Taniec jako forma rewalidacji osób niewidomych i slabowidzących.

licenciate
dc.abstract.enDance is one of methods which uses versatile effects of movement and music in the process of physical revalidation of the blind and the visually impaired. The overall purpose of this Bachelor’s dissertation was to show the meaning of this form in the lives of cases described. Dance plays a significant role in four spheres of life: physical, psychological, social and professional. It not only fulfils all psychomotoric needs but also stimulates the motoric, cognitive, emotional and social development. Thus it considerably influences the personality growth of the visually handicapped and consequently helps to improve their quality of life. The first chapter of the work discusses the situation of the blind and the visually impaired as well as the most frequent illnesses of visual system. Moreover it mentions both modern technologies and institutions which aim at supporting the sick. The second chapter explores the dance teaching method, its influence on the patients and shows the meaning of musical accompaniment. Another chapter describes other methods of physical revalidation which is available to the visually handicapped.pl
dc.abstract.otherTaniec jest to jedna z metod wykorzystująca wszechstronne działanie ruchu oraz muzyki w procesie rewalidacji ruchowej osób niewidomych i słabowidzących. Celem pracy było ukazanie znaczenia tej formy w życiu opisywanych przeze mnie osób. Taniec ma swoje miejsce w czterech sferach życia: fizycznej, psychicznej, społecznej oraz zawodowej. Zaspokaja on wszelkie potrzeby psychomotoryczne, pobudza rozwój motoryczny, poznawczy, emocjonalny oraz społeczny. W znaczny sposób wpływa na rozwój osobowości osób z niepełnosprawnością wzrokową, co w konsekwencji ma wpływ na podniesienie jakości życia chorych. Pierwszy rozdział pracy opisuje sytuację osób niewidomych i słabowidzących oraz najczęstsze choroby układu wzrokowego. Wspomina również o nowoczesnych technologiach oraz instytucjach wspierających chorych. Druga część pracy ukazuje sposób nauki tańca oraz jego wpływ na chorych a także znaczenie akompaniamentu muzycznego. Kolejny rozdział przytacza inne metody rewalidacji ruchowej dostępne dla niepełnosprawnych wzrokowo.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.contributor.authorMalczyk, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerSkorupska-Król, Agnieszka - 133408 pl
dc.contributor.reviewerGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:48:31Z
dc.date.available2020-07-14T20:48:31Z
dc.date.submitted2011-07-13pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-56406-96982pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170835
dc.subject.envisually handicapped people, dance, physical revalidationpl
dc.subject.otherosoby niewidome, słabowidzące, taniec, rewalidacja ruchowapl
dc.titleTaniec jako forma rewalidacji osób niewidomych i slabowidzących.pl
dc.title.alternativeDance as a form of revalidation for the blind and the visually impairedpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Dance is one of methods which uses versatile effects of movement and music in the process of physical revalidation of the blind and the visually impaired. The overall purpose of this Bachelor’s dissertation was to show the meaning of this form in the lives of cases described. Dance plays a significant role in four spheres of life: physical, psychological, social and professional. It not only fulfils all psychomotoric needs but also stimulates the motoric, cognitive, emotional and social development. Thus it considerably influences the personality growth of the visually handicapped and consequently helps to improve their quality of life. The first chapter of the work discusses the situation of the blind and the visually impaired as well as the most frequent illnesses of visual system. Moreover it mentions both modern technologies and institutions which aim at supporting the sick. The second chapter explores the dance teaching method, its influence on the patients and shows the meaning of musical accompaniment. Another chapter describes other methods of physical revalidation which is available to the visually handicapped.
dc.abstract.otherpl
Taniec jest to jedna z metod wykorzystująca wszechstronne działanie ruchu oraz muzyki w procesie rewalidacji ruchowej osób niewidomych i słabowidzących. Celem pracy było ukazanie znaczenia tej formy w życiu opisywanych przeze mnie osób. Taniec ma swoje miejsce w czterech sferach życia: fizycznej, psychicznej, społecznej oraz zawodowej. Zaspokaja on wszelkie potrzeby psychomotoryczne, pobudza rozwój motoryczny, poznawczy, emocjonalny oraz społeczny. W znaczny sposób wpływa na rozwój osobowości osób z niepełnosprawnością wzrokową, co w konsekwencji ma wpływ na podniesienie jakości życia chorych. Pierwszy rozdział pracy opisuje sytuację osób niewidomych i słabowidzących oraz najczęstsze choroby układu wzrokowego. Wspomina również o nowoczesnych technologiach oraz instytucjach wspierających chorych. Druga część pracy ukazuje sposób nauki tańca oraz jego wpływ na chorych a także znaczenie akompaniamentu muzycznego. Kolejny rozdział przytacza inne metody rewalidacji ruchowej dostępne dla niepełnosprawnych wzrokowo.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.contributor.authorpl
Malczyk, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Skorupska-Król, Agnieszka - 133408
dc.contributor.reviewerpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:48:31Z
dc.date.available
2020-07-14T20:48:31Z
dc.date.submittedpl
2011-07-13
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-56406-96982
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170835
dc.subject.enpl
visually handicapped people, dance, physical revalidation
dc.subject.otherpl
osoby niewidome, słabowidzące, taniec, rewalidacja ruchowa
dc.titlepl
Taniec jako forma rewalidacji osób niewidomych i slabowidzących.
dc.title.alternativepl
Dance as a form of revalidation for the blind and the visually impaired
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Krakow
7
Wroclaw
4
Olawa
3
Warsaw
3
Lublin
2
Chicago
1
Craigavon
1
Dublin
1
Dąbrowa Górnicza
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available