Polityka niemieckiej chadecji w trzeciej kadencji kanclerz Angeli Merkel w obliczu kryzysu migracyjnego

licenciate
dc.abstract.enPresented study is focusing three parts, where each one tries to investigate basis of behaviour and action of the German Head of Government. The first part is composed of political parties development in German legislation and history of Christian Democracy philosophy, which is mainly represented by Angela Merkel these days. In the next part, a description of environment that brought up Angela Merkel can be found. Mainly the time of growing up in evangelical Rectory and her inductive reasoning which has influenced CDU/CSU government programme during 2005-2017. The last part observes through comparative analysis the cohesion of Christian Democracy initiatives about foreign nationals in Germany and European solutions to migration crisis made up by European Commission. The subject of this study is extremely interesting because of influence of migration challenges that are hitting Germany for the last few years. The key joint was to examine the circumstances surroundings that has made Angela Merkel open the borders for foreign nationals. The author tried to analyse whether Chancellors’ decision was dictated by Christian Democrats’ “weaknesses” or inductive manoeuvre giving Germany further economic development.pl
dc.abstract.plPrzedstawione zagadnienie skupia trzy części, w którym każda z nich próbuje badać podstawy zachowań i działania głowy niemieckiego rządu. Na pierwszą część składa się rozwój partii politycznych w niemieckim ustawodawstwie oraz historia nurtu chrześcijańsko-demokratycznego, którego Angela Merkel jest obecnie głównym europejskim reprezentantem. W kolejnej części pracy można znaleźć opis środowiska Angeli Merkel w czasie dorastania na ewangelickiej plebanii, następnie zwrócono uwagę na jej zdolność indukcyjnego sposobu myślenia, który to wpływał na charakter chadeckiego programu rządowego w latach 2005-2017. Natomiast ostatnia część pracy obserwuje poprzez analizę porównawczą spójność inicjatyw chadeckich dotyczących cudzoziemców w Niemczech z unijnymi rozwiązaniami przygotowanymi przez Komisję Europejską. Przedmiot pracy jest niezwykle ciekawy, w związku z natężonym oddziaływaniem wyzwań migracyjnych, z którymi mierzą się Niemcy w ostatnich latach. Istotną kwestią było zbadanie okoliczności, które wpłynęły na decyzję otwarcia granic europejskich dla cudzoziemców. Autorka spróbowała zbadać czy decyzja ta była podyktowana „słabościami” chadeckiej Kanclerz czy może indukcyjnym posunięciem o strategicznym charakterze mający na celu dalszy rozwój gospodarczy Niemiec.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNitszke, Agnieszka - 160145 pl
dc.contributor.authorMandrysz, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerNitszke, Agnieszka - 160145 pl
dc.contributor.reviewerCzubik, Agnieszka - 200651 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:25:42Z
dc.date.available2020-07-27T06:25:42Z
dc.date.submitted2017-09-12pl
dc.fieldofstudyintegracja europejskapl
dc.identifier.apddiploma-113998-198391pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219412
dc.languagepolpl
dc.subject.enAngela Merkel, Germany, Chancellor of FRG, Christian Democratic Union of Germany, Christian Social Union in Bavaria, CDU/CSU, migration crisis, European Union, political partiespl
dc.subject.plAngela Merkel, Niemcy, Kancelerz RFN, unia chrześcijańsko-demokratyczna, unia chrześcijańsko-społeczna, CDU/CSU, kryzys migracyjny, Unia Europejska, partie politycznepl
dc.titlePolityka niemieckiej chadecji w trzeciej kadencji kanclerz Angeli Merkel w obliczu kryzysu migracyjnegopl
dc.title.alternativeGerman Christian Democrats’ policy in the third term of Chancellor Angela Merkel in the face of migration crisispl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Presented study is focusing three parts, where each one tries to investigate basis of behaviour and action of the German Head of Government. The first part is composed of political parties development in German legislation and history of Christian Democracy philosophy, which is mainly represented by Angela Merkel these days. In the next part, a description of environment that brought up Angela Merkel can be found. Mainly the time of growing up in evangelical Rectory and her inductive reasoning which has influenced CDU/CSU government programme during 2005-2017. The last part observes through comparative analysis the cohesion of Christian Democracy initiatives about foreign nationals in Germany and European solutions to migration crisis made up by European Commission. The subject of this study is extremely interesting because of influence of migration challenges that are hitting Germany for the last few years. The key joint was to examine the circumstances surroundings that has made Angela Merkel open the borders for foreign nationals. The author tried to analyse whether Chancellors’ decision was dictated by Christian Democrats’ “weaknesses” or inductive manoeuvre giving Germany further economic development.
dc.abstract.plpl
Przedstawione zagadnienie skupia trzy części, w którym każda z nich próbuje badać podstawy zachowań i działania głowy niemieckiego rządu. Na pierwszą część składa się rozwój partii politycznych w niemieckim ustawodawstwie oraz historia nurtu chrześcijańsko-demokratycznego, którego Angela Merkel jest obecnie głównym europejskim reprezentantem. W kolejnej części pracy można znaleźć opis środowiska Angeli Merkel w czasie dorastania na ewangelickiej plebanii, następnie zwrócono uwagę na jej zdolność indukcyjnego sposobu myślenia, który to wpływał na charakter chadeckiego programu rządowego w latach 2005-2017. Natomiast ostatnia część pracy obserwuje poprzez analizę porównawczą spójność inicjatyw chadeckich dotyczących cudzoziemców w Niemczech z unijnymi rozwiązaniami przygotowanymi przez Komisję Europejską. Przedmiot pracy jest niezwykle ciekawy, w związku z natężonym oddziaływaniem wyzwań migracyjnych, z którymi mierzą się Niemcy w ostatnich latach. Istotną kwestią było zbadanie okoliczności, które wpłynęły na decyzję otwarcia granic europejskich dla cudzoziemców. Autorka spróbowała zbadać czy decyzja ta była podyktowana „słabościami” chadeckiej Kanclerz czy może indukcyjnym posunięciem o strategicznym charakterze mający na celu dalszy rozwój gospodarczy Niemiec.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nitszke, Agnieszka - 160145
dc.contributor.authorpl
Mandrysz, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Nitszke, Agnieszka - 160145
dc.contributor.reviewerpl
Czubik, Agnieszka - 200651
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:25:42Z
dc.date.available
2020-07-27T06:25:42Z
dc.date.submittedpl
2017-09-12
dc.fieldofstudypl
integracja europejska
dc.identifier.apdpl
diploma-113998-198391
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219412
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Angela Merkel, Germany, Chancellor of FRG, Christian Democratic Union of Germany, Christian Social Union in Bavaria, CDU/CSU, migration crisis, European Union, political parties
dc.subject.plpl
Angela Merkel, Niemcy, Kancelerz RFN, unia chrześcijańsko-demokratyczna, unia chrześcijańsko-społeczna, CDU/CSU, kryzys migracyjny, Unia Europejska, partie polityczne
dc.titlepl
Polityka niemieckiej chadecji w trzeciej kadencji kanclerz Angeli Merkel w obliczu kryzysu migracyjnego
dc.title.alternativepl
German Christian Democrats’ policy in the third term of Chancellor Angela Merkel in the face of migration crisis
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Lodz
5
Gmina Jędrzejów
3
Sanok
3
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Lublin
1
Tuchola
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available