Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej : cztery opinie

2014
working paper
expertise
dc.abstract.plCałość zagadnień mieszczących się w podanym powyżej temacie jest bardzo szeroka i obejmuje szereg często z pozoru mało łączących się zagadnień. Jednocześnie bardzo trudno określić, co oznacza pojęcie sprawiedliwość w ochronie zdrowia, ponieważ przy braku możliwości nieograniczonego dostępu do środków finansowych zawsze powstanie konieczność pewnej reglamentacji świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to w różnym stopniu określonych świadczeń, ale należy wziąć pod uwagę, że dostępność do niektórych z nich może być fenomenem miejscowym. Może ona zależeć wówczas dla przykładu od braku wystarczającego wyposażenia lub braku odpowiedniej kadry. Tak czy inaczej pojęcie sprawiedliwości, a szczególnie tak często przywoływanej sprawiedliwości społecznej, jest zjawiskiem trudnym do szczegółowego określenia i opisania. Poniżej przedstawiona zostanie opinia dotycząca czterech zagadnień, które wiążą się bezpośrednio lub pośrednio z tym problemem: odpowiedzialność pacjenta za stan jego zdrowia, wiek jako kryterium racjonowania świadczeń zdrowotnych, medyczne potrzeby osób w wieku podeszłym, granice terapii ratującej życie.pl
dc.contributor.authorRutkowski, Bolesławpl
dc.contributor.institutionInterdyscyplinarne Centrum Etyki UJpl
dc.date.accessioned2020-12-29T14:27:30Z
dc.date.available2020-12-29T14:27:30Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical1-8pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.26106/bpwv-tr61pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259462
dc.languagepolpl
dc.referencesAbdelhafi z A. H., Brown S. H. M., Bello A., El Nahas M. (2010), Chronic Kidney Disease in Older People: Physiology, Pathology or Both?, “Nephron Clin Pract” 116(1), 19-24.pl
dc.referencesBaylis C., Croman B. (1998), The aging kidney: insights from experiment studies, “J Am Soc Nephrol” 9(4), 699-709.pl
dc.referencesCanaud B., Tong L., Tentori F. et al. (2011), Clinical practices and outcomes in elderly hemodialysis patients: results from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS), “Clin J Am Soc Nephrol” 6(7), 1651-1662.pl
dc.referencesCastrale C., Evans D., Verger C. et al. (2010), Peritoneal Dialysis in elderly patients: report from the French Peritoneal Dialysis Registry (RDPLF), “Nephrol Dial Transplant” 25(5), 255-262.pl
dc.referencesChodorowski Z., Rutkowski P., Rutkowski B., Sein Anand J. (2003), Effects of age and low sodium diet on glomerular filtration rate, plasma renal flow, urinary aldosterone excretion rate and ability of renal sodium conservation in the elderly, “New Med” 6(4), 94-96.pl
dc.referencesChodorowski Z., Rutkowski P., Rutkowski B. (2007), Problemy leczenie nerkozastępczego u pacjentów w wieku podeszłym [w:] Leczenie nerkozastępcze, B. Rutkowski (red.), Lublin: Czelej.pl
dc.referencesChudek J., Wikarek T., Więcek A. (2013), Epidemia przewlekłej choroby nerek w populacji osób w podeszłym wieku jako nakładanie się procesu fizjologicznego starzenia się i nabytych uszkodzeń nerek, “Forum Nefrol” 6(1), 1-8.pl
dc.referencesCirillo M., Laurenzi M., Mancini M. et al. (2006), Low glomerular filtration in the population: Prevelance, associated disorders, and awareness, “Kindey Int” 70(4), 800-806.pl
dc.referencesEurostat (2011), Demography report 2010. Older, more numerous and diverse Europeans, Luxembourgh.pl
dc.referencesDepartment of Economic and Social Affairs (2006), World population ageing 1950-2050, New York.pl
dc.referencesDębska-Ślizień A., Jankowska M., Wolyniec W. et al. (2007), A single centre experience of renal transplantation in elderly patients: a paired-kidney analysis, “Transplantation” 83(9), 1188-1192.pl
