Ocena wiedzy kobiet w średnim wieku na temat raka endometrium

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Uterine cancer (endometrial cancer) is a malignant tumor that develops in the endometrium. It is the most common cancer of the women’s generatice organ. There are many risk factors associated with the development of endometrial cancer, including those associated with an inappropriate lifestyle. It is very important that women, especially in middle age, when the cancerous proces is most likely to start, know the most importatnt information about endometrial cancer. Aim: The aim of the study was to asses the knowledge of women aged 40 -60 about endometrial cancer, its symptoms, prevention, prevelance and to asses the relationship between age, place of residance and knowledge about the disease. Methods: The study was concucted using the author’s online survey on a group of 102 women aged 40 -60. Results: Less than half of respondents know the scale of the disease in Poland. A low level of knowledge was observed in women in questions related to risk factors of disease (51,9%). A low level of knowledge about the symptomps was demostrated in 14,7% of the respondents. A low level of knowledge about protective factors was demonstarted in 31,4% of the respondents. The best known symptoms of the disease were bloody discharge, irregular menstrual bleeding and abdominal pain and the best known risk factor was obesity. A healthy lifestyle was in the opinion of all respondents a protective factor. However, every fourth respondent did not know what the recommented frequency of check-up visits to the ginecologist was. The study showed that the majority of women (48%) assess their knowledge of endometrial cancer as average and 44,1% declare that it is low. Only 8% asses their knowledge as good. There were no significant correlations between the age and knowledge of the surveyed women. Living in the city was associated with a better level of knowledge about the symptoms of the disease. Conclusion: the study proves that the level of knowledge about endometrial cancer among the women aged 40 – 60 is not sufficien. It is recomented to undertake educational activities in order to increase awareness of the examined aspects of endometrial cancer, especially among women from smaller towns.pl
dc.abstract.plWstęp: Rak trzonu macicy (zwany także rakiem endometrium) to nowotwór złośliwy rozwijający się w błonie śluzowej macicy. Jest on najczęstszym nowotworem narządu rodnego kobiet. Istnieje wiele czynników ryzyka związanych z rozwojem raka endometrium w tym związane z niewłaściwym stylem życia. Ważne jest, aby kobiety, zwłaszcza w wieku średnim, kiedy najczęściej dochodzi do rozpoczęcia procesu nowotworowego, znały najważniejsze informacje dotyczące raka trzonu macicy. Cel pracy: Celem pracy była ocena wiedzy kobiet w wieku 40 – 60 lat na temat raka trzonu macicy, jego objawów, przyczyn, zapobiegania, rozpowszechnienia oraz ocena zależności pomiędzy wiekiem i miejscem zamieszkania, a wiedzą o chorobie. Metoda badania: Badanie przeprowadzone za pomocą autorskiej ankiety internetowej na grupie 102 kobiet w wieku 40 – 60 lat. Wyniki: Mniej niż połowa badanych zna skalę zachorowań w Polsce. Niski stan wiedzy był obserwowany u kobiet w pytaniach odnoszących się do czynników ryzyka choroby (51,9% kobiet). Niski poziom wiedzy o objawach wykazano u 14,7 % badanych. Niski poziom wiedzy o czynnikach ochronnych wykazano u 31,4 % badanych. Najlepiej znanymi objawami choroby były krwiste upławy, nieprawidłowości w krwawieniu menstruacyjnym i ból w podbrzuszu, a najlepiej znanym czynnikiem ryzyka była otyłość. Zdrowy styl życia był w ocenie wszystkich badanych czynnikiem ochronnym. Jednak co 4-ta badana nie wiedziała jaka jest zalecana częstość wizyt kontrolnych u ginekologa. W badaniu wykazano, że większość kobiet (48%) ocena swój stan wiedzy na temat raka endometrium jako średni, a 44,1% deklaruje, że jest on niski, jedynie 8% jako dobry. Nie wykazano istotnych statystycznie zależności pomiędzy wiekiem, a wiedzą badanych kobiet. Zamieszkanie w mieście wiązało się z lepszym poziomem wiedzy o objawach choroby. Wnioski: Badanie dowodzi, że poziom wiedzy na temat raka trzonu macicy wśród kobiet w wieku 40 – 60 lat nie jest wystarczający. Zaleca się podjęcie działań edukacyjnych, w celu zwiększania świadomości w zakresie badanych aspektów na temat raka endometrium zwłaszcza u kobiet z mniejszych miejscowości.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.authorKrawczyk, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.reviewerNenko, Ilona - 152922 pl
dc.date.accessioned2023-07-11T21:48:52Z
dc.date.available2023-07-11T21:48:52Z
dc.date.submitted2023-07-11pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-165546-295963pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315604
dc.languagepolpl
dc.subject.enwomen, knowledge, endometrial cancer, uterine cancer, place of residencepl
dc.subject.plkobiety, wiedza, rak endometrium, rak trzonu macicy, miejsce zamieszkaniapl
dc.titleOcena wiedzy kobiet w średnim wieku na temat raka endometriumpl
