Melancholijne zapętlenie, czyli o mocy działania pamięci. Analiza podmiotu melancholijnego w dyskursie psychoanalitycznym

master
dc.abstract.enThis thesis is about analysis of the melancholic subject at the moment of experiencing the symptoms of the disease. Its purpose is to develop a thread on the issues around working through the loss of an object. It was found that excessive suffering by the patient hampers the therapeutic process. Therefore, the possibility of transition from pathos to techne level was considered. Particular attention was paid to the one of the symptoms which is closely related to the functioning of pathological memory and consists in looping around memories related to the loss of an object. This mechanism has been identified with the manifestations of acting out and the functioning of the subject within the disease was described in this regard.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy analizy podmiotu melancholijnego w momencie doświadczania przez niego objawów choroby. Jej celem jest rozwinięcie wątku dotyczącego problematyki wokół przepracowywania utraty obiektu. Stwierdzono, że nadmierne przeżywanie cierpienia przez chorego utrudnia terapeutyczny proces. W związku z tym rozważono możliwość przejścia z poziomu pathos na poziom techne. Zwrócono szczególną uwagę na jeden z objawów, który wiąże się ściśle z działaniem pamięci patologicznej i polega na zapętleniu się wokół wspomnień związanych z utratą obiektu. Mechanizm ten utożsamiono z przejawami działania acting out i pod tym kątem opisano funkcjonowanie podmiotu w ramach choroby.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDrwięga, Marek - 127770 pl
dc.contributor.authorKoperek, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerDrwięga, Marek - 127770 pl
dc.contributor.reviewerStrzelecki, Radosławpl
dc.date.accessioned2021-10-22T21:47:41Z
dc.date.available2021-10-22T21:47:41Z
dc.date.submitted2021-10-22pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-154447-195719pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281444
dc.languagepolpl
dc.subject.enmelancholy, loss of an object, compulsion to repeat, acting out, wounded memorypl
dc.subject.plmelancholia, utrata obiektu, przymus powtarzania, acting out, pamięć zranionapl
dc.titleMelancholijne zapętlenie, czyli o mocy działania pamięci. Analiza podmiotu melancholijnego w dyskursie psychoanalitycznympl
dc.title.alternativeMelancholic looping, that is, about the power of memory. Analysis of the melancholic subject in the psychoanalytic discourse.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is about analysis of the melancholic subject at the moment of experiencing the symptoms of the disease. Its purpose is to develop a thread on the issues around working through the loss of an object. It was found that excessive suffering by the patient hampers the therapeutic process. Therefore, the possibility of transition from pathos to techne level was considered. Particular attention was paid to the one of the symptoms which is closely related to the functioning of pathological memory and consists in looping around memories related to the loss of an object. This mechanism has been identified with the manifestations of acting out and the functioning of the subject within the disease was described in this regard.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy analizy podmiotu melancholijnego w momencie doświadczania przez niego objawów choroby. Jej celem jest rozwinięcie wątku dotyczącego problematyki wokół przepracowywania utraty obiektu. Stwierdzono, że nadmierne przeżywanie cierpienia przez chorego utrudnia terapeutyczny proces. W związku z tym rozważono możliwość przejścia z poziomu pathos na poziom techne. Zwrócono szczególną uwagę na jeden z objawów, który wiąże się ściśle z działaniem pamięci patologicznej i polega na zapętleniu się wokół wspomnień związanych z utratą obiektu. Mechanizm ten utożsamiono z przejawami działania acting out i pod tym kątem opisano funkcjonowanie podmiotu w ramach choroby.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Drwięga, Marek - 127770
dc.contributor.authorpl
Koperek, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Drwięga, Marek - 127770
dc.contributor.reviewerpl
Strzelecki, Radosław
dc.date.accessioned
2021-10-22T21:47:41Z
dc.date.available
2021-10-22T21:47:41Z
dc.date.submittedpl
2021-10-22
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-154447-195719
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281444
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
melancholy, loss of an object, compulsion to repeat, acting out, wounded memory
dc.subject.plpl
melancholia, utrata obiektu, przymus powtarzania, acting out, pamięć zraniona
dc.titlepl
Melancholijne zapętlenie, czyli o mocy działania pamięci. Analiza podmiotu melancholijnego w dyskursie psychoanalitycznym
dc.title.alternativepl
Melancholic looping, that is, about the power of memory. Analysis of the melancholic subject in the psychoanalytic discourse.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Dublin
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Katowice
1
Poznan
1
Sztutowo
1

No access

No Thumbnail Available