dc.referencesERA-EDTA Registry (2013), Annual Report 2011, Amsterdam: Academic Medical Center, Department of Medical Information.pl
dc.referencesEriksen B. O., Ingebretsen O. C. (2006), The progression of chronic kidney disease: a 10-years population-based study of the effects of gender and age, “Kidney Int” 69(2), 375-382.pl
dc.referencesFliser D., Zeier M., Nowack R., et al. (1993), Renal functional reserve in healthy elderly subjects, “J Am Soc Nephrol” 3(7), 1371-1377.pl
dc.referencesGUS (2009), Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa.pl
dc.referencesHansberry M. R., Whittier W. L., Krause M. W. (2005), The elderly patient with chronic kidney disease, “Adv Chronic Kidney Dis” 12(1), 71-77.pl
dc.referencesJager K. J. van Dijk P. C. Dekker F. W. et al. (2003), The epidemic of aging in renal replacement therapy: An update on elderly patients and their outcomes, “Clin Nephrol” 60(5), 352-360.pl
dc.referencesKról E., Rutkowski B., Czarniak P., et al. (2008), Early detection of chronic renal disease – result of the PolNef study, “Am J Nephrol” 29(3), 264-273.pl
dc.referencesKról E., Rutkowski B., Czarniak P., et al. (2010), Aging or comorbid conditions: what is the main cause of kidney damage? “J. Nephrol” 23(4), 444-452.pl
dc.referencesLichodziejewska-Niemierko M., Bobel-Olchowik B., Majkowicz M. et al. (2003), Jakość terapii i jakość życia u chorych w podeszłym wieku leczonych dializą otrzewnową, “Pol Merk Lek” 15(88), 330-331.pl
dc.referencesLichodziejewska-Niemierko M., Rutkowski B. (2008), Palliative care in nephrology, “J Nephrol” 21 (Suppl 13), 153-157.pl
dc.referencesMalavade T., Sokwala A., Jassal S. V. (2013), Dialysis Therapies in Older Patients with End-stage Renal Disease, “Clin Geriatr Med.” 29(3), 625-639.pl
dc.referencesMossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Poznań: Termedia.pl
dc.referencesMurtagh F. E., Marsh J. E., Donohoe P. et al. (2007), Dialysis or not? A comparative survival study of patients over 75 years with chronic kidney disease stage 5, “Nephrol Dial Transplant” 22(7), 1955-1962.pl
dc.referencesOreopoulos D. G., Dimkovic N. (2003), Geriatric Nephrology is Coming of Age, “J Am Soc Nephrol” 14(4), 1099-1101.pl
dc.referencesRutkowski B., Chodorowski Z., Rutkowski P. (2004), Choroby nerek u ludzi w wieku podeszłym [w:] Nefrologia, A. Książek, B. Rutkowski (red.), Lublin: Czelej.pl
dc.referencesRutkowski B., Lichodziejewska-Niemierko M., Grenda R. et al. (2014), Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2011, Gdańsk: Drukonsul.pl
dc.referencesRutkowski B., Renke M., Rutkowski P. (2003), Kłębuszkowe choroby nerek u ludzi w wieku podeszłym [w:] Kłębuszkowe choroby nerek, B. Rutkowski, M. Klinger (red.), Gdańsk: MAKmed.pl
dc.referencesRutkowski B. (2011), Czy nefrologia staje się gerontonefrologią?, “Przew Lek” 14(1), 80-83.pl
dc.referencesRutkowski B. (2012), Leczenie za pomocą dializ czy transplantacja nerki u pacjenta po 70. Roku życia? [w:] Transplantologia praktyczna, L. Pączek, B. Foroncewicz, K. Mucha (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.referencesRutkowski B. (2009), Przewlekła choroba nerek – problem nie tylko medyczny, ale także socjoekonomiczny, “Postępy Nauk Medycznych” 22(10), 817-822.pl
dc.referencesRutkowski B. (2005), Zaburzenia struktury i funkcji nerek w podeszłym wieku, “Gerontologia Polska” 13(4), 211-217.pl
dc.referencesRutkowski B. (2011), Epidemiologia chorób nerek w populacji chorych na cukrzycę [w:] Nefrodiabetologia, II Wyd., E. Franek, W. Grzeszczak, F. Kokot (red.), ViaMedica.pl
dc.referencesRutkowski B. (2012), Epidemiologia nadciśnieniowej choroby nerek [w:] Nadciśnienie tętnicze a nerki, J. Rysz, M. Banach (red.), Termedia.pl
dc.referencesRutkowski B. (2002), Problemy nefrologiczne u pacjentów w wieku podeszłym, “Pol Med Rock” 4, 177-182.pl
