja. Ostatni rozdział jest podsumowaniem rozdziału wcześniejszego i jest oparty o wywiady przeprowadzone w Chorwacji ze świadkami operacji Oluja.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKijewska-Trembecka, Marta - 128788 pl
dc.contributor.authorChodoń, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKijewska-Trembecka, Marta - 128788 pl
dc.contributor.reviewerMałek, Agnieszka - 141971 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:05:33Z
dc.date.available2020-11-01T23:05:33Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudymigracje międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-133613-182313pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252034
dc.languagepolpl
dc.subject.enOperation Oluja, Forced Migrations, Serbo-Croatian relationspl
dc.subject.plOperacja Oluja, Migracje Przymusowe, Relacje Serbsko-Chorwackiepl
dc.titleOperacja Oluja. Migracje na terenie Chorwacji w latach 1992-1995.pl
dc.title.alternativeOperation Oluja. Migrations in Croatia in the years 1992-1995.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main subject of the work is to show two different perspectives of Serbian and Croatian about one event - Operation Oluja. The work will attempt to answer the question whether the migrations of Serbs that took place as a result of Operation Oluja were forced or voluntary.In the first chapter, the author presents the history of migration on the European continent and the terminology of migration. The history of Yugoslavia is described in the second chapter. The third chapter presents the history of Serbo-Croatian relations. The fourth chapter presents the genesis and course of Operation Oluja. The last chapter is a summary of the previous chapter and is based on interviews conducted in Croatia with witnesses of Operation Oluja.
dc.abstract.plpl
Głównym przedmiotem w pracy jest ukazanie dwóch różnych perspektyw Serbskiej i Chorwackiej na temat jednego wydarzenia - operacji Oluja. W pracy zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy migracje Serbów, jakie miały miejsce w wyniku operacji Oluja były przymusowe, czy też dobrowolne. W pierwszym rozdziale autorka przedstawiła historię migracji na kontynencie europejskim i terminologię dotyczącą migracji. W drugim rozdziale opisana jest historia Jugosławii. Trzeci rozdział przedstawia historię relacji Serbko-Chorwackich. W czwartym rozdziale przedstawiona jest geneza i przebieg Operacji Oluja. Ostatni rozdział jest podsumowaniem rozdziału wcześniejszego i jest oparty o wywiady przeprowadzone w Chorwacji ze świadkami operacji Oluja.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kijewska-Trembecka, Marta - 128788
dc.contributor.authorpl
Chodoń, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kijewska-Trembecka, Marta - 128788
dc.contributor.reviewerpl
Małek, Agnieszka - 141971
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:05:33Z
dc.date.available
2020-11-01T23:05:33Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
migracje międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-133613-182313
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252034
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Operation Oluja, Forced Migrations, Serbo-Croatian relations
dc.subject.plpl
Operacja Oluja, Migracje Przymusowe, Relacje Serbsko-Chorwackie
dc.titlepl
Operacja Oluja. Migracje na terenie Chorwacji w latach 1992-1995.
dc.title.alternativepl
Operation Oluja. Migrations in Croatia in the years 1992-1995.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Warsaw
3
Dublin
2
Krakow
2
Athens
1
Bydgoszcz
1
Gdansk
1
Katowice
1
Sosnowiec
1
Zagreb
1

No access

No Thumbnail Available