dc.title.alternativeAssesment of middle-aged women's knowledge of endometrial cancerpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Uterine cancer (endometrial cancer) is a malignant tumor that develops in the endometrium. It is the most common cancer of the women’s generatice organ. There are many risk factors associated with the development of endometrial cancer, including those associated with an inappropriate lifestyle. It is very important that women, especially in middle age, when the cancerous proces is most likely to start, know the most importatnt information about endometrial cancer. Aim: The aim of the study was to asses the knowledge of women aged 40 -60 about endometrial cancer, its symptoms, prevention, prevelance and to asses the relationship between age, place of residance and knowledge about the disease. Methods: The study was concucted using the author’s online survey on a group of 102 women aged 40 -60. Results: Less than half of respondents know the scale of the disease in Poland. A low level of knowledge was observed in women in questions related to risk factors of disease (51,9%). A low level of knowledge about the symptomps was demostrated in 14,7% of the respondents. A low level of knowledge about protective factors was demonstarted in 31,4% of the respondents. The best known symptoms of the disease were bloody discharge, irregular menstrual bleeding and abdominal pain and the best known risk factor was obesity. A healthy lifestyle was in the opinion of all respondents a protective factor. However, every fourth respondent did not know what the recommented frequency of check-up visits to the ginecologist was. The study showed that the majority of women (48%) assess their knowledge of endometrial cancer as average and 44,1% declare that it is low. Only 8% asses their knowledge as good. There were no significant correlations between the age and knowledge of the surveyed women. Living in the city was associated with a better level of knowledge about the symptoms of the disease. Conclusion: the study proves that the level of knowledge about endometrial cancer among the women aged 40 – 60 is not sufficien. It is recomented to undertake educational activities in order to increase awareness of the examined aspects of endometrial cancer, especially among women from smaller towns.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Rak trzonu macicy (zwany także rakiem endometrium) to nowotwór złośliwy rozwijający się w błonie śluzowej macicy. Jest on najczęstszym nowotworem narządu rodnego kobiet. Istnieje wiele czynników ryzyka związanych z rozwojem raka endometrium w tym związane z niewłaściwym stylem życia. Ważne jest, aby kobiety, zwłaszcza w wieku średnim, kiedy najczęściej dochodzi do rozpoczęcia procesu nowotworowego, znały najważniejsze informacje dotyczące raka trzonu macicy. Cel pracy: Celem pracy była ocena wiedzy kobiet w wieku 40 – 60 lat na temat raka trzonu macicy, jego objawów, przyczyn, zapobiegania, rozpowszechnienia oraz ocena zależności pomiędzy wiekiem i miejscem zamieszkania, a wiedzą o chorobie. Metoda badania: Badanie przeprowadzone za pomocą autorskiej ankiety internetowej na grupie 102 kobiet w wieku 40 – 60 lat. Wyniki: Mniej niż połowa badanych zna skalę zachorowań w Polsce. Niski stan wiedzy był obserwowany u kobiet w pytaniach odnoszących się do czynników ryzyka choroby (51,9% kobiet). Niski poziom wiedzy o objawach wykazano u 14,7 % badanych. Niski poziom wiedzy o czynnikach ochronnych wykazano u 31,4 % badanych. Najlepiej znanymi objawami choroby były krwiste upławy, nieprawidłowości w krwawieniu menstruacyjnym i ból w podbrzuszu, a najlepiej znanym czynnikiem ryzyka była otyłość. Zdrowy styl życia był w ocenie wszystkich badanych czynnikiem ochronnym. Jednak co 4-ta badana nie wiedziała jaka jest zalecana częstość wizyt kontrolnych u ginekologa. W badaniu wykazano, że większość kobiet (48%) ocena swój stan wiedzy na temat raka endometrium jako średni, a 44,1% deklaruje, że jest on niski, jedynie 8% jako dobry. Nie wykazano istotnych statystycznie zależności pomiędzy wiekiem, a wiedzą badanych kobiet. Zamieszkanie w mieście wiązało się z lepszym poziomem wiedzy o objawach choroby. Wnioski: Badanie dowodzi, że poziom wiedzy na temat raka trzonu macicy wśród kobiet w wieku 40 – 60 lat nie jest wystarczający. Zaleca się podjęcie działań edukacyjnych, w celu zwiększania świadomości w zakresie badanych aspektów na temat raka endometrium zwłaszcza u kobiet z mniejszych miejscowości.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.authorpl
Krawczyk, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.reviewerpl
Nenko, Ilona - 152922
dc.date.accessioned
2023-07-11T21:48:52Z
dc.date.available
2023-07-11T21:48:52Z
dc.date.submittedpl
2023-07-11
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-165546-295963
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315604
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
women, knowledge, endometrial cancer, uterine cancer, place of residence
dc.subject.plpl
kobiety, wiedza, rak endometrium, rak trzonu macicy, miejsce zamieszkania
dc.titlepl
Ocena wiedzy kobiet w średnim wieku na temat raka endometrium
dc.title.alternativepl
Assesment of middle-aged women's knowledge of endometrial cancer
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Rzeszów
4
Wroclaw
3
Bialystok
2
Przemyśl
2
Rydzyna
2
Różan
2
Łęczna
2
Bydgoszcz
1
Chotomów
1

No access

No Thumbnail Available