Wpływ pracy menedżera na podnoszenie motywacji pracowników

master
dc.abstract.enThe paper allowed to evaluate the existed motivation system of workers in one of the gastronomic firms. The managers, who have direct contact with workers, participate in very large scale in its applying and with the help of mutual relationship establish the workers team involvement. The workers demonstrate satisfaction from the current job. Also they appreciate a non-financial aspect of the motivation system, which express via the current friendly atmosphere in the firm based on mutual trust and support. The evaluation has been made through the conducted questionnaire researches among the workers of one of the popular restaurant networks, in which the motivation system is precisely defined by the top management level. However, the representatives of the lowest level of management, who have direct contact with workers, are responsible for its applying.pl
dc.abstract.plPraca pozwoliła ocenić istniejący w jednej z firm gastronomicznych system motywacyjny pracowników. Bardzo duży udział w jego stosowaniu ma kadra zarządzająca, która ma bezpośredni kontakt z pracownikami i za pomocą wzajemnych relacji kształtuje zaangażowanie zespołu. Pracownicy wykazują zadowolenie z obecnej pracy. Doceniają również poza finansowy aspekt systemu motywacyjnego przejawiający się w postaci panującej w firmie przyjacielskiej atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu i wsparciu. Ocena została dokonana za pomocą przeprowadzonych badań kwestionariuszowych wśród pracowników jednej z popularnych sieci restauracji, w której system motywacyjny jest ściśle określony przez wyższy poziom kadry zarządzającej. Jednak za jego stosowanie odpowiadają przedstawiciele najniższego szczebla zarządzania bezpośrednio mający kontakt z pracownikami.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.authorRomańska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:54:53Z
dc.date.available2020-07-26T17:54:53Z
dc.date.submitted2015-10-19pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarczepl
dc.identifier.apddiploma-100791-184863pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207862
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployment – manager – motivation system – relationship – workerpl
dc.subject.plmenedżer – pracownik – relacje – system motywacyjny - zatrudnieniepl
dc.titleWpływ pracy menedżera na podnoszenie motywacji pracownikówpl
dc.title.alternativeThe impact of manager’s work on increasing of workers motivationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper allowed to evaluate the existed motivation system of workers in one of the gastronomic firms. The managers, who have direct contact with workers, participate in very large scale in its applying and with the help of mutual relationship establish the workers team involvement. The workers demonstrate satisfaction from the current job. Also they appreciate a non-financial aspect of the motivation system, which express via the current friendly atmosphere in the firm based on mutual trust and support. The evaluation has been made through the conducted questionnaire researches among the workers of one of the popular restaurant networks, in which the motivation system is precisely defined by the top management level. However, the representatives of the lowest level of management, who have direct contact with workers, are responsible for its applying.
dc.abstract.plpl
Praca pozwoliła ocenić istniejący w jednej z firm gastronomicznych system motywacyjny pracowników. Bardzo duży udział w jego stosowaniu ma kadra zarządzająca, która ma bezpośredni kontakt z pracownikami i za pomocą wzajemnych relacji kształtuje zaangażowanie zespołu. Pracownicy wykazują zadowolenie z obecnej pracy. Doceniają również poza finansowy aspekt systemu motywacyjnego przejawiający się w postaci panującej w firmie przyjacielskiej atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu i wsparciu. Ocena została dokonana za pomocą przeprowadzonych badań kwestionariuszowych wśród pracowników jednej z popularnych sieci restauracji, w której system motywacyjny jest ściśle określony przez wyższy poziom kadry zarządzającej. Jednak za jego stosowanie odpowiadają przedstawiciele najniższego szczebla zarządzania bezpośrednio mający kontakt z pracownikami.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.authorpl
Romańska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:54:53Z
dc.date.available
2020-07-26T17:54:53Z
dc.date.submittedpl
2015-10-19
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarcze
dc.identifier.apdpl
diploma-100791-184863
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207862
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employment – manager – motivation system – relationship – worker
dc.subject.plpl
menedżer – pracownik – relacje – system motywacyjny - zatrudnienie
dc.titlepl
Wpływ pracy menedżera na podnoszenie motywacji pracowników
dc.title.alternativepl
The impact of manager’s work on increasing of workers motivation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Poznan
6
Wroclaw
4
Dublin
2
Krakow
2
Bielany Wroclawskie
1
Chandler
1
Gdynia
1
Katowice
1
Lublin
1
Otwock
1

No access

No Thumbnail Available