Stres i wypalenie zawodowe u nauczycieli dzieci z autyzmem.

master
dc.abstract.enThe aim of the study was to investigate the relationship between the level of stress and burnout syndrome in teachers of autistic children and teachers of healthy children. Three methods were used in the study: The Conservation of Resources (COR)- Evaluation COR- E, The Maslach Burnout Inventory and The PANAS Scale. Two groups of participants were compared: 27 teachers of autistic children and 27 teachers of healthy children.The research revealed that a there isn't a differences in level of stress and burnout between teachers of autistic children and teachers of healthy children.pl
dc.abstract.otherCelem przedstawionych badań było porównanie stresu oraz syndromu wypalenia się zawodowego u nauczycieli, terapeutów dziećmi z autyzmem oraz nauczycieli dzieci rozwijających się prawidłowo. Badania prowadzono przy użyciu kwestionariuszy: COR Stevana. E Hobfolla, Skali PANAS oraz MBI.Przebadano 54 nauczycieli obojga płci: 27 z nich to pedagodzy specjalni oraz terapeuci pracujący z dziećmi z autyzmem w szkołach specjalnych w Krakowie i Katowicach, natomiast 27 to nauczyciele dzieci rozwijających się prawidłowo wykonujący swoją pracę w różnychmiastach na terenie województwa małopolskiego. Średnia wieku osób badanych wynosiła dla nauczycieli dzieci z autyzmem 37, 81 (SD = 8,03) oraz dla nauczycieli z grupy kontrolnej 40,22 (SD = 7,45).Nie stwierdzono różnic w badanych obszarach między poszczególnymi grupami. Wyniki otrzymane nie osiągnęły poziomu istotności statystycznej. Świadczy to o podobnym poziomie stresu i wypalenia się zawodowego zarówno u nauczycieli dzieci z autyzmem jak i nauczycieli pracujących ze zdrowymi dziećmi.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁosiak, Władysław - 130102 pl
dc.contributor.authorKucharska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerPilecka, Władysława - 131407 pl
dc.contributor.reviewerŁosiak, Władysław - 130102 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:04:35Z
dc.date.available2020-07-14T21:04:35Z
dc.date.submitted2011-07-06pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-56677-66428pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171089
dc.subject.enAutism, stress, burnout, teacherspl
dc.subject.otherAutyzm, stres, wypalenie zawodowe, nauczycielepl
dc.titleStres i wypalenie zawodowe u nauczycieli dzieci z autyzmem.pl
dc.title.alternativeStress and burnout in teachers of children with autismpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study was to investigate the relationship between the level of stress and burnout syndrome in teachers of autistic children and teachers of healthy children. Three methods were used in the study: The Conservation of Resources (COR)- Evaluation COR- E, The Maslach Burnout Inventory and The PANAS Scale. Two groups of participants were compared: 27 teachers of autistic children and 27 teachers of healthy children.The research revealed that a there isn't a differences in level of stress and burnout between teachers of autistic children and teachers of healthy children.
dc.abstract.otherpl
Celem przedstawionych badań było porównanie stresu oraz syndromu wypalenia się zawodowego u nauczycieli, terapeutów dziećmi z autyzmem oraz nauczycieli dzieci rozwijających się prawidłowo. Badania prowadzono przy użyciu kwestionariuszy: COR Stevana. E Hobfolla, Skali PANAS oraz MBI.Przebadano 54 nauczycieli obojga płci: 27 z nich to pedagodzy specjalni oraz terapeuci pracujący z dziećmi z autyzmem w szkołach specjalnych w Krakowie i Katowicach, natomiast 27 to nauczyciele dzieci rozwijających się prawidłowo wykonujący swoją pracę w różnychmiastach na terenie województwa małopolskiego. Średnia wieku osób badanych wynosiła dla nauczycieli dzieci z autyzmem 37, 81 (SD = 8,03) oraz dla nauczycieli z grupy kontrolnej 40,22 (SD = 7,45).Nie stwierdzono różnic w badanych obszarach między poszczególnymi grupami. Wyniki otrzymane nie osiągnęły poziomu istotności statystycznej. Świadczy to o podobnym poziomie stresu i wypalenia się zawodowego zarówno u nauczycieli dzieci z autyzmem jak i nauczycieli pracujących ze zdrowymi dziećmi.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łosiak, Władysław - 130102
dc.contributor.authorpl
Kucharska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Pilecka, Władysława - 131407
dc.contributor.reviewerpl
Łosiak, Władysław - 130102
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:04:35Z
dc.date.available
2020-07-14T21:04:35Z
dc.date.submittedpl
2011-07-06
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-56677-66428
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171089
dc.subject.enpl
Autism, stress, burnout, teachers
dc.subject.otherpl
Autyzm, stres, wypalenie zawodowe, nauczyciele
dc.titlepl
Stres i wypalenie zawodowe u nauczycieli dzieci z autyzmem.
dc.title.alternativepl
Stress and burnout in teachers of children with autism
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
117
Views per month
Views per city
Warsaw
27
Wroclaw
11
Katowice
10
Krakow
8
Cybinka
3
Gdansk
3
Postomino
3
Poznan
3
Radom
3
Rzeszów
3

No access

No Thumbnail Available