"Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w organizacji pozarządowej na przykładzie projektu "Szlachetna Paczka" Stowarzyszenia Wiosna - wybrane zagadnienia"

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of thesis “External and internal NGO communication as the example project “Szlachetna Paczka” of association “Wiosna” - selected issues”, is a diagnosis about the aspects of external and internal communication of the project whereof to mentioned above.Tool has been constructed by the investigator - it was two kinds a survey.Research problem was has been constructed in such a way that we can get information on possible disadvantages relevant with changes in the project, the effectiveness of these changes, as well as some of the mechanisms and behaviors that have substantial impact on the current state of communication in the “Szlachetna Paczka”.The thesis consists of three chapters. The first chapter is a section of the theoretical. It shows the concept of organization and communication placing them in the specifics of the NGO’s topic. The second chapter presents the project “Szlachetna Paczka”. In the third chapter presents the results of a survey. In the end of the work, it is summary with the main conclusions.The most important conclusion worth mentoning are primarily well-developed communication, which requires systematize, consistently and attitude to achieve specific objectives, which are lost in the throes of the emotions, attributable with the social side of the organization. In addition to this project over recent years made huge progress in the field of so-called professionalization of marketing activities, which have a very positive impact on the development of internal and external communication in the project.pl
dc.abstract.plCelem pracy licencjackiej "Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w organizacji pozarządowej na przykładzie "Szlachetnej Paczki" Stowarzyszenia Wiosna - wybrane zagadnienia", jest diagnoza dotycząca aspektów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej projektu, o którym mowa powyżej.Postawiony problem badawczy został skonstruowany w taki sposób, aby można było uzyskać informacje na temat ewentualnych wad związanych ze zmianami zachodzącymi w projekcie, efektywności przemian, jak również pewnych mechanizmów i zachowań mających wpływ na obecny stan komunikacji w „Szlachetnej Paczce”. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi rozdział teoretyczny. Przedstawiono w nim pojęcia organizacji oraz komunikacji, umieszczając je w specyfice tematu organizacji pozarządowych. Rozdział drugi prezentuje projekt „Szlachetna Paczka”. W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki przeprowadzonych ankiet. Na końcu pracy zamieszczono podsumowanie z najważniejszymi wnioskami.Z najważniejszych wniosków, wartymi podkreślenia są przede wszystkim dobrze rozwinięta komunikacja, która wymaga jednak usystematyzowania, konsekwencji oraz nastawienia na osiągnięcie konkretnych celów. Oprócz tego projekt w ciągu ostatnich lat zrobił ogromny postęp w dziedzinie profesjonalizacji tzw. działań marketingowych, które mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej projektu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKołodziejczyk, Joanna - 200602 pl
dc.contributor.authorKliś, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Joanna - 200602 pl
dc.contributor.reviewerSzczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:12:12Z
dc.date.available2020-07-24T19:12:12Z
dc.date.submitted2014-06-26pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-78020-132006pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190469
dc.languagepolpl
dc.subject.enINTERNAT COMMUNICATION – EXTERNAL COMUNICATION – NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS – STOWARZYSZENIE WIOSNA – SZLACHETNA PACZKApl
dc.subject.plKOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA – KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – STOWARZYSZENIE WIOSNA – SZLACHETNA PACZKApl
dc.title"Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w organizacji pozarządowej na przykładzie projektu "Szlachetna Paczka" Stowarzyszenia Wiosna - wybrane zagadnienia"pl
dc.title.alternative“External and internal NGO communication as the example project “Szlachetna Paczka” of association “Wiosna” - selected issues”pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of thesis “External and internal NGO communication as the example project “Szlachetna Paczka” of association “Wiosna” - selected issues”, is a diagnosis about the aspects of external and internal communication of the project whereof to mentioned above.Tool has been constructed by the investigator - it was two kinds a survey.Research problem was has been constructed in such a way that we can get information on possible disadvantages relevant with changes in the project, the effectiveness of these changes, as well as some of the mechanisms and behaviors that have substantial impact on the current state of communication in the “Szlachetna Paczka”.The thesis consists of three chapters. The first chapter is a section of the theoretical. It shows the concept of organization and communication placing them in the specifics of the NGO’s topic. The second chapter presents the project “Szlachetna Paczka”. In the third chapter presents the results of a survey. In the end of the work, it is summary with the main conclusions.The most important conclusion worth mentoning are primarily well-developed communication, which requires systematize, consistently and attitude to achieve specific objectives, which are lost in the throes of the emotions, attributable with the social side of the organization. In addition to this project over recent years made huge progress in the field of so-called professionalization of marketing activities, which have a very positive impact on the development of internal and external communication in the project.
dc.abstract.plpl
Celem pracy licencjackiej "Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w organizacji pozarządowej na przykładzie "Szlachetnej Paczki" Stowarzyszenia Wiosna - wybrane zagadnienia", jest diagnoza dotycząca aspektów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej projektu, o którym mowa powyżej.Postawiony problem badawczy został skonstruowany w taki sposób, aby można było uzyskać informacje na temat ewentualnych wad związanych ze zmianami zachodzącymi w projekcie, efektywności przemian, jak również pewnych mechanizmów i zachowań mających wpływ na obecny stan komunikacji w „Szlachetnej Paczce”. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi rozdział teoretyczny. Przedstawiono w nim pojęcia organizacji oraz komunikacji, umieszczając je w specyfice tematu organizacji pozarządowych. Rozdział drugi prezentuje projekt „Szlachetna Paczka”. W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki przeprowadzonych ankiet. Na końcu pracy zamieszczono podsumowanie z najważniejszymi wnioskami.Z najważniejszych wniosków, wartymi podkreślenia są przede wszystkim dobrze rozwinięta komunikacja, która wymaga jednak usystematyzowania, konsekwencji oraz nastawienia na osiągnięcie konkretnych celów. Oprócz tego projekt w ciągu ostatnich lat zrobił ogromny postęp w dziedzinie profesjonalizacji tzw. działań marketingowych, które mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej projektu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kołodziejczyk, Joanna - 200602
dc.contributor.authorpl
Kliś, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Joanna - 200602
dc.contributor.reviewerpl
Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:12:12Z
dc.date.available
2020-07-24T19:12:12Z
dc.date.submittedpl
2014-06-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-78020-132006
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190469
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
INTERNAT COMMUNICATION – EXTERNAL COMUNICATION – NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS – STOWARZYSZENIE WIOSNA – SZLACHETNA PACZKA
dc.subject.plpl
KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA – KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – STOWARZYSZENIE WIOSNA – SZLACHETNA PACZKA
dc.titlepl
"Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w organizacji pozarządowej na przykładzie projektu "Szlachetna Paczka" Stowarzyszenia Wiosna - wybrane zagadnienia"
dc.title.alternativepl
“External and internal NGO communication as the example project “Szlachetna Paczka” of association “Wiosna” - selected issues”
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
44
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Krakow
5
Wroclaw
4
Dublin
2
Katowice
2
Poznan
2
Biadacz
1
Bydgoszcz
1
Dąbrowa Górnicza
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available