Zachowania informacyjne dziennikarzy sportowych w serwisie Twitter. Analiza na wybranych przykładach

licenciate
dc.abstract.enSports journalists are one of the key opinion-forming groups and due to their profession, authorities in the field of the information they provide. This work aims to analyze the information behavior of sports journalists on the Twitter platform in the period from February 20, 2022 to March 20, 2022. In the face of dynamic changes in the media environment and the growing role of social media as a source of information, this study focuses on three selected sports journalists (Michał Pol, Mateusz Borek and Krzysztof Stanowski) and their activity on Twitter. The aim of this analysis is to understand how sports journalists adapt to the specificity of Twitter, what communication tools they use and what is the impact of these activities on relationships with recipients. The study covers both content provided by journalists (tweets, reports from sporting events, comments) and interactions with users (retweets, replies). Entries posted by journalists during the examined period were subjected to comparative analysis in terms of the topics covered, frequency and interactions with users. The study showed that the most active journalist mentioned in the study is Krzysztof Stanowski. He also most often discussed topics that had nothing to do with sports. Other journalists pay much more attention to strictly sporting events and comment on ideological issues much less frequently. The differences between journalists show which of them use the platform as part of their professional activity and which of them treat it as a field for expressing their views on any topic.pl
dc.abstract.plDziennikarze sportowi są jedną z kluczowych grup opiniotwórczych, a przez wykonywany zawód, autorytetami w zakresie przekazywanych przez nich informacji. Niniejsza praca ma na celu przeprowadzenie analizy zachowań informacyjnych dziennikarzy sportowych na platformie Twitter w okresie od 20 lutego 2022 roku do 20 marca 2022 roku. W obliczu dynamicznych zmian w środowisku mediów oraz rosnącej roli mediów społecznościowych jako źródła informacji, badanie to koncentruje się na trzech wybranych dziennikarzach sportowych (Michał Pol, Mateusz Borek i Krzysztof Stanowski) i ich aktywności na Twitterze. Celem tej analizy jest zrozumienie, w jaki sposób dziennikarze sportowi dostosowują się do specyfiki Twittera, jakie narzędzia komunikacyjne wykorzystują oraz jaki jest wpływ tych działań na relacje z odbiorcami. Badanie obejmuje zarówno treści przekazywane przez dziennikarzy (tweety, relacje z wydarzeń sportowych, komentarze), jak i interakcje z użytkownikami (retweety, odpowiedzi). Wpisy zamieszczane przez dziennikarzy w badanym okresie, zostały poddane analizie porównawczej pod względem poruszanej tematyki, częstotliwości, oraz interakcji z użytkownikami. Badanie wykazało, że najaktywniejszym dziennikarzem z poruszanych w badaniu jest Krzysztof Stanowski. Również on, najczęściej poruszał tematy, które nie miały nic wspólnego ze sportem. Pozostali dziennikarze zdecydowanie większą uwagę przykładają do wydarzeń stricte sportowych, zdecydowanie rzadziej wypowiadając się na tematy światopoglądowe. Różnice między dziennikarzami pokazują, którzy z nich używają platformy w ramach działalności zawodowej, a którzy traktują ją jako pole do wypowiedzi w każdym temacie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLechowski, Piotr - 129884 pl
dc.contributor.authorAbramowicz, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPietrzyk, Zdzisław - 100248 pl
dc.contributor.reviewerLechowski, Piotr - 129884 pl
dc.date.accessioned2023-10-23T21:34:08Z
dc.date.available2023-10-23T21:34:08Z
dc.date.submitted2023-10-19pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-156863-274512pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321803
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: information behavior, Krzysztof Stanowski, Mateusz Borek, Michał Pol, sports journalism, Twitter.pl
dc.subject.plSłowa klucze: dziennikarstwo sportowe, Krzysztof Stanowski, Mateusz Borek, Michał Pol, Twitter, zachowania informacyjne.pl
dc.titleZachowania informacyjne dziennikarzy sportowych w serwisie Twitter. Analiza na wybranych przykładachpl
dc.title.alternativeInformation behavior of sports journalists on Twitter. Analysis on selected examplespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Sports journalists are one of the key opinion-forming groups and due to their profession, authorities in the field of the information they provide. This work aims to analyze the information behavior of sports journalists on the Twitter platform in the period from February 20, 2022 to March 20, 2022. In the face of dynamic changes in the media environment and the growing role of social media as a source of information, this study focuses on three selected sports journalists (Michał Pol, Mateusz Borek and Krzysztof Stanowski) and their activity on Twitter. The aim of this analysis is to understand how sports journalists adapt to the specificity of Twitter, what communication tools they use and what is the impact of these activities on relationships with recipients. The study covers both content provided by journalists (tweets, reports from sporting events, comments) and interactions with users (retweets, replies). Entries posted by journalists during the examined period were subjected to comparative analysis in terms of the topics covered, frequency and interactions with users. The study showed that the most active journalist mentioned in the study is Krzysztof Stanowski. He also most often discussed topics that had nothing to do with sports. Other journalists pay much more attention to strictly sporting events and comment on ideological issues much less frequently. The differences between journalists show which of them use the platform as part of their professional activity and which of them treat it as a field for expressing their views on any topic.