dc.referencesSmyth E. (2012), End-Stage Renal Disease and Renal Replacement Therapy in Older Patients, “Nephrourol Mon” 4(2), 425-430.pl
dc.referencesSynak B. (red.) (2002), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.pl
dc.referencesTopór-Mądry R., Bała M., Kozierkiewicz A, Zdrojewski T. (2013), Obciążenie chorobami na świecie – podsumowanie wyników badania GBD 2010, “Medycyna Praktyczna” 7-8, 129-133.pl
dc.referencesTylicki L., Outtinger H., Rutkowski P. et al. (2006), Multifactoral analysis of determinators for renal injury in essentials hypertension, “J Hum Hypertens” 20(1), 93-95.pl
dc.referencesUnited States Renal Data System (2012), USRDS 2011 Annual data report: Atlas of end-stage renal disease in the United States, Bethesda: National Institutes of Health, National Institutes of Diabetic and Digestive and Kidney Diseases.pl
dc.referencesValderrábano F., Hörl W. H., Macdougall I. C. et al. (2003), PRE-dialysis survey on anemia management, “Nephrol Dial Transplant” 18(1), 89-100.pl
dc.referencesWańkowicz Z. (2009), Dializa otrzewnowa – metodą leczenia chorych w podeszłym wieku, “Forum Nefrol” 2(2), 74-81.pl
dc.referencesWieczorkowska-Tobis K. (2008), Zmiany narządowe w procesie starzenia, “Pol Arch Med Wewn” 118 (Suppl), 63-68.pl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.plracjonowanie opieki zdrowotnejpl
dc.subject.plwiekpl
dc.subject.plleczenie nerkozastępczepl
dc.subject.plgranice terapii ratującej życiepl
dc.subject.plodpowiedzialność za zdrowiepl
dc.subtypeExpertisepl
dc.titleSprawiedliwość w opiece zdrowotnej : cztery opiniepl
dc.title.alternativeJustice in healthcare : four viewspl
dc.typeWorkingPaperpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Całość zagadnień mieszczących się w podanym powyżej temacie jest bardzo szeroka i obejmuje szereg często z pozoru mało łączących się zagadnień. Jednocześnie bardzo trudno określić, co oznacza pojęcie sprawiedliwość w ochronie zdrowia, ponieważ przy braku możliwości nieograniczonego dostępu do środków finansowych zawsze powstanie konieczność pewnej reglamentacji świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to w różnym stopniu określonych świadczeń, ale należy wziąć pod uwagę, że dostępność do niektórych z nich może być fenomenem miejscowym. Może ona zależeć wówczas dla przykładu od braku wystarczającego wyposażenia lub braku odpowiedniej kadry. Tak czy inaczej pojęcie sprawiedliwości, a szczególnie tak często przywoływanej sprawiedliwości społecznej, jest zjawiskiem trudnym do szczegółowego określenia i opisania. Poniżej przedstawiona zostanie opinia dotycząca czterech zagadnień, które wiążą się bezpośrednio lub pośrednio z tym problemem: odpowiedzialność pacjenta za stan jego zdrowia, wiek jako kryterium racjonowania świadczeń zdrowotnych, medyczne potrzeby osób w wieku podeszłym, granice terapii ratującej życie.
dc.contributor.authorpl
Rutkowski, Bolesław
dc.contributor.institutionpl
Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
dc.date.accessioned
2020-12-29T14:27:30Z
dc.date.available
2020-12-29T14:27:30Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
1-8
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.26106/bpwv-tr61
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259462
dc.languagepl
pol
dc.referencespl
Abdelhafi z A. H., Brown S. H. M., Bello A., El Nahas M. (2010), Chronic Kidney Disease in Older People: Physiology, Pathology or Both?, “Nephron Clin Pract” 116(1), 19-24.
dc.referencespl
Baylis C., Croman B. (1998), The aging kidney: insights from experiment studies, “J Am Soc Nephrol” 9(4), 699-709.
dc.referencespl
Canaud B., Tong L., Tentori F. et al. (2011), Clinical practices and outcomes in elderly hemodialysis patients: results from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS), “Clin J Am Soc Nephrol” 6(7), 1651-1662.
