Adam Mickiewicz' Versepos Pan Tadeusz in deutschen Übersetzungen. Versuch eines Vergleichs

master
dc.abstract.enThe aim of this master’s thesis is to compare two German translations of Adam Mickiewicz’s epic poem “Pan Tadeusz”, taking into consideration the way of translating of Polish cultural terms. The analysis based on translations by Austrian poet Siegfried Lipiner and by well-known translator of Mickiewicz’s works - Hermann Buddensieg. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part raises some issues related to the theory of translation, describes culture’s influence on the translation process, presents methods of translation of cultural elements and the reception of Mickiewicz’s poem in Germany. The practical part contains comparative analysis of two German translations of “Pan Tadeusz” based on selected passages from the book. The work examines methods of translating of names of typical Polish and Lithuanian dishes as well as elements of traditional Polish noble costume and analyzes the metre of poem in Inwokacja. The thesis attempts to appraise the both translations.pl
dc.abstract.otherDie vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Vergleichsanalyse zweier Übertragungen von Adam Mickiewicz‘ Versepos „Pan Tadeusz“ ins Deutsche - vom österreichischen Dichter Siegfried Lipiner und vom bekanntesten Mickiewicz-Übersetzer und Mickiewicz-Kenner Hermann Buddensieg. Das Ziel ist es, die Methoden der Übersetzung von Elementen, die mit der polnischen Tradition und Kultur verbunden sind, darzustellen. Die Arbeit besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Der theoretische Teil umfasst die Übersetzungstheorie, präsentiert den Einfluss des Kulturbegriffs auf den Übersetzungsprozess und stellt die Methoden der Übersetzung von kulturellen Elementen und die Rezeption des Epos‘ in Deutschland dar. Der praktische Teil enthält die Vergleichsanalyse von zwei deutschen Übertragungen von „Pan Tadeusz“ anhand ausgewählter Textpassagen. Es werden die Methoden untersucht, die die Übersetzer bei der Übertragung von Namen typischer polnischer und litauischer Speise und der Elemente der traditionellen polnischen Adelstracht verwendeten. Der Analyse wird auch die Wiedergabe der metrischen Konvention des Werkes Mickiewicz‘ anhand des Textes von Inwokacja unterzogen. Die Magisterarbeit unternimmt auch den Versuch, die beiden Übertragungen zu beurteilen.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza porównawcza dwóch przekładów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza na język niemiecki, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu tłumaczenia elementów związanych z polską kulturą i tradycją. Przedmiotem badań stały się tłumaczenia austriackiego poety Siegfrieda Lipinera i najsłynniejszego tłumacza i znawcy twórczości Mickiewicza – Hermanna Buddensiega. Praca składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna porusza zagadnienia związane z teorią tłumaczenia, ukazuje wpływ kultury na proces przekładu, przedstawia metody tłumaczenia elementów kulturowych oraz recepcję eposu w Niemczech. Część praktyczna zawiera analizę porównawczą dwóch niemieckich przekładów „Pana Tadeusza” w oparciu o wybrane fragmenty dzieła. Rozważania dotyczą metod, jakimi posłużyli się tłumacze przy przekładzie nazw typowych polskich i litewskich potraw oraz elementów tradycyjnego polskiego stroju szlacheckiego. Analizie poddana została także konwencja metryczna dzieła Mickiewicza na podstawie Inwokacji. Praca podejmuje próbę oceny obu przekładów.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKita-Huber, Jadwiga - 128810 pl
dc.contributor.authorBetel, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKita-Huber, Jadwiga - 128810 pl
dc.contributor.reviewerSowa, Agnieszka - 144656 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:38:06Z
dc.date.available2020-07-27T19:38:06Z
dc.date.submitted2018-10-19pl
dc.fieldofstudyfilologia germańskapl
dc.identifier.apddiploma-127194-176798pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231095
dc.languagegerpl
dc.subject.enAdam Mickiewicz, Pan Tadeusz, translations, comparisonpl
dc.subject.otherAdam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Übersetzungen, Vergleichpl
dc.subject.plAdam Mickiewicz, Pan Tadeusz, tłumaczenia, porównaniepl
dc.titleAdam Mickiewicz' Versepos Pan Tadeusz in deutschen Übersetzungen. Versuch eines Vergleichspl
dc.title.alternativeEpos "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza w niemieckich tłumaczeniach. Próba porównaniapl