dc.abstract.plpl
Dziennikarze sportowi są jedną z kluczowych grup opiniotwórczych, a przez wykonywany zawód, autorytetami w zakresie przekazywanych przez nich informacji. Niniejsza praca ma na celu przeprowadzenie analizy zachowań informacyjnych dziennikarzy sportowych na platformie Twitter w okresie od 20 lutego 2022 roku do 20 marca 2022 roku. W obliczu dynamicznych zmian w środowisku mediów oraz rosnącej roli mediów społecznościowych jako źródła informacji, badanie to koncentruje się na trzech wybranych dziennikarzach sportowych (Michał Pol, Mateusz Borek i Krzysztof Stanowski) i ich aktywności na Twitterze. Celem tej analizy jest zrozumienie, w jaki sposób dziennikarze sportowi dostosowują się do specyfiki Twittera, jakie narzędzia komunikacyjne wykorzystują oraz jaki jest wpływ tych działań na relacje z odbiorcami. Badanie obejmuje zarówno treści przekazywane przez dziennikarzy (tweety, relacje z wydarzeń sportowych, komentarze), jak i interakcje z użytkownikami (retweety, odpowiedzi). Wpisy zamieszczane przez dziennikarzy w badanym okresie, zostały poddane analizie porównawczej pod względem poruszanej tematyki, częstotliwości, oraz interakcji z użytkownikami. Badanie wykazało, że najaktywniejszym dziennikarzem z poruszanych w badaniu jest Krzysztof Stanowski. Również on, najczęściej poruszał tematy, które nie miały nic wspólnego ze sportem. Pozostali dziennikarze zdecydowanie większą uwagę przykładają do wydarzeń stricte sportowych, zdecydowanie rzadziej wypowiadając się na tematy światopoglądowe. Różnice między dziennikarzami pokazują, którzy z nich używają platformy w ramach działalności zawodowej, a którzy traktują ją jako pole do wypowiedzi w każdym temacie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lechowski, Piotr - 129884
dc.contributor.authorpl
Abramowicz, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzyk, Zdzisław - 100248
dc.contributor.reviewerpl
Lechowski, Piotr - 129884
dc.date.accessioned
2023-10-23T21:34:08Z
dc.date.available
2023-10-23T21:34:08Z
dc.date.submittedpl
2023-10-19
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-156863-274512
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321803
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: information behavior, Krzysztof Stanowski, Mateusz Borek, Michał Pol, sports journalism, Twitter.
dc.subject.plpl
Słowa klucze: dziennikarstwo sportowe, Krzysztof Stanowski, Mateusz Borek, Michał Pol, Twitter, zachowania informacyjne.
dc.titlepl
Zachowania informacyjne dziennikarzy sportowych w serwisie Twitter. Analiza na wybranych przykładach
dc.title.alternativepl
Information behavior of sports journalists on Twitter. Analysis on selected examples
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Lodz
2
Barcelona
1
Bialystok
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available