Program Transformacji Narodowej (NTP) jako narzędzie realizacji celów strategicznych Arabii Saudyjskiej

licenciate
dc.abstract.enThe theme of the work focuses on presenting and analysing the original objectives of the National Transformation Plan (NTP), which is implemented in Saudi Arabia from 2016 to 2020. NTP is seen as a process that coexists with others, both in the kingdom and worldwide. In order to assess the relevance of the plan's assumptions and to estimate the actual effects achieved under the plan, account should be taken of the internal and external factors involved. The paper presents the characteristics of the Saudi economy resulting not only from economic impacts, but also from social and political influences. In addition, the international context has been taken into account by describing the most important global processes directly affecting the kingdom's economic situation since 2016. An important element of the plan's considerations is the fact that it arose as a remedy for the biggest problem of Saudi economy, which is the phenomenon of rent, understood as high dependence of the economy on the extraction and sale of raw material - in this case mainly crude oil.pl
dc.abstract.plTematyka pracy skupia się na przedstawieniu i analizie pierwotnych założeń Planu Transformacji Narodowej (NTP), który jest realizowany w Arabii Saudyjskiej w okresie od 2016 r. do 2020 r. Oprócz opisu i oceny samych zamierzeń, w pracy przedstawione są dotychczasowe osiągnięcia i porażki planu, na podstawie czego wyciągane są wnioski co do stopnia realizacji pierwotnych założeń. NTP traktowany jest jako proces współistniejący z innymi, zachodzącymi zarówno w kraju, jak i na świecie. Dla oceny trafności założeń planu i oszacowania faktycznych efektów osiągniętych w ramach planu należy uwzględnić oddziałujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. W pracy przedstawiono charakterystykę gospodarki saudyjskiej wynikającą nie tylko z oddziaływań ekonomicznych, ale także społecznych i politycznych. Ponadto, uwzględniono kontekst międzynarodowy poprzez opis najważniejszych procesów globalnych bezpośrednio oddziałujących na ekonomiczną sytuację Królestwa od 2016r. Ważnym elementem rozważań nad planem jest fakt, że powstał on jako środek zaradczy na największy problem saudyjskiej ekonomii, którym jest zjawisko renty, rozumianej jako wysokie uzależnienie gospodarki od wydobycia i sprzedaży surowca – w tym przypadku głównie ropy naftowej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLipa, Michałpl
dc.contributor.authorSuska, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerLipa, Michałpl
dc.contributor.reviewerDyduch, Joannapl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:10:33Z
dc.date.available2020-07-28T07:10:33Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudystudia bliskowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-142282-210659pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241653
dc.languagepolpl
dc.subject.enSaudi Arabia, National Transformation Program, crude oil, vision, plan, rentier state, economic diversificationpl
dc.subject.plArabia Saudyjska, Program Transformacji Narodowej, ropa naftowa, wizja, plan, państwo rentierskie, dywersyfikacja gospodarczapl
dc.titleProgram Transformacji Narodowej (NTP) jako narzędzie realizacji celów strategicznych Arabii Saudyjskiejpl
dc.title.alternativeThe National Transformation Program (NTP) as a tool to achieve the strategic goals of Saudi Arabiapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of the work focuses on presenting and analysing the original objectives of the National Transformation Plan (NTP), which is implemented in Saudi Arabia from 2016 to 2020. NTP is seen as a process that coexists with others, both in the kingdom and worldwide. In order to assess the relevance of the plan's assumptions and to estimate the actual effects achieved under the plan, account should be taken of the internal and external factors involved. The paper presents the characteristics of the Saudi economy resulting not only from economic impacts, but also from social and political influences. In addition, the international context has been taken into account by describing the most important global processes directly affecting the kingdom's economic situation since 2016. An important element of the plan's considerations is the fact that it arose as a remedy for the biggest problem of Saudi economy, which is the phenomenon of rent, understood as high dependence of the economy on the extraction and sale of raw material - in this case mainly crude oil.
dc.abstract.plpl
Tematyka pracy skupia się na przedstawieniu i analizie pierwotnych założeń Planu Transformacji Narodowej (NTP), który jest realizowany w Arabii Saudyjskiej w okresie od 2016 r. do 2020 r. Oprócz opisu i oceny samych zamierzeń, w pracy przedstawione są dotychczasowe osiągnięcia i porażki planu, na podstawie czego wyciągane są wnioski co do stopnia realizacji pierwotnych założeń. NTP traktowany jest jako proces współistniejący z innymi, zachodzącymi zarówno w kraju, jak i na świecie. Dla oceny trafności założeń planu i oszacowania faktycznych efektów osiągniętych w ramach planu należy uwzględnić oddziałujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. W pracy przedstawiono charakterystykę gospodarki saudyjskiej wynikającą nie tylko z oddziaływań ekonomicznych, ale także społecznych i politycznych. Ponadto, uwzględniono kontekst międzynarodowy poprzez opis najważniejszych procesów globalnych bezpośrednio oddziałujących na ekonomiczną sytuację Królestwa od 2016r. Ważnym elementem rozważań nad planem jest fakt, że powstał on jako środek zaradczy na największy problem saudyjskiej ekonomii, którym jest zjawisko renty, rozumianej jako wysokie uzależnienie gospodarki od wydobycia i sprzedaży surowca – w tym przypadku głównie ropy naftowej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lipa, Michał
dc.contributor.authorpl
Suska, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Lipa, Michał
dc.contributor.reviewerpl
Dyduch, Joanna
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:10:33Z
dc.date.available
2020-07-28T07:10:33Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
studia bliskowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-142282-210659
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241653
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Saudi Arabia, National Transformation Program, crude oil, vision, plan, rentier state, economic diversification
dc.subject.plpl
Arabia Saudyjska, Program Transformacji Narodowej, ropa naftowa, wizja, plan, państwo rentierskie, dywersyfikacja gospodarcza
dc.titlepl
Program Transformacji Narodowej (NTP) jako narzędzie realizacji celów strategicznych Arabii Saudyjskiej
dc.title.alternativepl
The National Transformation Program (NTP) as a tool to achieve the strategic goals of Saudi Arabia
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Poznan
4
Warsaw
2
Wroclaw
2
Gdynia
1
Olsztyn
1

No access

No Thumbnail Available