Praktyczne aspekty systemu ubezpieczeń majątkowych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

licenciate
dc.abstract.enThe paper discusses issues related to the essence of insurance and its basic functions, rules and classification. It also presents how the insurance market is shaping in Poland and abroad, as well as the institutions that control the sector. The features of the insurance contracts and the entities that conclude them have been discussed. The risk has also been classified and the concept of the insurance premium has been characterized. The last part of the paper characterizes the Mutual Insurance Company "TUW" and presents and analyzes the offers of selected property insurance of the company.pl
dc.abstract.plW pracy omówiono zagadnienia dotyczące istoty ubezpieczeń oraz ich podstawowych funkcji, zasad i klasyfikacji. Przedstawiono również jak kształtuje się rynek ubezpieczeń na świecie i w Polsce, a także instytucje, które nadzorują ten sektor. Omówiono cechy umowy ubezpieczenia oraz podmioty, które je zawierają. Dokonano również klasyfikacji ryzyka i scharakteryzowano pojęcie składki ubezpieczeniowej. W ostatniej części pracy scharakteryzowano Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz przedstawiono i zanalizowano ofertę wybranych ubezpieczeń majątkowych tego towarzystwa.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorŁudzik, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:55:33Z
dc.date.available2020-07-26T14:55:33Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-97934-161433pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205294
dc.languagepolpl
dc.subject.eninsurance company- insurance premium- property insurance- random incident - riskpl
dc.subject.plryzyko - składka ubezpieczeniowa – towarzystwo ubezpieczeniowe – ubezpieczenie majątkowe – zdarzenie losowepl
dc.titlePraktyczne aspekty systemu ubezpieczeń majątkowych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.pl
dc.title.alternativePractical aspects of property insurance system on the example of the Mutual Insurance Company „TUW”pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper discusses issues related to the essence of insurance and its basic functions, rules and classification. It also presents how the insurance market is shaping in Poland and abroad, as well as the institutions that control the sector. The features of the insurance contracts and the entities that conclude them have been discussed. The risk has also been classified and the concept of the insurance premium has been characterized. The last part of the paper characterizes the Mutual Insurance Company "TUW" and presents and analyzes the offers of selected property insurance of the company.
dc.abstract.plpl
W pracy omówiono zagadnienia dotyczące istoty ubezpieczeń oraz ich podstawowych funkcji, zasad i klasyfikacji. Przedstawiono również jak kształtuje się rynek ubezpieczeń na świecie i w Polsce, a także instytucje, które nadzorują ten sektor. Omówiono cechy umowy ubezpieczenia oraz podmioty, które je zawierają. Dokonano również klasyfikacji ryzyka i scharakteryzowano pojęcie składki ubezpieczeniowej. W ostatniej części pracy scharakteryzowano Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz przedstawiono i zanalizowano ofertę wybranych ubezpieczeń majątkowych tego towarzystwa.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Łudzik, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:55:33Z
dc.date.available
2020-07-26T14:55:33Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-97934-161433
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205294
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
insurance company- insurance premium- property insurance- random incident - risk
dc.subject.plpl
ryzyko - składka ubezpieczeniowa – towarzystwo ubezpieczeniowe – ubezpieczenie majątkowe – zdarzenie losowe
dc.titlepl
Praktyczne aspekty systemu ubezpieczeń majątkowych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.
dc.title.alternativepl
Practical aspects of property insurance system on the example of the Mutual Insurance Company „TUW”
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Oświęcim
1
Poznan
1
Skoczow
1
Steszew
1
Stockholm
1
Szczecinek
1

No access

No Thumbnail Available