"Nadzy" wojownicy. Echa przedchrześcijańskich rytów wojskowych związanych z odrzucaniem zbroi u dawnych Celtów, Germanów i Słowian.

master
dc.abstract.enThis paper takes up the topic of warriors discarding their armor in a voluntary, ritualized manner, focusing on ancient and medieval European examples.First chapter reviews our sources and assess their value, familiarize us with the state of research on issues such as military nuditia and nudipedalia, then discusses the theoretical issues.Second chapter contains specific examples from historical sources (written and archaeological ones), focusing on three main ethnicities in Europe: Celtic, Germanic and Slavic peoples. The chapter ends with a summary of the mutual similarities within these military phenomena between Indo-Europeans and an attempt to find something similar outside the geographical area of Europe.In the third chapter an attempt is made to clarify the origin of these military rites and their possible combat usefulness. Their social, religious and cultural underpinning will be analyzed, but the largest part of this chapter will consist of an attempt to investigate the problem from the perspective of the state of research on shamanism (with a note, however, that aforementioned Indo-European warriors should not be called shamans or warriors-shamans). As a result, we will get to know the psychophysical processes, which could affect the "naked" warriors, and their potential benefits in combat.The whole dissertation is closed a short summary, recalling also some more recent examples, resembling the archaic phenomena of military nudity.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca podejmuje zagadnienie wojowników rezygnujących w zrytualizowany sposób z własnego uzbrojenia ochronnego, skupiając się głównie na starożytnych i średniowiecznych przykładach europejskich. W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu źródeł i oceny ich wartości, dokonano przeglądu stanu badań nad zagadnieniami takimi jak militarna nuditia i nudipedalia, następnie omówiono zagadnienia teoretyczne.Rozdział drugi zawiera konkretne przykłady ze źródeł historycznych (pisanych i archeologicznych), skupiając się na trzech głównych etnosach europejskich: Celtach, Germanach i Słowianach. Zamyka go podsumowanie wzajemnych podobieństw w obrębie omawianych zjawisk militarnych w obrębie ludów indoeuropejskich oraz próba doszukania się czegoś podobnego poza obszarami geograficznej Europy.W rozdział trzecim podjęta została próba wyjaśnienia genezy tychże rytów militarnych oraz ich możliwej użyteczności bojowej. Poddane analizie zostaną ich uwarunkowania społeczne, religijne i kulturowe, jednak stosunkowo największa część rozdziału stanowi próba spojrzenia na problem przez pryzmat stanu badań nad szamanizmem (z zastrzeżeniem, by wspomnianych wojowników indoeuropejskich nie utożsamiać z szamanami). Dzięki temu poznamy procesy psychofizyczne, jakim mogli podlegać "nadzy" wojownicy, oraz wynikające z nich potencjalne korzyści bojowe.Całość zamknięto krótkim podsumowaniem, przywołując także kilka bliższych nam czasowo przykładów.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWaśko, Anna - 132553 pl
dc.contributor.authorMazur, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerWaśko, Anna - 132553 pl
dc.contributor.reviewerMruk, Wojciech - 130801 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:13:05Z
dc.date.available2020-07-25T02:13:05Z
dc.date.submitted2014-07-01pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-88500-95043pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197007
dc.languagepolpl
dc.subject.enmilitary nudity berserks shamanism trancepl
dc.subject.plmilitarna nagość berserkowie szamanizm transpl
dc.title"Nadzy" wojownicy. Echa przedchrześcijańskich rytów wojskowych związanych z odrzucaniem zbroi u dawnych Celtów, Germanów i Słowian.pl
dc.title.alternative"Naked" warriors. Echoes of the pre-Christian military rites connected with discarding armour among Celtic, Germanic and Slavic peoples.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper takes up the topic of warriors discarding their armor in a voluntary, ritualized manner, focusing on ancient and medieval European examples.First chapter reviews our sources and assess their value, familiarize us with the state of research on issues such as military nuditia and nudipedalia, then discusses the theoretical issues.Second chapter contains specific examples from historical sources (written and archaeological ones), focusing on three main ethnicities in Europe: Celtic, Germanic and Slavic peoples. The chapter ends with a summary of the mutual similarities within these military phenomena between Indo-Europeans and an attempt to find something similar outside the geographical area of Europe.In the third chapter an attempt is made to clarify the origin of these military rites and their possible combat usefulness. Their social, religious and cultural underpinning will be analyzed, but the largest part of this chapter will consist of an attempt to investigate the problem from the perspective of the state of research on shamanism (with a note, however, that aforementioned Indo-European warriors should not be called shamans or warriors-shamans). As a result, we will get to know the psychophysical processes, which could affect the "naked" warriors, and their potential benefits in combat.The whole dissertation is closed a short summary, recalling also some more recent examples, resembling the archaic phenomena of military nudity.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca podejmuje zagadnienie wojowników rezygnujących w zrytualizowany sposób z własnego uzbrojenia ochronnego, skupiając się głównie na starożytnych i średniowiecznych przykładach europejskich. W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu źródeł i oceny ich wartości, dokonano przeglądu stanu badań nad zagadnieniami takimi jak militarna nuditia i nudipedalia, następnie omówiono zagadnienia teoretyczne.Rozdział drugi zawiera konkretne przykłady ze źródeł historycznych (pisanych i archeologicznych), skupiając się na trzech głównych etnosach europejskich: Celtach, Germanach i Słowianach. Zamyka go podsumowanie wzajemnych podobieństw w obrębie omawianych zjawisk militarnych w obrębie ludów indoeuropejskich oraz próba doszukania się czegoś podobnego poza obszarami geograficznej Europy.W rozdział trzecim podjęta została próba wyjaśnienia genezy tychże rytów militarnych oraz ich możliwej użyteczności bojowej. Poddane analizie zostaną ich uwarunkowania społeczne, religijne i kulturowe, jednak stosunkowo największa część rozdziału stanowi próba spojrzenia na problem przez pryzmat stanu badań nad szamanizmem (z zastrzeżeniem, by wspomnianych wojowników indoeuropejskich nie utożsamiać z szamanami). Dzięki temu poznamy procesy psychofizyczne, jakim mogli podlegać "nadzy" wojownicy, oraz wynikające z nich potencjalne korzyści bojowe.Całość zamknięto krótkim podsumowaniem, przywołując także kilka bliższych nam czasowo przykładów.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Waśko, Anna - 132553
dc.contributor.authorpl
Mazur, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Waśko, Anna - 132553
dc.contributor.reviewerpl
Mruk, Wojciech - 130801
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:13:05Z
dc.date.available
2020-07-25T02:13:05Z
dc.date.submittedpl
2014-07-01
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-88500-95043
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197007
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
military nudity berserks shamanism trance
dc.subject.plpl
militarna nagość berserkowie szamanizm trans
dc.titlepl
"Nadzy" wojownicy. Echa przedchrześcijańskich rytów wojskowych związanych z odrzucaniem zbroi u dawnych Celtów, Germanów i Słowian.
dc.title.alternativepl
"Naked" warriors. Echoes of the pre-Christian military rites connected with discarding armour among Celtic, Germanic and Slavic peoples.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
59
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Gdynia
5
Prague
4
Krakow
3
Tappahannock
3
Poznan
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Chicago
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available