dc.referencespl
Castrale C., Evans D., Verger C. et al. (2010), Peritoneal Dialysis in elderly patients: report from the French Peritoneal Dialysis Registry (RDPLF), “Nephrol Dial Transplant” 25(5), 255-262.
dc.referencespl
Chodorowski Z., Rutkowski P., Rutkowski B., Sein Anand J. (2003), Effects of age and low sodium diet on glomerular filtration rate, plasma renal flow, urinary aldosterone excretion rate and ability of renal sodium conservation in the elderly, “New Med” 6(4), 94-96.
dc.referencespl
Chodorowski Z., Rutkowski P., Rutkowski B. (2007), Problemy leczenie nerkozastępczego u pacjentów w wieku podeszłym [w:] Leczenie nerkozastępcze, B. Rutkowski (red.), Lublin: Czelej.
dc.referencespl
Chudek J., Wikarek T., Więcek A. (2013), Epidemia przewlekłej choroby nerek w populacji osób w podeszłym wieku jako nakładanie się procesu fizjologicznego starzenia się i nabytych uszkodzeń nerek, “Forum Nefrol” 6(1), 1-8.
dc.referencespl
Cirillo M., Laurenzi M., Mancini M. et al. (2006), Low glomerular filtration in the population: Prevelance, associated disorders, and awareness, “Kindey Int” 70(4), 800-806.
dc.referencespl
Eurostat (2011), Demography report 2010. Older, more numerous and diverse Europeans, Luxembourgh.
dc.referencespl
Department of Economic and Social Affairs (2006), World population ageing 1950-2050, New York.
dc.referencespl
Dębska-Ślizień A., Jankowska M., Wolyniec W. et al. (2007), A single centre experience of renal transplantation in elderly patients: a paired-kidney analysis, “Transplantation” 83(9), 1188-1192.
dc.referencespl
ERA-EDTA Registry (2013), Annual Report 2011, Amsterdam: Academic Medical Center, Department of Medical Information.
dc.referencespl
Eriksen B. O., Ingebretsen O. C. (2006), The progression of chronic kidney disease: a 10-years population-based study of the effects of gender and age, “Kidney Int” 69(2), 375-382.
dc.referencespl
Fliser D., Zeier M., Nowack R., et al. (1993), Renal functional reserve in healthy elderly subjects, “J Am Soc Nephrol” 3(7), 1371-1377.
dc.referencespl
GUS (2009), Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa.
dc.referencespl
Hansberry M. R., Whittier W. L., Krause M. W. (2005), The elderly patient with chronic kidney disease, “Adv Chronic Kidney Dis” 12(1), 71-77.
dc.referencespl
Jager K. J. van Dijk P. C. Dekker F. W. et al. (2003), The epidemic of aging in renal replacement therapy: An update on elderly patients and their outcomes, “Clin Nephrol” 60(5), 352-360.
dc.referencespl
Król E., Rutkowski B., Czarniak P., et al. (2008), Early detection of chronic renal disease – result of the PolNef study, “Am J Nephrol” 29(3), 264-273.
dc.referencespl
Król E., Rutkowski B., Czarniak P., et al. (2010), Aging or comorbid conditions: what is the main cause of kidney damage? “J. Nephrol” 23(4), 444-452.
dc.referencespl
Lichodziejewska-Niemierko M., Bobel-Olchowik B., Majkowicz M. et al. (2003), Jakość terapii i jakość życia u chorych w podeszłym wieku leczonych dializą otrzewnową, “Pol Merk Lek” 15(88), 330-331.
dc.referencespl
Lichodziejewska-Niemierko M., Rutkowski B. (2008), Palliative care in nephrology, “J Nephrol” 21 (Suppl 13), 153-157.
dc.referencespl
Malavade T., Sokwala A., Jassal S. V. (2013), Dialysis Therapies in Older Patients with End-stage Renal Disease, “Clin Geriatr Med.” 29(3), 625-639.
dc.referencespl
Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Poznań: Termedia.
dc.referencespl
Murtagh F. E., Marsh J. E., Donohoe P. et al. (2007), Dialysis or not? A comparative survival study of patients over 75 years with chronic kidney disease stage 5, “Nephrol Dial Transplant” 22(7), 1955-1962.
dc.referencespl
Oreopoulos D. G., Dimkovic N. (2003), Geriatric Nephrology is Coming of Age, “J Am Soc Nephrol” 14(4), 1099-1101.
