"Toksyczność kadmu i jej skutki dla roślin"

licenciate
dc.abstract.enCadmium, being one of the most toxic heavy metals, affects collocation of macro- and microelements in plants. In this work, based on literature data, information about cadmium influence in plants organisms was collected. The toxicity of Cadmium and influence of it’s accumulation on chosen part of plants was analyzed. Bad influence of cadmium was demonstrated on processes connected with grown of seeds, germination and florescence of plants. The physiological changes, occurring in leaves and roots of plants exposed on the presence of this element was presented. Demonstrated, that mostly exposed on high cadmium concentration are hardwood vegetables, and grasses, which become source of heavy metal for human and animal organisms, also the group of plants using , their biological activity on purpose of collecting and accumulating cadmium was introduced.pl
dc.abstract.otherKadm będący jednym z najbardziej toksycznych metali ciężkich w dość istotny sposób wpływa na skład makro- i mikroelementów w roślinach.W niniejszej pracy na podstawie danych literaturowych zebrano informacje dotyczące wpływu kadmu na organizmy roślinne.Przeanalizowano toksyczność kadmu i wpływ jego akumulacji na wybrane części roślin.Wykazano negatywny wpływ na procesy związane z rozwojem nasion, kiełkowaniem i kwitnieniem roślin. Przedstawiono zmiany fizjologiczne jakie zachodzą w liściach i korzeniach roślin narażonych na obecność tego pierwiastka. Wykazano, szczególnie narażone na wysokie stężenia kadmu są warzywa liściaste oraz trawy, które stają się źródłem tego metalu dla organizmu zwierzęcego oraz ludzkiego.Przedstawiono grupę roślin wykorzystujących swoją aktywność biologiczną w celu pobierania i akumulacji kadmu.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorZakrzewska, Marta - 132846 pl
dc.contributor.authorWanic, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerKruczek, Małgorzata - 129509 pl
dc.contributor.reviewerZakrzewska, Marta - 132846 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:48:08Z
dc.date.available2020-07-15T17:48:08Z
dc.date.submitted2011-09-19pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-58386-107021pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172461
dc.subject.enCadmium, toxicity plants.pl
dc.subject.otherkadm, toksyczność roślinypl
dc.title"Toksyczność kadmu i jej skutki dla roślin"pl
dc.title.alternativeToxicity of cadmium and its effectc on plantspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Cadmium, being one of the most toxic heavy metals, affects collocation of macro- and microelements in plants. In this work, based on literature data, information about cadmium influence in plants organisms was collected. The toxicity of Cadmium and influence of it’s accumulation on chosen part of plants was analyzed. Bad influence of cadmium was demonstrated on processes connected with grown of seeds, germination and florescence of plants. The physiological changes, occurring in leaves and roots of plants exposed on the presence of this element was presented. Demonstrated, that mostly exposed on high cadmium concentration are hardwood vegetables, and grasses, which become source of heavy metal for human and animal organisms, also the group of plants using , their biological activity on purpose of collecting and accumulating cadmium was introduced.
dc.abstract.otherpl
Kadm będący jednym z najbardziej toksycznych metali ciężkich w dość istotny sposób wpływa na skład makro- i mikroelementów w roślinach.W niniejszej pracy na podstawie danych literaturowych zebrano informacje dotyczące wpływu kadmu na organizmy roślinne.Przeanalizowano toksyczność kadmu i wpływ jego akumulacji na wybrane części roślin.Wykazano negatywny wpływ na procesy związane z rozwojem nasion, kiełkowaniem i kwitnieniem roślin. Przedstawiono zmiany fizjologiczne jakie zachodzą w liściach i korzeniach roślin narażonych na obecność tego pierwiastka. Wykazano, szczególnie narażone na wysokie stężenia kadmu są warzywa liściaste oraz trawy, które stają się źródłem tego metalu dla organizmu zwierzęcego oraz ludzkiego.Przedstawiono grupę roślin wykorzystujących swoją aktywność biologiczną w celu pobierania i akumulacji kadmu.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Zakrzewska, Marta - 132846
dc.contributor.authorpl
Wanic, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kruczek, Małgorzata - 129509
dc.contributor.reviewerpl
Zakrzewska, Marta - 132846
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:48:08Z
dc.date.available
2020-07-15T17:48:08Z
dc.date.submittedpl
2011-09-19
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-58386-107021
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172461
dc.subject.enpl
Cadmium, toxicity plants.
dc.subject.otherpl
kadm, toksyczność rośliny
dc.titlepl
"Toksyczność kadmu i jej skutki dla roślin"
dc.title.alternativepl
Toxicity of cadmium and its effectc on plants
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Poznan
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Osielsko
1
Szczawnica
1
Tarnów
1

No access

No Thumbnail Available