Twórczość pedagogiczna Cecylii Niewiadomskiej, Marii Dynowskiej i Jadwigi Chrząszczewskiej w świetle zasad wychowania narodowego

master
dc.abstract.enIn this paper, I have attempted to present the concept of national upbringing and its implementation in the conditions of the struggle to preserve Polish national identity by three female educators: Cecylia Niewiadomska, Maria Dynowska and Jadwiga Chrząszczewska-Trzeciakowa. Their work is characterized by didactic intent, understood as the fulfillment of moral and civic duty for national awareness, and devotion to Christian and traditional values. They present Polish history to the young reader and promote the educational ideal based on the three basic values of God, homeland and love for one's neighbor. It is also important to popularize historical and religious knowledge by encouraging people to take examples from the biographies of heroes and great saints from the history of Poland.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy podjęłam próbę przedstawienia koncepcji wychowania narodowego oraz jej realizacji w warunkach zmagań o zachowanie tożsamości narodowej Polaków przez trzy wychowawczynie: Cecylię Niewiadomską, Marię Dynowską i Jadwigę Chrząszczewską-Trzeciakową. Ich twórczość charakteryzuje zamiar dydaktyczny rozumiany jako wypełnianie moralnego i obywatelskiego obowiązku na rzecz uświadamiania narodowego oraz przywiązanie do chrześcijańskich i tradycyjnych wartości. Bohaterki mojej pracy prezentują młodemu czytelnikowi polską historię i zaszczepiają ideał wychowawczy oparty na trzech podstawowych wartościach, jakimi są Bóg - ojczyzna - miłość do bliźniego. Istotne jest także popularyzowanie wiedzy historycznej i religijnej poprzez zachęcanie do brania przykładu z życiorysów bohaterów i wielkich świętych z dziejów Polski.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKostkiewicz, Janina - 129199 pl
dc.contributor.authorZdanowicz, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKostkiewicz, Janina - 129199 pl
dc.contributor.reviewerSmoter, Katarzynapl
dc.date.accessioned2022-10-12T21:33:53Z
dc.date.available2022-10-12T21:33:53Z
dc.date.submitted2022-10-12pl
dc.fieldofstudypedagogikapl
dc.identifier.apddiploma-154333-151954pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301434
dc.languagepolpl
dc.subject.enCecylia Niewiadomska, Maria Dynowska, Jadwiga Chrząszczewska, national educationpl
dc.subject.plCecylia Niewiadomska, Maria Dynowska, Jadwiga Chrząszczewska, wychowanie narodowepl
dc.titleTwórczość pedagogiczna Cecylii Niewiadomskiej, Marii Dynowskiej i Jadwigi Chrząszczewskiej w świetle zasad wychowania narodowegopl
dc.title.alternativeNational education in the works of Cecylia Niewiadomska, Maria Dynowska and Jadwiga Chrząszczewskapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this paper, I have attempted to present the concept of national upbringing and its implementation in the conditions of the struggle to preserve Polish national identity by three female educators: Cecylia Niewiadomska, Maria Dynowska and Jadwiga Chrząszczewska-Trzeciakowa. Their work is characterized by didactic intent, understood as the fulfillment of moral and civic duty for national awareness, and devotion to Christian and traditional values. They present Polish history to the young reader and promote the educational ideal based on the three basic values of God, homeland and love for one's neighbor. It is also important to popularize historical and religious knowledge by encouraging people to take examples from the biographies of heroes and great saints from the history of Poland.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy podjęłam próbę przedstawienia koncepcji wychowania narodowego oraz jej realizacji w warunkach zmagań o zachowanie tożsamości narodowej Polaków przez trzy wychowawczynie: Cecylię Niewiadomską, Marię Dynowską i Jadwigę Chrząszczewską-Trzeciakową. Ich twórczość charakteryzuje zamiar dydaktyczny rozumiany jako wypełnianie moralnego i obywatelskiego obowiązku na rzecz uświadamiania narodowego oraz przywiązanie do chrześcijańskich i tradycyjnych wartości. Bohaterki mojej pracy prezentują młodemu czytelnikowi polską historię i zaszczepiają ideał wychowawczy oparty na trzech podstawowych wartościach, jakimi są Bóg - ojczyzna - miłość do bliźniego. Istotne jest także popularyzowanie wiedzy historycznej i religijnej poprzez zachęcanie do brania przykładu z życiorysów bohaterów i wielkich świętych z dziejów Polski.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kostkiewicz, Janina - 129199
dc.contributor.authorpl
Zdanowicz, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kostkiewicz, Janina - 129199
dc.contributor.reviewerpl
Smoter, Katarzyna
dc.date.accessioned
2022-10-12T21:33:53Z
dc.date.available
2022-10-12T21:33:53Z
dc.date.submittedpl
2022-10-12
dc.fieldofstudypl
pedagogika
dc.identifier.apdpl
diploma-154333-151954
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301434
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Cecylia Niewiadomska, Maria Dynowska, Jadwiga Chrząszczewska, national education
dc.subject.plpl
Cecylia Niewiadomska, Maria Dynowska, Jadwiga Chrząszczewska, wychowanie narodowe
dc.titlepl
Twórczość pedagogiczna Cecylii Niewiadomskiej, Marii Dynowskiej i Jadwigi Chrząszczewskiej w świetle zasad wychowania narodowego
dc.title.alternativepl
National education in the works of Cecylia Niewiadomska, Maria Dynowska and Jadwiga Chrząszczewska
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Koszalin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections