Wybrane aspekty ochrony praw człowieka w Rogu Afryki.

master
dc.abstract.enThe primary objective of this master’s thesis, the author decided to show the current state of human rights in the Horn of Africa. He described the most important aspects influencing on that condition. Particular attention was paid to the areas related to the observance of rights and personal freedoms, political rights and the rights of women and children. This thesis consists of six chapters. The first concerns on the African Union, which is an organization with the greatest influence on the shaping of human rights protection in Africa, and adopted its most important documents that relate to this issue. The next chapters are about the individual countries in the region. The second chapter focuses on the situation in Sudan. It is also about South Sudan, which obtains its independence in July 2011. Protection of human rights was presented through the prism of the ongoing for over twenty years the civil war. In the third chapter Ethiopia is described. The country has, for many years neglecting respect fundamental rights, slowly enters into a new era their application. Author devotes the next part to Eritrea. Currently, it is the most closed country in the world. Information on the situation prevailing there, come in large part from people who managed to escape from Eritrea. The major part of a chapter is devoted to the issue of Eritrea's human rights violations. The fifth chapter has been devoted to the area of failed state, that is Somalia. The last is about situation in a relatively stable political and social Djibouti. In individual chapters the author focuses on different issues, trying to choose the most important and most personal aspects of the country. He describes a lot of factors: political, social, historical, economic and military. For these reasons, systematics based on generations of human rights and the families of such rights has not been strictly applied.pl
dc.abstract.otherZa najważniejszy cel niniejszej pracy autor przyjął przedstawienie jak najbardziej aktualnego stanu przestrzegania i łamania praw człowieka w Rogu Afryki. Przytoczone zostały też najistotniejsze aspekty wpływające na tenże stan. Szczególną uwagę zwrócono na dziedziny związane z przestrzeganiem praw i wolności osobistych, praw politycznych oraz praw kobiet i dzieci. Niniejsza praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony został Unii Afrykańskiej, czyli organizacji mającej największy wpływ na kształtowanie systemu ochrony praw człowieka w Afryce, a także uchwalonym przez nią najważniejszym dokumentom, które dotyczą omawianego zagadnienia. Następne rozdziały traktują o poszczególnych państwach regionu. Drugi rozdział poświęcony jest Sudanowi. Ujęty został w nim również Południowy Sudan, który uzyska swoją niepodległość w lipcu 2011 roku. Ochrona praw człowieka przedstawiona została przez pryzmat toczącej się od ponad dwudziestu lat wojny domowej. W trzecim rozdziale opisana została Etiopia. Kraj ten, przez wiele lat zaniedbujący przestrzegania choćby fundamentalnych praw, wchodzi powoli w nową erę ich stosowania. Następną część autor poświęca Erytrei. Obecnie jest to najbardziej zamknięte państwo na świecie. Informacje na temat sytuacji tam panującej pochodzą w dużej części od osób, które zdołały z Erytrei uciec. Większa część rozdziału poświęconego temu państwu przedstawia bardziej kwestię łamania praw człowieka niż ich przestrzegania. Piąty rozdział poświęcony został obszarowi upadłego państwa, jakim jest Somalia. Ostatni zaś traktuje o sytuacji we względnie stabilnym polityczno-społecznie Dżibuti. W poszczególnych rozdziałach autor skupia się na różnych zagadnieniach, starając się wybrać najważniejsze i najbardziej indywidualne aspekty dotyczące danego kraju. W formie uzupełnienia opisane zostały czynniki polityczne, społeczne, historyczne, ekonomiczne i militarne mające wpływ na omawiany temat. Z powyższych powodów systematyka oparta o generacje praw człowieka czy rodziny tychże praw nie została w pracy ściśle zastosowana.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.contributor.authorDygas, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStoczewska, Barbara - 132111 pl
dc.contributor.reviewerBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:33:38Z
dc.date.available2020-07-14T18:33:38Z
dc.date.submitted2011-06-17pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-55202-67092pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170068
dc.subject.enhuman rights, Horn of Africapl
dc.subject.otherprawa człowieka, Róg Afrykipl
dc.titleWybrane aspekty ochrony praw człowieka w Rogu Afryki.pl
dc.title.alternativeSome aspects of protection of the human rights in the Horn of Africa.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The primary objective of this master’s thesis, the author decided to show the current state of human rights in the Horn of Africa. He described the most important aspects influencing on that condition. Particular attention was paid to the areas related to the observance of rights and personal freedoms, political rights and the rights of women and children. This thesis consists of six chapters. The first concerns on the African Union, which is an organization with the greatest influence on the shaping of human rights protection in Africa, and adopted its most important documents that relate to this issue. The next chapters are about the individual countries in the region. The second chapter focuses on the situation in Sudan. It is also about South Sudan, which obtains its independence in July 2011. Protection of human rights was presented through the prism of the ongoing for over twenty years the civil war. In the third chapter Ethiopia is described. The country has, for many years neglecting respect fundamental rights, slowly enters into a new era their application. Author devotes the next part to Eritrea. Currently, it is the most closed country in the world. Information on the situation prevailing there, come in large part from people who managed to escape from Eritrea. The major part of a chapter is devoted to the issue of Eritrea's human rights violations. The fifth chapter has been devoted to the area of failed state, that is Somalia. The last is about situation in a relatively stable political and social Djibouti. In individual chapters the author focuses on different issues, trying to choose the most important and most personal aspects of the country. He describes a lot of factors: political, social, historical, economic and military. For these reasons, systematics based on generations of human rights and the families of such rights has not been strictly applied.
dc.abstract.otherpl
Za najważniejszy cel niniejszej pracy autor przyjął przedstawienie jak najbardziej aktualnego stanu przestrzegania i łamania praw człowieka w Rogu Afryki. Przytoczone zostały też najistotniejsze aspekty wpływające na tenże stan. Szczególną uwagę zwrócono na dziedziny związane z przestrzeganiem praw i wolności osobistych, praw politycznych oraz praw kobiet i dzieci. Niniejsza praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony został Unii Afrykańskiej, czyli organizacji mającej największy wpływ na kształtowanie systemu ochrony praw człowieka w Afryce, a także uchwalonym przez nią najważniejszym dokumentom, które dotyczą omawianego zagadnienia. Następne rozdziały traktują o poszczególnych państwach regionu. Drugi rozdział poświęcony jest Sudanowi. Ujęty został w nim również Południowy Sudan, który uzyska swoją niepodległość w lipcu 2011 roku. Ochrona praw człowieka przedstawiona została przez pryzmat toczącej się od ponad dwudziestu lat wojny domowej. W trzecim rozdziale opisana została Etiopia. Kraj ten, przez wiele lat zaniedbujący przestrzegania choćby fundamentalnych praw, wchodzi powoli w nową erę ich stosowania. Następną część autor poświęca Erytrei. Obecnie jest to najbardziej zamknięte państwo na świecie. Informacje na temat sytuacji tam panującej pochodzą w dużej części od osób, które zdołały z Erytrei uciec. Większa część rozdziału poświęconego temu państwu przedstawia bardziej kwestię łamania praw człowieka niż ich przestrzegania. Piąty rozdział poświęcony został obszarowi upadłego państwa, jakim jest Somalia. Ostatni zaś traktuje o sytuacji we względnie stabilnym polityczno-społecznie Dżibuti. W poszczególnych rozdziałach autor skupia się na różnych zagadnieniach, starając się wybrać najważniejsze i najbardziej indywidualne aspekty dotyczące danego kraju. W formie uzupełnienia opisane zostały czynniki polityczne, społeczne, historyczne, ekonomiczne i militarne mające wpływ na omawiany temat. Z powyższych powodów systematyka oparta o generacje praw człowieka czy rodziny tychże praw nie została w pracy ściśle zastosowana.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.contributor.authorpl
Dygas, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Stoczewska, Barbara - 132111
dc.contributor.reviewerpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:33:38Z
dc.date.available
2020-07-14T18:33:38Z
dc.date.submittedpl
2011-06-17
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-55202-67092
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170068
dc.subject.enpl
human rights, Horn of Africa
dc.subject.otherpl
prawa człowieka, Róg Afryki
dc.titlepl
Wybrane aspekty ochrony praw człowieka w Rogu Afryki.
dc.title.alternativepl
Some aspects of protection of the human rights in the Horn of Africa.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
2
Gdansk
2
Poznan
2
Gdynia
1
Krakow
1
Olsztyn
1
Ostrów Wielkopolski
1
Skarzysko-Kamienna
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available