Polityka rozszerzenia Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem państw Bałkanów Zachodnich

licenciate
dc.abstract.enThe enlargement policy carried out by the European Union since the 1970s continues to this day. Currently, Turkey and the Western Balkan countries - Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, North Macedonia and Serbia - are trying to join the EU. The aim of the paper is to conduct a thorough analysis of the accession process, the progress made by individual Balkan countries in their internal reforms and to discuss the potential effects of gaining membership for both the candidate countries and the European Union as a whole. At the beginning of the paper, the author presents the historical background of European integration, discussing the current accession criteria and the enlargement procedure itself. Then the EU-Western Balkans cooperation is characterized, together with a detailed analysis of the candidate countries' progress in introducing reforms.The final part of the paper focuses on the potential consequences of the accession of the Balkan countries. The research methods used by the author were the historical method, the qualitative method of content analysis, the method of quantitative description of statistical data, the comparative method and the forecasting method. The main sources used in the study were legal acts, reports, studies of researchers dealing with the topic of enlargement, and information from official websites of the European Union.pl
dc.abstract.plPolityka rozszerzenia prowadzona przez Unię Europejską od lat 70. ubiegłego wieku trwa do dziś. Obecnie o dołączenie stara się Turcja, a także państwa zaliczane do Bałkanów Zachodnich - Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna oraz Serbia. Celem pracy jest przeprowadzenie dokładnej analizy procesu akcesyjnego, postępów poszczególnych państw regionu w przeprowadzanych reformach wewnętrznych oraz omówienie potencjalnych skutków uzyskania członkostwa zarówno dla krajów kandydujących, jak i całej Unii Europejskiej. Na początku pracy autorka przedstawiła historyczne uwarunkowania integracji europejskiej, omawiając przy tym obowiązujące kryteria akcesyjne oraz samą procedurę rozszerzenia. Następnie scharakteryzowana została współpraca na linii UE-Bałkany Zachodnie wraz ze szczegółową analizą postępów państw kandydujących w wprowadzanych reformach. Końcowa część wywodu skupia się na wskazaniu potencjalnych skutków wiążących się z dołączeniem państw bałkańskich. Metodami badawczymi wykorzystanymi przez autorkę były metoda historyczna, jakościowa metoda analizy treści, metoda ilościowego opisu danych statystycznych, metoda komparatystyczna oraz metoda prognostyczna. W pracy wykorzystano przede wszystkim akty prawne, raporty, opracowania badaczy zajmujących się tematyką rozszerzenia oraz informacje z oficjalnych stron internetowych Unii Europejskiej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTkachuk, Olesiapl
dc.contributor.authorSerwicka, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerNitszke, Agnieszka - 160145 pl
dc.contributor.reviewerTkachuk, Olesiapl
dc.date.accessioned2022-07-08T21:57:10Z
dc.date.available2022-07-08T21:57:10Z
dc.date.submitted2022-07-07pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-159089-278192pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295704
dc.languagepolpl
dc.subject.enEuropean Union, enlargement policy, accession, Western Balkans, Balkan Peninsula, EUpl
dc.subject.plUnia Europejska, polityka rozszerzenia UE, akcesja, Bałkany Zachodnie, Półwysep Bałkański, UEpl
dc.titlePolityka rozszerzenia Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem państw Bałkanów Zachodnichpl
dc.title.alternativeThe Enlargement Policy of the European Union with Special Focus on the Western Balkan Countriespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The enlargement policy carried out by the European Union since the 1970s continues to this day. Currently, Turkey and the Western Balkan countries - Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, North Macedonia and Serbia - are trying to join the EU. The aim of the paper is to conduct a thorough analysis of the accession process, the progress made by individual Balkan countries in their internal reforms and to discuss the potential effects of gaining membership for both the candidate countries and the European Union as a whole. At the beginning of the paper, the author presents the historical background of European integration, discussing the current accession criteria and the enlargement procedure itself. Then the EU-Western Balkans cooperation is characterized, together with a detailed analysis of the candidate countries' progress in introducing reforms.The final part of the paper focuses on the potential consequences of the accession of the Balkan countries. The research methods used by the author were the historical method, the qualitative method of content analysis, the method of quantitative description of statistical data, the comparative method and the forecasting method. The main sources used in the study were legal acts, reports, studies of researchers dealing with the topic of enlargement, and information from official websites of the European Union.
dc.abstract.plpl
Polityka rozszerzenia prowadzona przez Unię Europejską od lat 70. ubiegłego wieku trwa do dziś. Obecnie o dołączenie stara się Turcja, a także państwa zaliczane do Bałkanów Zachodnich - Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna oraz Serbia. Celem pracy jest przeprowadzenie dokładnej analizy procesu akcesyjnego, postępów poszczególnych państw regionu w przeprowadzanych reformach wewnętrznych oraz omówienie potencjalnych skutków uzyskania członkostwa zarówno dla krajów kandydujących, jak i całej Unii Europejskiej. Na początku pracy autorka przedstawiła historyczne uwarunkowania integracji europejskiej, omawiając przy tym obowiązujące kryteria akcesyjne oraz samą procedurę rozszerzenia. Następnie scharakteryzowana została współpraca na linii UE-Bałkany Zachodnie wraz ze szczegółową analizą postępów państw kandydujących w wprowadzanych reformach. Końcowa część wywodu skupia się na wskazaniu potencjalnych skutków wiążących się z dołączeniem państw bałkańskich. Metodami badawczymi wykorzystanymi przez autorkę były metoda historyczna, jakościowa metoda analizy treści, metoda ilościowego opisu danych statystycznych, metoda komparatystyczna oraz metoda prognostyczna. W pracy wykorzystano przede wszystkim akty prawne, raporty, opracowania badaczy zajmujących się tematyką rozszerzenia oraz informacje z oficjalnych stron internetowych Unii Europejskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tkachuk, Olesia
dc.contributor.authorpl
Serwicka, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Nitszke, Agnieszka - 160145
dc.contributor.reviewerpl
Tkachuk, Olesia
dc.date.accessioned
2022-07-08T21:57:10Z
dc.date.available
2022-07-08T21:57:10Z
dc.date.submittedpl
2022-07-07
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-159089-278192
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295704
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
European Union, enlargement policy, accession, Western Balkans, Balkan Peninsula, EU
dc.subject.plpl
Unia Europejska, polityka rozszerzenia UE, akcesja, Bałkany Zachodnie, Półwysep Bałkański, UE
dc.titlepl
Polityka rozszerzenia Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem państw Bałkanów Zachodnich
dc.title.alternativepl
The Enlargement Policy of the European Union with Special Focus on the Western Balkan Countries
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Gdansk
1
Katowice
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available