dc.referencespl
Rutkowski B., Chodorowski Z., Rutkowski P. (2004), Choroby nerek u ludzi w wieku podeszłym [w:] Nefrologia, A. Książek, B. Rutkowski (red.), Lublin: Czelej.
dc.referencespl
Rutkowski B., Lichodziejewska-Niemierko M., Grenda R. et al. (2014), Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2011, Gdańsk: Drukonsul.
dc.referencespl
Rutkowski B., Renke M., Rutkowski P. (2003), Kłębuszkowe choroby nerek u ludzi w wieku podeszłym [w:] Kłębuszkowe choroby nerek, B. Rutkowski, M. Klinger (red.), Gdańsk: MAKmed.
dc.referencespl
Rutkowski B. (2011), Czy nefrologia staje się gerontonefrologią?, “Przew Lek” 14(1), 80-83.
dc.referencespl
Rutkowski B. (2012), Leczenie za pomocą dializ czy transplantacja nerki u pacjenta po 70. Roku życia? [w:] Transplantologia praktyczna, L. Pączek, B. Foroncewicz, K. Mucha (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
dc.referencespl
Rutkowski B. (2009), Przewlekła choroba nerek – problem nie tylko medyczny, ale także socjoekonomiczny, “Postępy Nauk Medycznych” 22(10), 817-822.
dc.referencespl
Rutkowski B. (2005), Zaburzenia struktury i funkcji nerek w podeszłym wieku, “Gerontologia Polska” 13(4), 211-217.
dc.referencespl
Rutkowski B. (2011), Epidemiologia chorób nerek w populacji chorych na cukrzycę [w:] Nefrodiabetologia, II Wyd., E. Franek, W. Grzeszczak, F. Kokot (red.), ViaMedica.
dc.referencespl
Rutkowski B. (2012), Epidemiologia nadciśnieniowej choroby nerek [w:] Nadciśnienie tętnicze a nerki, J. Rysz, M. Banach (red.), Termedia.
dc.referencespl
Rutkowski B. (2002), Problemy nefrologiczne u pacjentów w wieku podeszłym, “Pol Med Rock” 4, 177-182.
dc.referencespl
Smyth E. (2012), End-Stage Renal Disease and Renal Replacement Therapy in Older Patients, “Nephrourol Mon” 4(2), 425-430.
dc.referencespl
Synak B. (red.) (2002), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
dc.referencespl
Topór-Mądry R., Bała M., Kozierkiewicz A, Zdrojewski T. (2013), Obciążenie chorobami na świecie – podsumowanie wyników badania GBD 2010, “Medycyna Praktyczna” 7-8, 129-133.
dc.referencespl
Tylicki L., Outtinger H., Rutkowski P. et al. (2006), Multifactoral analysis of determinators for renal injury in essentials hypertension, “J Hum Hypertens” 20(1), 93-95.
dc.referencespl
United States Renal Data System (2012), USRDS 2011 Annual data report: Atlas of end-stage renal disease in the United States, Bethesda: National Institutes of Health, National Institutes of Diabetic and Digestive and Kidney Diseases.
dc.referencespl
Valderrábano F., Hörl W. H., Macdougall I. C. et al. (2003), PRE-dialysis survey on anemia management, “Nephrol Dial Transplant” 18(1), 89-100.
dc.referencespl
Wańkowicz Z. (2009), Dializa otrzewnowa – metodą leczenia chorych w podeszłym wieku, “Forum Nefrol” 2(2), 74-81.
dc.referencespl
Wieczorkowska-Tobis K. (2008), Zmiany narządowe w procesie starzenia, “Pol Arch Med Wewn” 118 (Suppl), 63-68.
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.plpl
racjonowanie opieki zdrowotnej
dc.subject.plpl
wiek
dc.subject.plpl
leczenie nerkozastępcze
dc.subject.plpl
granice terapii ratującej życie
dc.subject.plpl
odpowiedzialność za zdrowie
dc.subtypepl
Expertise
dc.titlepl
Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej : cztery opinie
dc.title.alternativepl
Justice in healthcare : four views
dc.typepl
WorkingPaper
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
79
Views per month
Views per city
Ashburn
8
Dublin
8
Krakow
5
Clonee
4
Chandler
3
Poznan
3
Warsaw
3
Gdansk
2
Gdynia
2
Koszalin
2
Downloads
rutkowski_sprawiedliwosc_w_opiece_2014.pdf
8