dc.title.alternativeAdam Mickiewicz's epic poem "Pan Tadeusz" in German translations. Comparative analysispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master’s thesis is to compare two German translations of Adam Mickiewicz’s epic poem “Pan Tadeusz”, taking into consideration the way of translating of Polish cultural terms. The analysis based on translations by Austrian poet Siegfried Lipiner and by well-known translator of Mickiewicz’s works - Hermann Buddensieg. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part raises some issues related to the theory of translation, describes culture’s influence on the translation process, presents methods of translation of cultural elements and the reception of Mickiewicz’s poem in Germany. The practical part contains comparative analysis of two German translations of “Pan Tadeusz” based on selected passages from the book. The work examines methods of translating of names of typical Polish and Lithuanian dishes as well as elements of traditional Polish noble costume and analyzes the metre of poem in Inwokacja. The thesis attempts to appraise the both translations.
dc.abstract.otherpl
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Vergleichsanalyse zweier Übertragungen von Adam Mickiewicz‘ Versepos „Pan Tadeusz“ ins Deutsche - vom österreichischen Dichter Siegfried Lipiner und vom bekanntesten Mickiewicz-Übersetzer und Mickiewicz-Kenner Hermann Buddensieg. Das Ziel ist es, die Methoden der Übersetzung von Elementen, die mit der polnischen Tradition und Kultur verbunden sind, darzustellen. Die Arbeit besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Der theoretische Teil umfasst die Übersetzungstheorie, präsentiert den Einfluss des Kulturbegriffs auf den Übersetzungsprozess und stellt die Methoden der Übersetzung von kulturellen Elementen und die Rezeption des Epos‘ in Deutschland dar. Der praktische Teil enthält die Vergleichsanalyse von zwei deutschen Übertragungen von „Pan Tadeusz“ anhand ausgewählter Textpassagen. Es werden die Methoden untersucht, die die Übersetzer bei der Übertragung von Namen typischer polnischer und litauischer Speise und der Elemente der traditionellen polnischen Adelstracht verwendeten. Der Analyse wird auch die Wiedergabe der metrischen Konvention des Werkes Mickiewicz‘ anhand des Textes von Inwokacja unterzogen. Die Magisterarbeit unternimmt auch den Versuch, die beiden Übertragungen zu beurteilen.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza porównawcza dwóch przekładów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza na język niemiecki, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu tłumaczenia elementów związanych z polską kulturą i tradycją. Przedmiotem badań stały się tłumaczenia austriackiego poety Siegfrieda Lipinera i najsłynniejszego tłumacza i znawcy twórczości Mickiewicza – Hermanna Buddensiega. Praca składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna porusza zagadnienia związane z teorią tłumaczenia, ukazuje wpływ kultury na proces przekładu, przedstawia metody tłumaczenia elementów kulturowych oraz recepcję eposu w Niemczech. Część praktyczna zawiera analizę porównawczą dwóch niemieckich przekładów „Pana Tadeusza” w oparciu o wybrane fragmenty dzieła. Rozważania dotyczą metod, jakimi posłużyli się tłumacze przy przekładzie nazw typowych polskich i litewskich potraw oraz elementów tradycyjnego polskiego stroju szlacheckiego. Analizie poddana została także konwencja metryczna dzieła Mickiewicza na podstawie Inwokacji. Praca podejmuje próbę oceny obu przekładów.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kita-Huber, Jadwiga - 128810
dc.contributor.authorpl
Betel, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kita-Huber, Jadwiga - 128810
dc.contributor.reviewerpl
Sowa, Agnieszka - 144656
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:38:06Z
dc.date.available
2020-07-27T19:38:06Z
dc.date.submittedpl
2018-10-19
dc.fieldofstudypl
filologia germańska
dc.identifier.apdpl
diploma-127194-176798
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231095
dc.languagepl
ger
dc.subject.enpl
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, translations, comparison
dc.subject.otherpl
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Übersetzungen, Vergleich
dc.subject.plpl
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, tłumaczenia, porównanie
dc.titlepl
Adam Mickiewicz' Versepos Pan Tadeusz in deutschen Übersetzungen. Versuch eines Vergleichs
dc.title.alternativepl
Epos "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza w niemieckich tłumaczeniach. Próba porównania
dc.title.alternativepl
Adam Mickiewicz's epic poem "Pan Tadeusz" in German translations. Comparative analysis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
274
Views per month
Views per city
Warsaw
32
Wroclaw
32
Poznan
16
Krakow
15
Gdansk
6
Katowice
5
Limanowa
5
Lublin
5
Lodz
3
Szczecin
3

No access

No Thumbnail Available